Wyszukiwarka
Koncepcje osobowości nauczyciela przedstawione przez psychologów i pedagogów
Dodał admin, 2007-09-25 Autor / Opracowanie: Dorota Rytko
Chcąc mówić o osobowości nauczyciela musimy wyjaśnić samo pojęcie „osobowość”.

1  2  3  4    >

„Wychowanie jest jednym z fundamentalnych czynników
rozwojowych społeczeństwa. Spełnia ono swe zadanie wówczas, gdy
przygotowuje młode pokolenie do uczestnictwa w życiu, kulturze
społeczeństwa, narodu, ludzkości, do mądrej przebudowy tego życia i tej kultury, gdy przyczynia się do wytwarzania więzi pożądanych ze społecznego punktu widzenia , integrujących społeczeństwo, naród, ludzkość...”
 Zdaniem Okonia dużą rolę odgrywa w tym procesie nauczyciel,
wychowawca, pedagog rzetelny, wykształcony, jednym słowem doskonały. Taki który może odpowiednio przygotować młode pokolenie do życia w społeczeństwie i do przyszłej pracy.
Chcąc mówić o osobowości nauczyciela musimy wyjaśnić samo pojęcie „osobowość”. W. Pomykało scharakteryzował pojecie osobowości podając następujące kryteria:
skłonności, czyli swoiste tendencje dynamiczne, mówiące o tym, jakie dana jednostka przejawia  zainteresowanie, czego pragnie, dokąd dąży; zdolności, które są zawsze zdolnościami do czegoś, do jakiegoś działania;
temperament, wyrażający się w tempie i rytmie procesów psychicznych jednostki;
charakter, przez który rozumie się cechy wyciskające piętno na
wszystkim, co jednostka robi, jak też jej cechy wyrażające specyficzny, indywidualny stosunek do ludzi i świata.
Problem osobowości nauczyciela  rozpatrywany był przez wielu psychologów i pedagogów.
J.W Dawid2 mówił o „miłości dusz” jako o najważniejszej kategorii właściwości osobowej nauczyciela, owa „miłość dusz” to miłość do drugiego człowieka , to dążenie do zgodności, do harmonii. Mówił on
również o potrzebie doskonałości, która powinna przejawiać się poprzez naukę i samokształcenie się, a także ciągłe doskonalenie własnych umiejętności oraz wartości moralnych nauczyciela.
J.W. Dawid, w odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że jeden nauczyciel ma większy wpływ na wychowanka, a drugi  mniejszy, stwierdził, że cechą szczególną, która wywiera dominujący wpływ na kierunki i efektywność pedagogicznego oddziaływania nauczyciela-
wychowawcy, jest osobliwy emocjonalno intelektualny stosunek do dziecka zwany przez Dawida1 „miłością dusz ludzkich”
Podobny pogląd głosił również Janusz Korczak, który miłość i szacunek dziecka uznawał za kanon i warunek powodzenia pracy wychowawczej.
Stefan  Baley2 mówiąc o osobowości nauczyciela przedstawił dwie główne   cechy nauczyciela mające według niego główny wpływ na uczniów:
1. przychylność do młodzieży
2. chęci i zdolności obcowania wychowawczego
Według niego  każda cecha nauczyciela jest określonym stosunkiem do
czegoś, nosi więc pewne treści i sposoby wdrażania tego w życie.
Wpływa więc na tę cechę zarówno otoczenie, jak i sytuacja, na którą dany nauczyciel reaguje. Opisując więc osobowość nauczyciela nie można pominąć uwarunkowań społeczno-środowiskowych, w jakich ów się znajduje. 

1  2  3  4    >


WARTO PRZECZYTAĆ
NEWSY
  • Galileo na orbicie Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła dziś swojego pierwszego satelitę nawigacyjnego. Będzie to pierwszy z 30 satelitów, które będą pomagać między innymi w kontrolowaniu ruchu pociągów
  • Ile kosztuje inteligentny dom Automatycznie gaszące i zapalające się światło, symulacja obecności domowników, muzyka podążająca z osobą przechodzącą z jednego pokoju do drugiego - to musi kosztować! Tylko ile?
  • Platini: Anglicy, uważajcie na dorobkiewiczy! Władze Premier League twierdzą, że wszyscy właściciele klubów pomyślnie przeszli test na
Copyright © 2007-2009seoteka