Wyszukiwarka
Medal Merentibus dla Krakowa
Dodał Administrator,
Medal Merentibus - najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego osobom i instytucjom wspierającym uczelnię - otrzymało miasto Kraków.


Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ufundowanego 643 lata temu przez Kazimierza Wielkiego, podziękowały w ten sposób władzom i mieszkańcom za kilkaset lat współpracy i troski o uczelnię. Kraków w tym roku świętuje 750-lecie lokacji na prawie magdeburskim.
Medal Merentibus odebrał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jak mówił, „nie ma dla Krakowa znaczniejszego i większego wyróżniania jak to, przyznane w dowód wdzięczności od Wszechnicy Jagiellońskiej, z którą od wieków nierozerwalnie złączone są jego losy i dobre imię".
„W dużej mierze za sprawą wielowiekowej uniwersyteckiej tradycji zyskał Kraków zaszczytne miano duchowej stolicy Polski  - powiedział prof. Majchrowski. - Dziś Uniwersytet Jagielloński również stanowi o randze miasta, stanowi o jego znaczeniu w Europie i potęguje szanse jego rozwoju".
Radzie Miasta Krakowa władze uczelni podarowały wykonane przez Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina faksymile dokumentu z 1364 r., w którym ówcześni rajcy miejscy potwierdzili przywileje nadane uniwersytetowi przez króla. Były to m.in. zwolnienie członków społeczności uniwersyteckiej z opłat drogowych i ceł od przewożonych towarów, wyjęcie ich spod sądownictwa miejskiego, gwarancja, że aresztowanie członków społeczności uniwersyteckiej może nastąpić tylko w obecności przedstawiciela rektora i za jego zgodą.
Oryginał dokumentu jest przechowywany w Archiwum UJ. Po zniszczeniu w okresie II wojny światowej aktu fundacyjnego Kazimierza Wielkiego, jest to najstarszy zachowany w oryginale przywilej związanym z założeniem uczelni.
Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano związki UJ i Krakowa. "Uczelnia wpisała się w życie Krakowa, a miasto przez wieki troszczyło się o swój uniwersytet" - mówił rektor UJ prof. Karol Musioł.
Dyrektor Archiwum UJ Krzysztof Stopka przypomniał, że bez lokacji Krakowa w roku 1257, uniwersytet krakowski nie mógłby zaistnieć, bo takie były wymagania stawiane przez papiestwo, jedyną instancję, która mogła w tym czasie kreować uniwersytety.
Stopka przypomniał, że miasto wielokrotnie, w różny sposób, wspierało uczelnię, a mieszczanie krakowscy przekazywali dobra ziemskie i pieniądze na utrzymanie katedr, kolegiów, burs, profesorów i studentów. Ale - jak mówił - wzajemne współżycie „nie zawsze było sielankowe", bo miasto musiało znosić także studenckie wybryki, napady, rabunki, kradzieże, rozruchy niekiedy groźne. "Kraków był, jest i oby być nie przestał życzliwym sąsiadem i partnerem naszej uczelni" – podkreślił dyrektor Archiwum UJ.

Więcej na edukacjawpolsce.plWARTO PRZECZYTAĆ
  • Wpływ Banku Centralnego W Polsce do 1998 r. NBP w procesie realizacji polityki pieniężnej formułował właśnie cele pośrednie i operacyjne, przyjmując pewne specyficzne wielkości, które oprócz tego, że zachowują
  • Tunele i przełęcze w Alpach Budowa dróg przez góry a zwłaszcza przez przełęcze alpejskie była zadaniem niełatwym. Jednakże ich budowę rozpoczęli już starożytni rzymianie.
  • Metody badań statystycznych Każde badanie statystyczne wymaga ustalenia właściwej metody. Wybór metody jest uzależniony od celu badania, rodzaju zbiorowości statystycznej, tematu badania, jego szczegółowości, jakimi dysponujemy
  • Wirus komputerowy Każdy użytkownik komputera na pewno słyszał, lub co gorsza "osobiście" miał do czynienia z wirusem. Jednak niewielu z nich zna zasadę ich działania
NEWSY
  • Miesiąc Fotografii w Krakowie 2007 Miesiąc Fotografii w Krakowie to jeden z czołowych europejskich festiwali fotografii, wydarzenie kulturalne o dużej skali i wysokiej randze artystycznej.
  • Bydgoski Festiwal Muzyczny Bydgoski Festiwal Muzyczny, organizowany w 125. rocznicę urodzin i 70-lecie śmierci Artysty, W tym roku Festiwal odbędzie się pod hasłem: Karol Szymanowski i mistrzowie muzyki XX wieku.
  • Internetowy serwis aferalny Nowy serwis internetowy pozwoli ujawniać tajne dokumenty bez narażania się na odpowiedzialność karną - informuje serwis "EurekAlert."
Copyright © 2007-2009seoteka