Wyszukiwarka
Komputery a systemy sieciowe
Dodał admin, 2007-09-01 Autor / Opracowanie: meteormez
Aby zrozumieć, jaką rolę odgrywają komputery w systemach sieciowych, rozważmy Internet. Internet jest ważnym zasobem, istotnym w funkcjonowaniu biznesu, przemysłu i szkolnictwa

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>

Tworzenie sieci mającej połączenie z Internetem wymaga starannego planowania. Nawet w przypadku pojedynczego komputera PC, aby podłączyć się do Internetu niezbędne jest sporządzenie planu i podjęcie odpowiednich decyzji. Należy wziąć pod uwagę nie tylko komputer, lecz również urządzenie umożliwiające jego podłączenie do Internetu, takie jak karta sieciowa lub modem. Aby uzyskać połączenie z Internetem, należy skonfigurować odpowiednie protokoły, czyli reguły. Równie ważny jest wybór odpowiedniej przeglądarki WWW.
Po zakończeniu tej lekcji uczestnicy kursu powinni być w stanie:
• zrozumieć, w jaki sposób komputer jest połączony fizycznie z Internetem;
• rozpoznać podzespoły składające się na komputer;
• zainstalować karty sieciowe i modemy oraz rozwiązać dotyczące ich problemy;
• konfigurować zestaw protokołów potrzebnych do połączenia z Internetem;
• stosować podstawowe procedury służące do testowania połączeń z Internetem;
• wykazać się znajomością podstawowych funkcji przeglądarek WWW oraz dodatków (plug-in).

Internet jest największą na Ziemi siecią służącą do przesyłania danych. Składa się on z wielkiej liczby połączonych ze sobą sieci, zarówno dużych, jak i małych. Nadawcami i odbiorcami danych przesyłanych przez Internet są komputery indywidualnych użytkowników. Aby połączyć się przez Internet, wymagane są: połączenie fizyczne, połączenie logiczne oraz odpowiednie aplikacje.
Połączenie fizyczne jest realizowane za pomocą karty rozszerzeń, takiej jak modem lub karta sieciowa, łączącej komputer PC z siecią. Połączenie fizyczne służy do przekazywania sygnałów między komputerami znajdującymi się w sieci lokalnej (LAN) oraz do zdalnych urządzeń znajdujących się w Internecie.
Połączenia logiczne opisywane są przez standardy zwane protokołami. Protokół jest formalnym opisem zestawu reguł i konwencji określających sposób komunikacji między urządzeniami w sieci. Połączenia z Internetem mogą korzystać z wielu protokołów. W Internecie najczęściej wykorzystuje się zestaw protokołów TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protokoły zestawu TCP/IP współpracują ze sobą w celu zapewnienia transmisji i odbioru danych, czyli informacji.
Ostatnią częścią połączenia są aplikacje, czyli programy, które interpretują dane i prezentują je w formie zrozumiałej dla człowieka. Aplikacje używają protokołów przy wysyłaniu i odbieraniu danych za pośrednictwem Internetu. Przeglądarka internetowa prezentuje dane opisane w języku HTML w formie strony WWW. Przykładami takich przeglądarek są Internet Explorer oraz Netscape. Protokół FTP jest używany do pobierania plików oraz programów z Internetu. Przeglądarki WWW używają również dodatków (plug-in), aby wyświetlić specyficzne typy danych, takie jak filmy lub animacje w formacie Flash.
Powyższy opis jest wprowadzeniem do Internetu i może się wydawać zbyt uproszczonym. W miarę zgłębiania tematu stanie się jasne, że przesyłanie danych w Internecie jest skomplikowanym zadaniem.
Komputery są ważnymi składnikami sieci. Umiejętność rozpoznawania i nazywania głównych podzespołów komputera PC jest więc bardzo ważna. Wiele urządzeń sieciowych to specjalizowane komputery zawierające w większości takie same podzespoły jak zwykłe komputery PC.
Aby komputer mógł służyć jako niezawodne narzędzie do pobierania informacji, na przykład materiałów szkoleniowych z sieci WWW, musi pracować poprawnie. Aby utrzymać komputer w dobrym stanie, należy od czasu do czasu rozwiązywać pojawiające się problemy sprzętowe i programowe. Z tego powodu ważna jest umiejętność rozpoznawania poszczególnych składników komputera i znajomość ich funkcji:


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Linux Mandriva Mandriva Linux (dawniej Mandrakelinux) został stworzony w 1998 w celu uczynienia Linuksa łatwiejszym w użytkowaniu dla wszystkich. Wówczas Linux był już dobrze znany ze względu...
  • Ochrona danych osobowych Wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej informacji pochodzącej od byłego pracodawcy, jest w świetle tej ustawy nielegalne i zagrożone karą ograniczenia wolności do lat 2.
  • DRAM Pojedyncza komórka DRAM składa się w rzeczywistości tylko z tranzystora i kondensatora. Z tego też względu pamięć DRAM pozwala na uzyskanie najwyższego stopnia integracji.
  • Wirus komputerowy Każdy użytkownik komputera na pewno słyszał, lub co gorsza "osobiście" miał do czynienia z wirusem. Jednak niewielu z nich zna zasadę ich działania
NEWSY
  • Polska fotografia XX wieku Wystawa podsumowuje doświadczenia polskiej fotografii w okresie rewolucyjnych zmian ekonomicznych, politycznych i technologicznych XX wieku.
  • Interia odpala nowe projekty 7 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, której tematem było omówienie perspektyw rozwoju spółki. Najnowsze serwisy wprowadzane przez Interia.pl to Fulmido.pl, Grosso, Gremia.net i Wyspy.
  • Pięciolecie Agito.pl Ostatnie 5 lat to dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce. W 2002 roku dostęp do zasobów sieci miało tylko 17,72%2 Polaków. Internet jawił się jako nowe, nieznane i nie do końca bezpieczne medium.
Copyright © 2007-2009seoteka