Wyszukiwarka
Globalizacja w turystyce
Dodał admin, 2007-10-14 Autor / Opracowanie: Gosiaczek
Globalizacja - jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia: ekonomiczną, społeczną, polityczną, kulturową itd. w skali ogólnoświatowej.

1  2  3    >

Zasadniczą cechą globalizacji jest integrowanie działań, procesów i podmiotów w ogólnoświatowy (globalny) system funkcjonujący na różnych poziomach.
Globalizacja stanowi wyższy poziom, bardziej zaawansowany proces umiędzynarodowiania działalności gospodarczej. Ze względu na rozwój technologiczny (dzięki telefonom, telewizji i internetowi) możliwa jest niemal natychmiastowa wymiana informacji, to zaś powoduje, iż na podejmowane przez nas decyzje i sposób postępowania coraz silniej wpływają efekty działań innych ludzi, organizacji oraz instytucji, funkcjonujących w różnych miejscach świata. Kryzys lub hossa gospodarcza, lub też np. katastrofa ekologiczna mająca miejsce w jednym rejonie świata, oddziaływują na funkcjonowanie państw i społeczeństw na całej kuli ziemskiej. Globalizacja jest więc terminem wieloznacznym, który nigdy nie jest stosowany neutralnie. Jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny proces i jedynym problemem dla nich jest jej rozszerzenie. Po przeciwnej stronie są ci, którzy są pewni, że termin ten określa procesy, którym należy się zdecydowanie przeciwstawić.
Turystyka i wypoczynek
PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W SFERZE TURYSTYKI
W sferze turystyki i wypoczynku na terenie Szczecina działa wiele jednostek realizujących różne cele w zakresie rozwoju turystyki, począwszy od tych, których działalność skupia się na promocji miasta i regionu, poprzez organizacje ukierunkowane na upowszechnianie turystycznych form rekreacji w różnych środowiskach, aż do wyspecjalizowanych jednostek komercyjnych oferujących usługi turystyczne.REGIONALNA AGENCJA PROMOCJI TURYSTYKI.
Przedmiotem działania spółki jest świadczenie usług turystycznych i podejmowanie działań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta Szczecina i regionu, w szczególności:
• opracowywanie programów i kierunków rozwoju turystyki w Szczecinie,
• prowadzenie badań marketingowych dotyczących rynku turystycznego miasta i regionu,
• prowadzenie bazy danych infrastruktury turystycznej,
• czynny udział w targach i giełdach turystycznych krajowych i zagranicznych. Zadania Miasta w zakresie rozwoju turystyki realizowane są za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i obejmują:
• promocję turystyki m.in. poprzez organizację i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych targach i imprezach promocyjnych oraz działalność wydawniczą;
• współpracę z organizacjami turystycznymi, a przede wszystkim z Zachodniopomorską Izbą Turystyczną, Regionalną Agencją Promocji Turystyki, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym;
• działania zmierzające do rozszerzenia i ulepszenia bazy danych o rynku turystycznym miasta i regionu poprzez wprowadzenie technik komputerowych;
• modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej (Centrum Informacji Turystycznej, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ścieżki rowerowe);
• popularyzacja turystyki szkolnej.
Działalność funkcjonującego w ramach Regionalnej Agencji Promocji Turystyki Centrum Informacji Turystycznej obejmuje:
• gromadzenie i udzielanie informacji w zakresie turystyki i agroturystyki krajowej, bazy noclegowej na terenie kraju;
• gromadzenie i udzielanie kompleksowej informacji o turystycznych atrakcjach miasta i regionu, ofertach szczecińskich biur podróży;
• indywidualne doradztwo turystyczne;
• rozdawanie i sprzedaż materiałów informacyjnych;
• prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych, sprzedaży legitymacji PTSM, Euro 26, ubezpieczeń ATU i Gerling, biletów promowych, przewozów po Europie.


1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Tunele i przełęcze w Alpach Budowa dróg przez góry a zwłaszcza przez przełęcze alpejskie była zadaniem niełatwym. Jednakże ich budowę rozpoczęli już starożytni rzymianie.
  • Globalizacja w turystyce Globalizacja - jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia: ekonomiczną, społeczną, polityczną, kulturową itd. w skali ogólnoświatowej.
  • holandia Na wschodzie Holandia graniczy z Niemcami, na południowym zachodzie z Belgią, północno-zachodnie i północne granice kraju wyznacza wybrzeże Morza Północnego.
  • Białystok Białystok będący siedzibą władz wojewódzkich jest największą aglomeracją w rejonie Polski północno-wschodniej położoną nad rzeką Białą
NEWSY
  • Konferencje Wydawnictwa MAC EDUKACJA 19 maja zakończył się majowy cykl spotkań współorganizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „EDUKATOR” (jednostkę doskonalenia zawodowego nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia
  • Google AdSense dla mobile web Google szuka beta testerów do swojej nowej usługi, platformy Google AdSense przygotowanej specjalnie dla urządzeń przenośnych.
  • Eurostars - unijny program dla firm Program jest nastawiony na szybkie rezultaty oraz efekty rynkowe. Czas realizacji projektu badawczego nie może być dłuższy niż trzy lata, zaś wdrożenie produktu powinno nastąpić w trakcie
Copyright © 2007-2009seoteka