Wyszukiwarka
Rola nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania
Dodał admin, 2007-09-25 Autor / Opracowanie: Dorota Rytko
Wychowanie dzieci i młodzieży to główny i pierwszoplanowy czynnik rozwoju każdego społeczeństwa.

1  2  3    >

Na dobre wychowanie, czyli na przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie składa się wiele różnorodnych elementów.Podstawowym zaś , który oddziałuje na młode pokolenie jest nauczyciel-wychowawca.
Ogólna wiedza nauczyciela, bogactwo jego charakteru i jego rozmiłowanie do piękna stanowią jedynie warunek pedagogicznego oddziaływania na uczniów, ale nie przesądzają wcale o wyniku tego oddziaływania. On bowiem zależy przede wszystkim od efektywności pracy nauczyciela nad przekształceniem umysłów swoich uczniów, od stosunków pomiędzy nauczycielem a uczniami, od jego zaangażowania w swoją pracę, oraz od jego osobowości.
Tematem mojej pracy jest obraz nauczyciela w oczach ucznia szkoły podstawowej. Dotyczy więc ona w dużej mierze właściwości osobowych i dydaktyczno-wychowawczych, jakie posiada i jakie powinien posiadać nauczyciel oraz ich wpływu na stosunek emocjonalny ucznia do nauczyciela.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsza część poświęcona jest problemom osobowości nauczyciela przedstawianych przez psychologów i pedagogów. W oparciu o psychologiczno-pedagogiczne badania staram się przedstawić cechy współczesnego nauczyciela, cechy u niego pożądane, oraz funkcje jego efektywnej, dydaktycznej i wychowawczej pracy. Przedstawiam również problem stosunków nauczyciel - uczeń .
W części drugiej, która jest poświęcona metodologii badań, przedstawiłam przedmiot i cele, a także metody i techniki badawcze, podałam ogólną charakterystykę uczniów w średnim wieku szkolnym i charakterystykę grupy badanej.
W trzeciej części dokonałam analizy badań odpowiadając na pytanie jaki: jest obraz nauczyciela w świadomości uczniów klas starszych szkoły podstawowej.
Pracę zamyka podsumowanie materiału badanego.

ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
Wychowanie jest podstawowym pojęciem w pedagogice. Według Bogdana Suchodolskiego1„rzeczą najważniejszą w wychowaniu jest kształtowanie ludzi tak, aby umieli żyć w warunkach współczesnej cywilizacji, aby umieli podołać zadaniom, które im stawia, aby korzystali z możliwości kulturalnego rozwoju, które im dostarcza”. Wychowanie to złożony proces, który obejmuje różne formy oddziaływania na człowieka oraz wpływa na jego rozwój przez całe życie.
Pojęciem równorzędnym z wychowaniem jest kształcenie. Kształcenie jest procesem ciągłym i bardzo złożonym. Zdaniem Godlewskiego2 „kształceniem można nazwać ogół czynności i procesów umożliwiających ludziom uzyskanie orientacji w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i społecznej”. Dzięki tym czynnościom i procesom ludzie zdobywają określony zasób wiedzy, umiejętności i sprawności.
Z kolei Douglas Barnes3 charakteryzuje proces kształcenia jako kształtowanie intelektu, przekonań, wartości, jakie odbywa się pod gidą szkoły”. Zwraca również uwagę na cele stawiane uczniom przez nauczycieli , odpowiednio dobrane przez nich treści i metody nauczania. Określa metody nauczania jako ważne i istotne w procesie kształcenia, ale w równej mierze mówi o celach uczniów, o ich przekonaniach i wartościach, które wpływają na rzeczywisty proces kształcenia, tak samo, jak cele zaplanowane przez nauczyciela. Twierdzi , że kształtowanie to przekształcenie już posiadanej i wciąż nabywanej przez uczniów wiedzy. opatruje się on także pewnych cech organizacyjnych i kulturowych w instytucji samej szkoły oraz pewnych „ukrytych wartości”, które dana szkoła reprezentuje. Dlatego więc, gdy mówi o rzeczywistym procesie kształcenia - mówi o sumie wszystkich celów, zarówno tych stawianych przez nauczyciela, ucznia jak i przez szkołę .
Zadaniem nauczyciela jest w równej mierze uczyć, co wychowywać. Stefan Wołoszyn1 twierdzi jednak, że „ wychowywać mogą jedynie ludzie wychowani”.

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
NEWSY
  • Pięciolecie Agito.pl Ostatnie 5 lat to dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce. W 2002 roku dostęp do zasobów sieci miało tylko 17,72%2 Polaków. Internet jawił się jako nowe, nieznane i nie do końca bezpieczne medium.
  • Poznański rynek pracy Na poznańskim rynku pracy notuje się systematyczny spadek liczby osób poszukujących pracy. Na 1000 dorosłych poznaniaków w wieku aktywności zawodowej przypadało 41 osób poszukujących pracy
  • Wiki-wyszukiwarka ma już oprogramowanie Wikia Inc. przejęła oprogramowanie do wyszukiwarek Grub i ma zamiar udostępnić je dla internautów jako open source. Start otwartej wyszukiwarki przewidziany jest na czwarty kwartał tego roku.
Copyright © 2007-2009seoteka