Wyszukiwarka
Bazę danych można nazwać bazą informacji, ponieważ obejmuje wszelkiego rodzaju zbiory informacji, które tworzone są za pomocą kartotek, segregatorów, teczek na dokumenty, itp.

Każdy użytkownik komputera na pewno słyszał, lub co gorsza "osobiście" miał do czynienia z wirusem. Jednak niewielu z nich zna zasadę ich działania

Cudo ważyło 30 ton i pobierało 140kW energii na godzinę. Każda szafa miała ręcznie regulowany nawilżacz powietrza, a termostat zatrzymywał maszynę gdy któraś część przekroczyła 48st C

Sieć lokalna NetWare firmy NOVELL - to zaawansowane oprogramowanie sieciowe umożliwiające budowę sieci lokalnych opartych na różnych rozwiązaniach sprzętowych.

Artykuł opisujący tagie zagadnmeinia z fotografii jak obóbka zdjęć obiektywy czy też sama fotografia cyfrowa i analogowa.

Karty interfejsu sieci komputerowej są konstruowane tak, aby pasowały do typowego złącza znajdującego się na płycie głównej komputera

W prostych urządzeniach automatyki powszechnie stosowane są układy elektryczne, wykorzystujące przekaźniki jako podstawowe elementy przełączające.

Dysk twardy jest trwałą pamięcią komputera. Oznacza to, że wszystkie dane i programy zostają na nim zachowane również po wyłączenia komputera.

Wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej informacji pochodzącej od byłego pracodawcy, jest w świetle tej ustawy nielegalne i zagrożone karą ograniczenia wolności do lat 2.

W dzisiejszych czasach dostęp do informacji, i jej powszechność stanowią jeden z warunków realizacji praw człowieka, oraz konstytucyjnych praw obywateli.

Drukarka – komputerowe urządzenie peryferyjne, używane do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarki różnią się szybkością, jakością i techniką druku

Sposób w jaki do sieci przyłączane są zasoby definiuje typ sieci. Zasobami tymi mogą być serwery, użytkownicy, urządzenia peryferyjne oraz pliki przyłączane do serwera lub klienta.

Oprócz tego, że sieci komputerowe dzieli się ze względu na ich wielkość, podział stosuje się też ze względu na ich logiczną strukturę.

PROCESOR- Jest to układ scalony, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów. Jego rolę przyrównać można do roli mózgu.

1  2  3    >

WARTO PRZECZYTAĆ
  • Model OSI Model OSI został opracowany w celu ułatwienia realizacji otwartych połączeń systemów komputerowych. Model ten umożliwiał współdziałanie urządzeń i oprogramowania od różnych producentów.
  • Linux Mandriva Mandriva Linux (dawniej Mandrakelinux) został stworzony w 1998 w celu uczynienia Linuksa łatwiejszym w użytkowaniu dla wszystkich. Wówczas Linux był już dobrze znany ze względu...
  • Pętle w Pascalu i ich porównanie Pętla jest to instrukcja lub zestaw instrukcji do wykonania przez program pod określonym warunkiem. Jak sama nazwa wskazuje powtarza pewną czynność określoną ilość razy, działa dopóki... (Marcin D.)
  • Bezprzewodowe sieci oraz jej protokoły i standarty Sieć bezprzewodowa używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do wysyłania i odbierania danych z jednego punktu dostępowego do drugiego przez medium, jakim...
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka