Wyszukiwarka
Rodzaje bankowości elektronicznej
Dodał admin, 2008-02-13 Autor / Opracowanie: Małgorzata Momagała
Bankowość elektroniczna dzieli się na pewne rodzaje. Kryteria stosowane przy tym podziale także mogą być różne, jednak podstawowym kryterium jest zastosowanie środka elektronicznego


Bankowość elektroniczna dzieli się na pewne rodzaje. Kryteria stosowane przy tym podziale także mogą być różne, jednak podstawowym kryterium (najczęściej pojawiającym się w literaturze) jest zastosowanie środka elektronicznego. Owy podział bazuje na różnorodności kanałów dystrybucji usług bankowych. Do podstawowych narzędzi bankowości elektronicznej zaliczamy :

• Systemy home/corporate bankingu,
• Systemy self-bankingu (bankomaty),
• Systemy EFT-POS,
• Bankowość telefoniczną,
• Bankowość internetową.
Pojęcia home bankingu i corporate bankingu oznaczają usługi umożliwiające korzystanie przez klienta z zasobów systemu informatycznego banku poprzez wykorzystanie systemu informatycznego klienta, przy czym termin home banking używa się w odniesieniu do klientów indywidualnych, natomiast corporate banking (lub tele banking) oznacza usługę skierowaną do klientów instytucjonalnych . Home bankingiem - prostym językiem - można nazwać wszelkie usługi bankowe, z jakich korzysta się bez konieczności odwiedzania oddziału - nie jest więc to jedynie, wbrew opinii niektórych, możliwość korzystania z usług bankowych przy pomocy Internetu. W jego bowiem skład wchodzi także obsługa telefoniczna rachunku, czy dokonywanie transakcji przy pomocy telefonu komórkowego. Często jest tak, że aby klient mógł korzystać z usług home-bankingu, konieczna jest wizyta pracownika banku u klienta ? instalacja specjalistycznego oprogramowania, itp. Bank BRE S.A. jako pierwszy w Polsce wprowadził w połowie lat dziewięćdziesiątych systemy home/corporate banking. Home banking umożliwia klientowi przede wszystkim

• całodobowy dostęp do aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach w banku,
• składanie zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych,
• zakładanie lokat terminowych,
• składanie dyspozycji bankowych takich, jak zastrzeżenie i anulowanie zastrzeżenia czeków, wydanie opinii bankowej itd.
• stały dostęp do informacji o kursach walut, oprocentowania lokat i kredytów,
• korzystanie z poczty elektronicznej.

Natomiast systemy self bankingu i EFT-POS charakteryzują się tym, że karta płatnicza jest niezbędnym środkiem transakcji bankowej. Systemy bankowe self bankingu realizowane są poprzez tradycyjne tzw. bankomaty, a zatem są najstarszą formą bankowości elektronicznej. Geneza bankomatów, inaczej bankowych punktów samoobsługowych, jest taka, iż bankom nie opłacałoby się wszędzie budować swoich placówek. Koszty budowy wielu placówek byłyby dla banków ogromnym obciążeniem i dlatego powstały bankomaty, które bez udziału pracowników banku, pozwalają społeczeństwu pobierać środki pieniężne (gotówkę) lub sprawdzać aktualny stan swojego rachunku bankowego. Niektóre bankowe punkty samoobsługowe pozwalają także na ulokowanie depozytu, obsługę czeków, wydanie dyspozycji książeczki czekowej i historii rachunku lub nawet zaciąganie kredytów, lecz tych punktów jest niewiele ? wiąże to się z tym, iż ludzie najczęściej potrzebują gotówki. Koszt bankomatu jest o wiele mniejszy niż koszt budowy osobnego oddziału banku, dlatego też banki organizują siatkę bankmatów w miastach, jak i również w mniejszych miejscowościach. Najczęsciej można je spotkać w centrach miast, centrach handlowych, supermarketach.
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Akcja jest to część majątku spółki przez wykonanie którego nabywamy prawo do tego majątku. Na dowód posiadania akcji otrzymujemy dokument akcyjny zwany potocznie akcją, który legitymuje akcjonariusza...
  • Elektroniczne karty bankowe Elektroniczne karty bankowe są najbardziej rozpowszechnionym produktem elektronicznym na rynku bankowości w Polsce.
  • Inflacja Wszelka działalność gospodarcza wiąże się z ponoszeniem korzyści jak i strat. Ponadto, zmiana działalności gospodarczej wywołuje korzyści i straty w różnym stopniu odczuwalne przez społeczeństwo.
  • Mobbing Mobbing to rodzaj terroru psychicznego ze strony pracodawcy, przełożonego, lub grupy pracowników, skierowany przeciwko jednemu pracownikowi lub wyodrębnionej grupie pracowników
NEWSY
  • Akademia Nauk ponownie broni teorii ewolucji W specjalnym raporcie członkowie Akademii oświadczyli, że żadne inne teorie dotyczące powstania i rozwoju wszechświata nie powinny być nauczane w szkołach na lekcjach przyrody.
  • Raport o internetowych porównywarkach cen Porównywarki cen zagościły w polskiej sieci już na przełomie 2003 i 2004 roku stając się obecnie trwałym elementem e-commerce. Do pierwszych takich witryn należą kupujemy.pl oraz skapiec.pl.
  • Energia przyjazna środowisku Utworzenie konsorcjum badawczo-naukowego, skupionego wokół bioenergii, jednego z tematów 7. Programu Ramowego, zaproponowała firma biotechnologiczna DANKO - Hodowla Roślin.
Copyright © 2007-2009seoteka