Wyszukiwarka
Spółka Komandytowo - Akcyjna
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Ola_W
Spóła Komandytowo - Akcyjna jest ostatnią spółką osobową, nieznana dotychczas prawu polskiemu, a wprowadzona Kodeksem Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.


Jest to spółka osobowa, w której wspólnicy pod własną firmą prowadza przedsiębiorstwo, w której co najmniej jeden z nich za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony, nazywa się komplementariusz, a co najmniej jeden z nich jest akcjonariuszem. Cechą charakterystyczną tej spółki jest to, że:
1)do sytuacji komplementariuszy w spółce, ich odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich stosuje się przepisy o spółce komandytowej, a za to w tej spółce prowadzą sprawy spółki, zarządzają ją komplementariusze,2)do kapitału zakładowego, akcji, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosuje się „Przepisy o spółce jawnej”,3)ta spółka charakteryzuje się tym, że podstawę organizacji spółki stanowi statut, który zastępuje umowę spółki, podpisują go wszyscy komplementariusze. Powinien być sporządzony w formie Aktu Notarialnego, a w nim poza siedzibą, firmą, nazwą powinno się określić przedmiot działalności spółki, kapitał zakładowy i co ważne jest to jedyna spółka osobowa, w której ustawodawca wymaga, aby kapitał zakładowy wynosił co najmniej 50000zł. Kapitał ten dzieli się na akcje o równej wartości minimalnej z tym, że wartość jednej akcji najniższa wynosi 1 grosz. Zatem w statucie musi być podane, jakie są rodzaje akcji w danej spółce, czy są akcje uprzywilejowane czy nieme. Powinni być w statucie wymienieni komplementariusze, którzy mają prawo do zarządzania spółki. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie.
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Inwentaryzacja w firmie Inwentaryzacja obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu majątku jednostek gospodarczych.
  • Handel międzynarodowy Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową.
  • Rodzaje bankowości elektronicznej Bankowość elektroniczna dzieli się na pewne rodzaje. Kryteria stosowane przy tym podziale także mogą być różne, jednak podstawowym kryterium jest zastosowanie środka elektronicznego
  • Mobbing Mobbing to rodzaj terroru psychicznego ze strony pracodawcy, przełożonego, lub grupy pracowników, skierowany przeciwko jednemu pracownikowi lub wyodrębnionej grupie pracowników
NEWSY
  • Święto Muzyki w Polsce Święto Muzyki (fr. Fête de la Musique | ang. World Music Day) to cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca, pierwszego dnia lata Toruń - 21.VI.2007
  • Medal Merentibus dla Krakowa Medal Merentibus - najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego osobom i instytucjom wspierającym uczelnię - otrzymało miasto Kraków.
  • Raport o internetowych porównywarkach cen Porównywarki cen zagościły w polskiej sieci już na przełomie 2003 i 2004 roku stając się obecnie trwałym elementem e-commerce. Do pierwszych takich witryn należą kupujemy.pl oraz skapiec.pl.
Copyright © 2007-2009seoteka