Wyszukiwarka
Przezwyciężanie dysleksji i trudności w nauce dzięki nowoczesnej technologii
Dodał admin, 2011-09-17
Dysleksja jest jedną z najczęstszych przyczyn trudności w uczeniu się u dzieci i wielu dorosłych, utrudnia czytanie, pisanie, wymowę i przyswajanie zasad ortografii.


Wiele osób z dysleksją często cierpi z powodu trudności związanych z prawidłowym czytaniem i pisownią. Z ostatnich badań wynika, że ​​dysleksja nie jest upośledzeniem umysłowym, uważa się ją za upośledzenie zdolności nauki jak i czytania. Co więcej, dysleksja i IQ nie są ze sobą powiązane, ponieważ czytanie i zdolność poznawcza rozwijają się u osób z dysleksją niezależnie.

Nie wszyscy dyslektycy przedstawiają takie same objawy, nasilenie dysleksji może się wahać od łagodnego do ciężkiego. Niektóre osoby mogą być lekko dotknięte dysleksją i nie muszą u nich występować żadne jej objawy, natomiast niektóre osoby wykazują ciężkie objawy, które wpływają na sposób życia. Mimo, że główny problem dyslektyków dotyczy uczenia się, wielu chorych może odnosić sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym. Jeśli chodzi o leczenie to, im szybciej dysleksja zacznie być leczona, tym korzystniejsze będą wyniki. Nigdy nie jest za późno dla osób z dysleksją, aby nauczyć się doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Obecnie dysleksją może być znacznie ograniczona dzięki właściwemu leczeniu, szkoleniom i sprzętowi. Dyslektycy mogą korzystać z nowoczesnej techniki. Istnieje wiele narzędzi i środków do walki z dysleksją oraz trudnościami w nauce, pomagają one ludziom w radzeniu sobie z ich niepełnosprawnością i problemami.

Pomocne są urządzenia audio, takie jak magnetofony - użytkownicy mogą słuchać tego, co wielokrotnie wcześniej nagrywali podczas np. czytania. Podobnie, użytkownicy mogą skorzystać z syntezatorów mowy. Dobrym rozwiązaniem jest oprogramowanie zamieniające tekst w mowę i konwertujące nagranie do formatu MP3. Tego typu program czyta słowa, zwroty lub pliki w najpopularniejszych, komputerowych formatach, a głos lektora brzmi naturalnie. Ponadto, tempo i głośność nagrań mogą być dostosowywane. Za pomocą tego oprogramowania, użytkownicy mogą słuchać naturalnej wymowy na komputerze, lub zapisać pliki plików audio w swoim iPodzie, telefonie komórkowym, czy przenośnym odtwarzaczu MP3, by później je odsłuchać. Może to znacznie zwiększyć umiejętności prawidłowej wymowy i pojmowania.

Słowniki elektroniczne z obsługą głosową podające definicje słów, synonimy, antonimy oraz wymowę mogą również być bardzo pomoce. Jeśli pisownia i gramatyka stanowią najpoważniejsze problemy, istnieją urządzenia do nauki pisowni i gramatyki, które umożliwiają ich korektę oraz przeprowadzanie rozmaitych testów.

Poza wykorzystaniem powyżej omówionych zasobów technologicznych do walki z dysleksją, jest wiele innych rozwiązań i ćwiczeń, które można wykonać, by przyspieszyć proces kształcenia i radzenia sobie z dysleksją. Odpowiedni trening i leczenie pozwoli dyslektykom pokonać wszystkie objawy i prowadzić normalne, produktywne życie.WARTO PRZECZYTAĆ
  • Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym Diagnostyka resocjalizacyjna – jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie
  • Problemy dojrzałości szkolnej Uczenie się w okresie szkolnym stanowi czynność, w którą społeczeństwo ingeruje w sposób najbardziej bezpośredni, stwarzając obowiązujące wszystkich sytuacje w postaci sformalizowanych instytucji
  • Nowoczesne technologie w szkole Pod koniec października odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie w oświacie”.
  • Wpływ środowiska zawnętrznego na pracę nauczyciela Nauczyciel w większym stopniu niż przedstawiciele innych zawodów podlega ciągłym wpływom środowiska, jest poniekąd uzależniony od niego.
NEWSY
  • Medal Merentibus dla Krakowa Medal Merentibus - najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego osobom i instytucjom wspierającym uczelnię - otrzymało miasto Kraków.
  • Eurostars - unijny program dla firm Program jest nastawiony na szybkie rezultaty oraz efekty rynkowe. Czas realizacji projektu badawczego nie może być dłuższy niż trzy lata, zaś wdrożenie produktu powinno nastąpić w trakcie
  • Polacy odkryli tajemnicę katalizatorów Polskie badania pozwoliły na pełniejsze zrozumienie działania katalizatorów, między innymi tych stosowanych w układach wydechowych samochodów, dzięki czemu możliwe będzie tworzenie bardziej wydajnych
Copyright © 2007-2009seoteka