Wyszukiwarka
Krajoznawstwo
Dodał admin, 2007-08-08 Autor / Opracowanie: Balamo
Krajobraz – jest to złożony przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach. Stanowi go heterogeniczny fragment terenu złożony z powiązanych...

1  2  3  4  5    >

1. Krajobraz – jest to złożony przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach. Stanowi go heterogeniczny fragment terenu złożony z powiązanych wzajemnie ekosystemów oraz, że krajobrazy powtarzają się w przestrzeni w zbliżonej formie. 4 cechy krajobrazu:
a) zajmuje wycinek przestrzeni i można go przedstawić na mapie
b) charakter. się określoną fizjonomią, którą można przedstawić na zdjęciu, modelu, schemacie, rysunku.
c) jest systemem dynamicznym o sposobie funkcjonowania zależnym od wartości jego części składowych, powiązań między nimi, rodzaju dominujących procesów. Wśród części składowych bardzo ważny jest człowiek.
d) ulega ewolucji, czyli ma swoją historię.

2.Środowisko przyrodnicze – system, który składa się z części składowych i relacji między nimi: atmo, lito, hydro biosfera (C2)

3. Sprzężenia zwrotne.
Wszystkie sprzężenia zwrotne prowadzą do postępu w środ. Występują dwa rodzaje sprzężeń zwrotnych: dodatnie i ujemne.
a) dodatnie – pierwszy czynnik warunkuje drugi, a drugi pierwszy (mały impuls, który się potęguje) np.: źródła rzek, narciarz powodujący lawinę, echo,
b) ujemne – pierwszy element warunkuje drugi, a drugi nie przekazuje energii na pierwszy tylko na trzeci (duży impuls, który słabnie) np.: rzut kamienia w wodę, wichura, która jest rozpraszana przez las, wpływ opadów degradująco oddziałujących na stoki, poczym woda spływa do zbiorników wodnych lub wsiąka w glebę.

4. Definicje krajoznawstwa:
a) ruch społ. popularyzujący wiedzę o kraju i regionie
b) ruch społ. oparty na różnych formach turystyki, mający na celu poznanie kraju ojczystego lub regionu i popularyzowanie wiedzy o nim a także zachowanie jego zasobów przyr. i kulturo.
c) ogół wiedzy o kraju zazwyczaj ojczystym lub jego regionie obejmujacy zagadnienia geograficzne, hist, archeolog, etnografi, przyrod. Jest to także ruch społ. popularyzujący wiadomości o kraju poprzez różne formy turystyki.
d) ruch społ. dążący do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadomości o kraju lub regionie m. in. Poprzez urządzanie wycieczek. Krajoznastwo zbliża się do turyst.
e) jako interpretację wiadomośc naukowych różnych specjalności zw. Z określonym regionem, jak również wiad. Uniwersalnych, a także interp. Wiad. Encyklopedycznych, przewidnik, internet, podręcznikowych, w konkretnej sytuacji turyst. czy rekreacyjnej.


1  2  3  4  5    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Turystyka w EU Przewiduje się, że po przystąpieniu do EU w Polsce nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, co powinno korzystnie wpłynąć również na branżę turystyczną, zwiększając popyt na jej usługi
  • Opawy Extreme Dział Opawy Extreme, to w naszej ofercie zaszczyt zaproszenia Was do wspólnej przygody górskiej. Podkreślam “wspólnej”, bo przecież wśród Nas “nie ma ludzi z przypadku”.
  • Japonia Wyspiarskie położenie Kraju Wschodzącego Słońca i związane z tym geograficzne odseparowanie w zasadniczy sposób determinowało trwającą przez stulecia izolację kulturową, zakończoną w połowie XIX w.
  • Włochy Półwysep Apeniński wrzyna się swym „kozaczym” konturem w basen morza śródziemnego, którego naturalne granice wybrzeży jak sięgnąć wzrokiem powlekane są lazurową wodą słonego morza
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka