Wyszukiwarka
Wewnętrzne tynki dekoracyjne
Dodał admin, 2007-11-01 Autor / Opracowanie: Przemysław Jeske
Tynki wykorzystywane są w budownictwie od wielu tysiącleci. Niektóre ich rodzaje stosowane są w prawie niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego

1  2  3  4  5  6  7  8    >

jednak wiele nowych typów wypraw tynkarskich opracowano w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Przygotowane kiedyś prawie wyłącznie w całości na budowie, dzisiaj wytwarzane są fabrycznie w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodą lub jako gotowe masy tynkarskie.

Ciągle zmieniają się wymagania stawiane tynkom. Wiąże się to zarówno z rozwojem technologii, wprowadzeniem nowych materiałów i systemów budowlanych, tendencja do skracania czasu budowy i minimalizowanie przerw technologicznych, dążeniem do prowadzenia prac także w temperaturach bliskich 0şC, jak także z potrzebą sprostania coraz to bardziej wyrafinowanym wymaganiom użytkowym.

Tynk

Tynk jest to warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku. Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy wymagające gładkiego podłoża (płyty styropianowe, płytki ceramiczne) - powszechnie stosuje się wówczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.
Tradycyjne tynki wykonuje się jako jednowarstwowe (surowe, tylko zgrubsza wyrównane, pomieszczenia gospodarcze, piwnice itp.:), dwu- lub trójwarstwowe. Ze względu na miejsce zastosowania tynki można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne; ze względu na jakość i technikę wykonania widocznej powierzchni: tynki zwykłe, szlachetne, tynki z zapraw plastycznych, tynki specjalne; sposób wykonania: tynki wykonywane ręcznie lub mechanicznie; rodzaj użytego materiału: tynki cementowe, cementowo - wapienne, wapienne, gipsowe.

Podstawowe funkcje tynków
Do podstawowych funkcji tynków zalicza się:
• Nadanie budowli i jej widocznym elementom estetycznego wyglądu, poprzez odpowiednie wyrównanie powierzchni, nadanie faktury i kolorystyki oraz ukształtowanie detalu architektonicznego,
• Zabezpieczenie elementów budowli przed wpływami atmosferycznymi, mechanicznymi, ogniem,
• Zabezpieczenie elementów budowli przed szkodliwym działaniem wilgoci występującej w pomieszczeniach,
• Stworzenie we wnętrzach niezbędnych warunków higieniczno sanitarnych oraz poprawa mikroklimatu.

Przygotowanie podłoża
Standardowe przygotowanie podłoża obejmuje jego wymycie, odtłuszczenie, odpylenie.
Podłoża sypkie i chłonne – powinny być zaimpregnowane środkami wzmacniającymi, którymi są najczęściej wodne dyspersje żywic.
Podłoża gładkie – zaimpregnowanie gruntami poprawiającymi przyczepność. Elementy metalowe (np. przebijające pręty zbrojenia) – oczyszczenie, pomalowanie produktami antykorozyjnymi.


1  2  3  4  5  6  7  8    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Materiały magnetyczne Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne
  • Pierwiastki śmierci Wprowadzone jednorazowo, a także w małych dawkach przez dłuższy czas, do organizmu mogą powodować zatrucia ostre lub przewlekłe.
  • Odnawialne źródła energii Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku jest olbrzymie. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej.
  • Półprzewodniki Ważną cechą półprzewodników jest to, że ich zdolność przewodzenia zależy od wielu czynników, w tym głównie od zawartości domieszek i temperatury.
NEWSY
  • Tania turystyka kosmiczna Amerykańscy specjaliści od lotów w kosmos opublikowali w \
  • Światowa Wystawa Filatelistyczna w Pradze W dniach 12-14/09/2008 w Pradze odbędzie się pod patronatem FIP Światowa Wystawa Filatelistyczna obejmująca następujące klasy konkursowe:
  • TP ukarana za dane abonenta Prezes UKE nałożył 20 000 zł kary na Telekomunikację Polską S.A. za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej. W dniu 13 sierpnia 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na
Copyright © 2007-2009seoteka