Wyszukiwarka
Organizacja i prowadzenie wycieczek
Dodał admin, 2007-08-08 Autor / Opracowanie: Balamo
Organizacja wycieczek - prawa pilota wycieczek, jego obowiążki oraz odpowiedzialność za turystów.

1  2  3    >

1. ZADANIA WYDZIAŁU DO SPRAW TURYSTYKI
a) współpraca z organizatorami turystycznymi
b)organizowanie egzaminów na przewodników i pilotów,
c) przyjmowanie wniosków,
d) ewidencja przewodników turystycz. i pilotów wycieczek
e) wystawianie dokumentów,
f) weryfikacja uprawnień,
g) kategoryzacja obiektów hotelarskich,
h) ewidencja organizatorów i pośredników,
i) wydawanie zezwoleń na działalność w zakresie usług turys

2. PRAWA PILOTA
a) prawo do prowadzenia wycieczek
b) do używ. legity pilota i ochr. prawnej jego uprawnień zaw
c) do podejmowania decyzji dotyczących realizacji programu
i opieki nad uczestnikami imprezy.
d) do korzystania ze świadczeń,
e) do zwrotu kosztów poniesionych w zw. z pełni. obowiązk.

3. OBOWIĄZKI PILOTA WYCIECZKI – pilot pełni swoje obowiązki w imieniu organizatorów turystki
a) o. pełnienia opieki nad uczest. imp. tur. w niezbędn. zakres
b) o. kontroli nad wykonywaniem sług świadczonych na
rzecz uczestników,
c) o reprezentowania org. turystycznej wobec kontrahentów
świadczących usługi w trakcie trwania impre. turystycznej,
d) o. przekazywania inf. organizacyjnych i krajoznawczych,
e) o. pełnienia funkcji tłumacza.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PILOTA WYCIECZEK
a) odp. karna – narażenie na niebezp; nie udzielenie pomocy,
b) służbowa–odp. w ramach przeds; zawiesze lub cof upoważ
c) cywilna – odp. majątkowa w aspekcie odszkodowania.


1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Krajoznawstwo Krajobraz – jest to złożony przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach. Stanowi go heterogeniczny fragment terenu złożony z powiązanych...
  • Tunele i przełęcze w Alpach Budowa dróg przez góry a zwłaszcza przez przełęcze alpejskie była zadaniem niełatwym. Jednakże ich budowę rozpoczęli już starożytni rzymianie.
  • holandia Na wschodzie Holandia graniczy z Niemcami, na południowym zachodzie z Belgią, północno-zachodnie i północne granice kraju wyznacza wybrzeże Morza Północnego.
  • Organizacja i prowadzenie wycieczek Organizacja wycieczek - prawa pilota wycieczek, jego obowiążki oraz odpowiedzialność za turystów.
NEWSY
  • Ile kosztuje inteligentny dom Automatycznie gaszące i zapalające się światło, symulacja obecności domowników, muzyka podążająca z osobą przechodzącą z jednego pokoju do drugiego - to musi kosztować! Tylko ile?
  • V Bałtycki Festiwal Nauki w PBW w Gdańsku Emocje związane z tegorocznymi imprezami już za nami. W piątym, można rzec jubileuszowym Bałtyckim Festiwalu Nauki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
  • Pięciolecie Agito.pl Ostatnie 5 lat to dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce. W 2002 roku dostęp do zasobów sieci miało tylko 17,72%2 Polaków. Internet jawił się jako nowe, nieznane i nie do końca bezpieczne medium.
Copyright © 2007-2009seoteka