Wyszukiwarka
Bank - pośrednik finansowy
Dodał admin, 2007-11-27 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Bank to instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące

1  2  3  4  5  6  7  8    >

ZADANIA BANKÓW:
• zapewniają dostęp do systemu płatniczego,
• gwarantują płynność finansową (depozyt na żądanie, otwarte linie kredytowe),
• przejmują na siebie ryzyko, które mogą później odsprzedać na rynku,
• oferują informacje dotyczące stopnia ryzyka,
• jako jedyni pośrednicy finansowi mają dostęp do pożyczkodawcy ostatniej instancji (BC).
KONKURENCI BANKÓW JAKO POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH:
• zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne,
• fundusze inwestycyjne,
• SKOK-i,
• domy maklerskie,
• developerzy na rynku nieruchomości,
• firmy pośrednictwa finansowego.
SYSTEMY BANKOWE
Obecnie na świecie w ramach systemu gospodarki rynkowej wykształciły się 2 odmienne systemy bankowe:
1) w Europie SYSTEM KONTYNENTALNY – domeną systemu kontynentalnego, charakterystycznego również dla Polski jest przewaga banków uniwersalnych na rynku bankowym. Banki uniwersalne rozwijają jednocześnie 3 piony:
a)    bankowość detaliczną – skierowaną na obsługę osób prywatnych,
b)    bankowość inwestycyjną – koncentrującą się na obrocie papierami wartościowymi, operacjach na rynku pieniężnym i kapitałowym, zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych,
c)    bankowość korporacyjną – czyli obsługa dużych i średnich przedsiębiorstw.
2) w USA SYSTEM ANGLOSASKI – dominują tu banki inwestycyjne i koncentrują się na:
•    szeroko pojętym doradztwie finansowym w zakresie realizacji fuzji i przejęć;
•    pozyskania kapitału;
•    analizy rynkowej;
•    gwarantowaniu emisji papierów wartościowych i ich dystrybucji;
•    obsłudze rynku wtórnego;
•    zarządzania aktywami na zlecenie;
•    organizacji finansowania dużych przedsięwzięć w tym konsorcjów kredytowych. 

1  2  3  4  5  6  7  8    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Ryzyko w inwestowaniu Mierniki zagrożenia – jedna z metod jest wartość narażona na ryzyko czyli miara możliwych strat podawana z określonym prawdopodobieństwem dla danego okresu
  • Handel międzynarodowy Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową.
  • Umowne wynagrodzenie gwarancyjne Zawierając umowę w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownik zobowiązuje się pracować w danym miesiącu tyle, ile ten pełny wymiar czasu pracy w skali miesiąca wynosi.
  • Koszty leasingu Wynagrodzenie finansującego składa się z następujących elementów: opłaty manipulacyjne z tytułu zawarcia umowy leasingu, marża, koszty finansowania, warunki zakupu przedmiotu leasingu od dostawcy
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka