Wyszukiwarka
Rodzaje bankowości elektronicznej
Dodał admin, 2008-02-13 Autor / Opracowanie: Małgorzata Momagała
Bankowość elektroniczna dzieli się na pewne rodzaje. Kryteria stosowane przy tym podziale także mogą być różne, jednak podstawowym kryterium jest zastosowanie środka elektronicznego


Bankowość elektroniczna dzieli się na pewne rodzaje. Kryteria stosowane przy tym podziale także mogą być różne, jednak podstawowym kryterium (najczęściej pojawiającym się w literaturze) jest zastosowanie środka elektronicznego. Owy podział bazuje na różnorodności kanałów dystrybucji usług bankowych. Do podstawowych narzędzi bankowości elektronicznej zaliczamy :

• Systemy home/corporate bankingu,
• Systemy self-bankingu (bankomaty),
• Systemy EFT-POS,
• Bankowość telefoniczną,
• Bankowość internetową.
Pojęcia home bankingu i corporate bankingu oznaczają usługi umożliwiające korzystanie przez klienta z zasobów systemu informatycznego banku poprzez wykorzystanie systemu informatycznego klienta, przy czym termin home banking używa się w odniesieniu do klientów indywidualnych, natomiast corporate banking (lub tele banking) oznacza usługę skierowaną do klientów instytucjonalnych . Home bankingiem - prostym językiem - można nazwać wszelkie usługi bankowe, z jakich korzysta się bez konieczności odwiedzania oddziału - nie jest więc to jedynie, wbrew opinii niektórych, możliwość korzystania z usług bankowych przy pomocy Internetu. W jego bowiem skład wchodzi także obsługa telefoniczna rachunku, czy dokonywanie transakcji przy pomocy telefonu komórkowego. Często jest tak, że aby klient mógł korzystać z usług home-bankingu, konieczna jest wizyta pracownika banku u klienta ? instalacja specjalistycznego oprogramowania, itp. Bank BRE S.A. jako pierwszy w Polsce wprowadził w połowie lat dziewięćdziesiątych systemy home/corporate banking. Home banking umożliwia klientowi przede wszystkim

• całodobowy dostęp do aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach w banku,
• składanie zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych,
• zakładanie lokat terminowych,
• składanie dyspozycji bankowych takich, jak zastrzeżenie i anulowanie zastrzeżenia czeków, wydanie opinii bankowej itd.
• stały dostęp do informacji o kursach walut, oprocentowania lokat i kredytów,
• korzystanie z poczty elektronicznej.

Natomiast systemy self bankingu i EFT-POS charakteryzują się tym, że karta płatnicza jest niezbędnym środkiem transakcji bankowej. Systemy bankowe self bankingu realizowane są poprzez tradycyjne tzw. bankomaty, a zatem są najstarszą formą bankowości elektronicznej. Geneza bankomatów, inaczej bankowych punktów samoobsługowych, jest taka, iż bankom nie opłacałoby się wszędzie budować swoich placówek. Koszty budowy wielu placówek byłyby dla banków ogromnym obciążeniem i dlatego powstały bankomaty, które bez udziału pracowników banku, pozwalają społeczeństwu pobierać środki pieniężne (gotówkę) lub sprawdzać aktualny stan swojego rachunku bankowego. Niektóre bankowe punkty samoobsługowe pozwalają także na ulokowanie depozytu, obsługę czeków, wydanie dyspozycji książeczki czekowej i historii rachunku lub nawet zaciąganie kredytów, lecz tych punktów jest niewiele ? wiąże to się z tym, iż ludzie najczęściej potrzebują gotówki. Koszt bankomatu jest o wiele mniejszy niż koszt budowy osobnego oddziału banku, dlatego też banki organizują siatkę bankmatów w miastach, jak i również w mniejszych miejscowościach. Najczęsciej można je spotkać w centrach miast, centrach handlowych, supermarketach.
WARTO PRZECZYTAĆ
  • Strategia rozwoju kraju SRK zakłada znaczące podwyższenie konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i regionów, niezbędne dla osiągnięcia wysokiego, trwałego wzrostu gospodarczego kraju i wzrostu zatrudnienia
  • Wpływ Banku Centralnego W Polsce do 1998 r. NBP w procesie realizacji polityki pieniężnej formułował właśnie cele pośrednie i operacyjne, przyjmując pewne specyficzne wielkości, które oprócz tego, że zachowują
  • Koszty leasingu Wynagrodzenie finansującego składa się z następujących elementów: opłaty manipulacyjne z tytułu zawarcia umowy leasingu, marża, koszty finansowania, warunki zakupu przedmiotu leasingu od dostawcy
  • Handel międzynarodowy Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową.
NEWSY
  • Muzea sztuki Jedną z atrakcji Petersburga są liczne muzea. Znajdują się wśród nich takie renomowane placówki, jak Ermitaż i Muzeum Rosyjskie, ale warte zwiedzenia są również dziesiątki innych,
  • Gdański samorząd wspiera finansowo służby mundurowe Gdański samorząd od wielu lat aktywnie wspiera finansowo powiatową administrację zespoloną – służby mundurowe. Dzięki środkom Urzędu Miejskiego zarówno gdańska Policja
  • Bezpieczny przesył danych w Windows Vista Specjalistyczny klient VPN IPSec Client od Funkwerk-EC zapewnia bezpieczny transfer danych w firmowej wirtualnej sieci prywatnej i jest kompatybilny z Windows Vista. Czy oby na pewno będzie można czuć
Copyright © 2007-2009seoteka