Wyszukiwarka
Dysleksja jest jedną z najczęstszych przyczyn trudności w uczeniu się u dzieci i wielu dorosłych, utrudnia czytanie, pisanie, wymowę i przyswajanie zasad ortografii.

Kiedy twoje dziecko myśli o literaturze, najprawdopodobniej wyobraża sobie godziny spędzane w samotności, z nosem w książce.

Wskazówki i rady dla rodziców jak wspierać dziecko w nauce

Ewaluacja jako zadanie współczesnej szkoły

Pod koniec października odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie w oświacie”.

Miesięcznik "Dyrektor Szkoły" już po raz drugi organizuje w ramach Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły zjazd „Nowoczesne technologie w oświacie”.

Motywacja wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartości samo w sobie, jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś.

Diagnostyka resocjalizacyjna – jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie

W działalności badawczej Znanieckiego szczególne miejsce zajmują socjologiczne badania wychowania jako procesu społecznego i jego szerokie społeczne uwarunkowania.

Uczenie się w okresie szkolnym stanowi czynność, w którą społeczeństwo ingeruje w sposób najbardziej bezpośredni, stwarzając obowiązujące wszystkich sytuacje w postaci sformalizowanych instytucji

Chcąc mówić o osobowości nauczyciela musimy wyjaśnić samo pojęcie „osobowość”.

Nauczyciel w większym stopniu niż przedstawiciele innych zawodów podlega ciągłym wpływom środowiska, jest poniekąd uzależniony od niego.

Wychowanie dzieci i młodzieży to główny i pierwszoplanowy czynnik rozwoju każdego społeczeństwa.


WARTO PRZECZYTAĆ
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka