Wyszukiwarka
Podział sportu
Dodał admin, 2007-08-30
Historia wielu dziedzin sportu nawiązuje do utylitarnych czynności człowieka w zamierzchłej przeszłości, jak łowiectwo, wędkarstwo, łucznictwo, wioślarstwo, narciarstwo itd.

1  2    >

Sporty można podzielić na wiele sposobów toteż w piśmiennictwie występuje mnóstwo teorii klasyfikujących tę działalność. Należy pokreślić, że punktem wyjścia dla tworzenia różnych podziałów bywa rozróżnianie rodzajów działalności sportowych identyfikowanymi z odpowiednimi dyscyplinami sportowymi jak np. piłka nożna, szermierka, boks itd. Jest to zasadnicza klasyfikacja działalności sportowej, uwzględniana także w opracowaniach prawniczych.

Funkcje przypisywane regułom sportowym w kwestii odpowiedzialności karnej za wypadki ujmowane są w sposób bardzo niejednolity. Uzależnia się doniosłość reguł sportowych od formy uprawiania sportu lub rodzaju dyscypliny sportowej w której notuje się wypadek. Dzieli się więc sporty na różne sposoby, tworzy się kategorie dyscyplin, wyróżnia się pewne formy uprawiania sportu. W związku z powyższym nie odnosi się doniosłości reguł sportowych w równym stopniu do wszystkich wypadków.

Mimo tego, że sporty dzieli się w różny sposób i w związku z tym formułuje się nieraz zróżnicowane zasady odpowiedzialności za wypadki towarzyszące poszczególnym rodzajom i formom uprawiania sportu, to dąży się do tego by pewne przynajmniej zasady były wspólne i ogólnie obowiązujące. Rzadko bowiem pojawiają się publikacje poświecone wybranej dyscyplinie sportu i jej aspektom prawnym choć niektóre dziedziny ze względu na swoją specyfikę i zwiększone ryzyko towarzyszące działaniom rzeczywiście może do tego skłaniać.

Opisując niektóre tylko z istniejących podziałów mam na celu ukazanie różnorodności twierdzeń poszczególnych autorów. Dokonując wyboru, celowo pominięte zostaną te, które nie rzutują raczej na prawną ocenę wypadków sportowych i związaną z nimi odpowiedzialnością. Takich podziałów jest wiele np. sporty zimowe i letnie, wyczynowe, kwalifikowane, rekreacyjne, zawodnicze, wodne, boiskowe itd. Niektóre klasyfikacje uwzględniane w prawdzie w rozważaniach nad prawnymi aspektami sportu (np. indywidualne i zespołowe), nie pozostające jednak w związku bezpośrednim z rolą reguł i zagadnieniem ryzyka sportowego, także zostaną pominięte.

Określając granice odpowiedzialności karnej albo jej wyłączenie za wypadki sportowe bardzo ważną funkcję spełnia okoliczność, czy wypadek zdarzył się w trakcie uprawiania dozwolonej czy zabronionej dyscypliny sportu. Jeżeli przestrzeganie reguł sportowych stanowi przesłankę bezkarności sprawcy to przypisuje też takie znaczenie wymogowi by dany sport był dozwolony .


1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Ogólna charakterystyka rozwoju fizycznego dzieci Proces zmian rozwojowych zachodzących w życiu ludzkim rozpatrywać możemy w różnych aspektach: w aspekcie rozwoju fizycznego, motorycznego lub psychicznego.
  • Historia piłki ręcznej w Polsce i na Świecie Źródła mówią o duńskim pochodzeniu piłki ręcznej i łączą ją z nazwiskiem Holgera Nielsena, ale również Niemcy i Czechy dowodzą o swoich korzeniach tej gry.
  • Aktywność rekreacyjna Rekreacja jest to odnawianie sił fizycznych i psychicznych człowieka za pomocą rozmaitych form aktywności umysłowej lub fizycznej, ale innych niż wynikające z obowiązków codziennego życia
  • Podział sportu Historia wielu dziedzin sportu nawiązuje do utylitarnych czynności człowieka w zamierzchłej przeszłości, jak łowiectwo, wędkarstwo, łucznictwo, wioślarstwo, narciarstwo itd.
NEWSY
  • Miesiąc Fotografii w Krakowie 2007 Miesiąc Fotografii w Krakowie to jeden z czołowych europejskich festiwali fotografii, wydarzenie kulturalne o dużej skali i wysokiej randze artystycznej.
  • Wybory prezydenckie w Gruzji Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili ma szansę na reelekcję w pierwszej turze, jeśli potwierdzą się wyniki sondaży exit polls.
  • Telewizor FullHD Loewe Loewe zaprezentował 46-calowy telewizor LCD serii Individual Compose. Urządzenie wyposażone w matrycę o pełnej rozdzielczości HD można doposażyć wg. własnych upodobań
Copyright © 2007-2009seoteka