Wyszukiwarka
Krajoznawstwo
Dodał admin, 2007-08-08 Autor / Opracowanie: Balamo
Krajobraz – jest to złożony przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach. Stanowi go heterogeniczny fragment terenu złożony z powiązanych...

1  2  3  4  5    >

1. Krajobraz – jest to złożony przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach. Stanowi go heterogeniczny fragment terenu złożony z powiązanych wzajemnie ekosystemów oraz, że krajobrazy powtarzają się w przestrzeni w zbliżonej formie. 4 cechy krajobrazu:
a) zajmuje wycinek przestrzeni i można go przedstawić na mapie
b) charakter. się określoną fizjonomią, którą można przedstawić na zdjęciu, modelu, schemacie, rysunku.
c) jest systemem dynamicznym o sposobie funkcjonowania zależnym od wartości jego części składowych, powiązań między nimi, rodzaju dominujących procesów. Wśród części składowych bardzo ważny jest człowiek.
d) ulega ewolucji, czyli ma swoją historię.

2.Środowisko przyrodnicze – system, który składa się z części składowych i relacji między nimi: atmo, lito, hydro biosfera (C2)

3. Sprzężenia zwrotne.
Wszystkie sprzężenia zwrotne prowadzą do postępu w środ. Występują dwa rodzaje sprzężeń zwrotnych: dodatnie i ujemne.
a) dodatnie – pierwszy czynnik warunkuje drugi, a drugi pierwszy (mały impuls, który się potęguje) np.: źródła rzek, narciarz powodujący lawinę, echo,
b) ujemne – pierwszy element warunkuje drugi, a drugi nie przekazuje energii na pierwszy tylko na trzeci (duży impuls, który słabnie) np.: rzut kamienia w wodę, wichura, która jest rozpraszana przez las, wpływ opadów degradująco oddziałujących na stoki, poczym woda spływa do zbiorników wodnych lub wsiąka w glebę.

4. Definicje krajoznawstwa:
a) ruch społ. popularyzujący wiedzę o kraju i regionie
b) ruch społ. oparty na różnych formach turystyki, mający na celu poznanie kraju ojczystego lub regionu i popularyzowanie wiedzy o nim a także zachowanie jego zasobów przyr. i kulturo.
c) ogół wiedzy o kraju zazwyczaj ojczystym lub jego regionie obejmujacy zagadnienia geograficzne, hist, archeolog, etnografi, przyrod. Jest to także ruch społ. popularyzujący wiadomości o kraju poprzez różne formy turystyki.
d) ruch społ. dążący do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadomości o kraju lub regionie m. in. Poprzez urządzanie wycieczek. Krajoznastwo zbliża się do turyst.
e) jako interpretację wiadomośc naukowych różnych specjalności zw. Z określonym regionem, jak również wiad. Uniwersalnych, a także interp. Wiad. Encyklopedycznych, przewidnik, internet, podręcznikowych, w konkretnej sytuacji turyst. czy rekreacyjnej.


1  2  3  4  5    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Wycieczka w Dolomity Wielką atrakcją turystyczną Dolomitów, a zarazem wielkim wyzwaniem dla pasjonatów górskich wędrówek są tzw. via ferraty.
  • Tunele i przełęcze w Alpach Budowa dróg przez góry a zwłaszcza przez przełęcze alpejskie była zadaniem niełatwym. Jednakże ich budowę rozpoczęli już starożytni rzymianie.
  • Czarnogóra - kurorty w byłej Jugosławii Czarnogóra staje się coraz chętniej wybierenym kierunkiem turystycznym
  • Turystyka w EU Przewiduje się, że po przystąpieniu do EU w Polsce nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, co powinno korzystnie wpłynąć również na branżę turystyczną, zwiększając popyt na jej usługi
NEWSY
  • Zaproszenie na wystawę IBRA’09 W dniach 6 - 10 maja 2009 w Essen odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna pod patronatem FEPA i auspicjami FIP - IBRA’09 połączona z wystawą krajową I stopnia NAPOSTA 2009
  • Plany urodzinowe Madonny Madonna znana jest z tego, że wszystko lubi mieć dopięte na ostatni guzik. Dlatego już teraz planuje 50. urodziny.
  • Warto urlopować z polisą i kredytem w portfelu Jeśli w Polsce korzystamy z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, to mamy prawo do bezpłatnej opieki medycznej we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w Szwajcarii.
Copyright © 2007-2009seoteka