Wyszukiwarka
Polski sektor bankowy
Dodał admin, 2007-08-02
System bankowy w Polsce w obecnym kształcie odpowiada rozwiązaniom występującym w krajach o rozwiniętych systemach finansowych. Jest on efektem przemian, które dokonywały się w latach 90.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Historia
Bank jest taką samą firma jak każda inna, co oznacza, że teoretycznie każdy może założyć własny bank. Ale ponieważ bank przyjmuje depozyty od klientów i przeprowadza w ich imieniu rozliczenia jest instytucją zaufania publicznego. To z kolei oznacza, że wymogi stawiane założycielom banków są większe niż twórcom zwykłej spółki, na przykład produkującej zabawki. Założyciele banku są dokładnie prześwietlani przez nadzór bankowy, który wydaje zgodę na rozpoczęcie działalności bankowej. Sprawdza się nie tylko to, czy rzeczywiście dysponują odpowiednimi kwotami, by umożliwić start banku, ale i to, jakie jest źródło pochodzenia tych pieniędzy, a także, czy gwarantują prowadzenie banku w sposób bezpieczny. Podobnie sprawdzani są przyszli menedżerowie banków. Jednym z wymogów kierowania bankiem w Polsce jest i to, by prezes posługiwał się językiem polskim - nawet jeśli jest obcokrajowcem.
W przeszłości bankowość była często określana jako wyjątkowo nudna. W miarę upływu czasu banki stawały się coraz bardziej nowoczesnymi i sprawniej działającymi instytucjami. Dziś, aby korzystać z usług bankowych, nie trzeba iść do oddziału. Wystarczy mieć telefon albo dostęp do komputera połączonego z internetem. Przez telefon i internet można wykonać wiele operacji, do niedawna dostępnych tylko w oddziałach bankowych. Żeby wypłacić gotówkę, również nie trzeba iść do oddziału, wystarczy użyć karty w bankomacie, gdzieniegdzie możliwe jest wypłacanie gotówki w terminalach obsługujących karty w kasach sklepowych. Dzięki nowoczesnym usługom bankowym możliwe jest dokonywanie płatności on-line, a nawet przez telefon komórkowy.
System bankowy w Polsce w obecnym kształcie odpowiada rozwiązaniom występującym w krajach o rozwiniętych systemach finansowych. Jest on efektem przemian, które dokonywały się w latach 90. Przemiany te składają się z czterech charakterystycznych faz:
- budowa podstaw prawnych;
- przekształcenie NBP w nowoczesny bank centralny, spełniający typowe funkcje banku centralnego;
- powstania prywatnych banków komercyjnych – również z udzialem kapitału zagranicznego;
- prywatyzacji banków komercyjnych.

Działalność Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.Do głównych obszarów działalności NBP należą: ˇ polityka pieniężna, ˇ działalność emisyjna, ˇ nadzór bankowy, ˇ działania na rzecz systemu płatniczego, ˇ zarządzanie rezerwami dewizowymi, ˇ działalność edukacyjna i informacyjna, ˇ obsługa Skarbu Państwa. Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz założenia polityki pieniężnej. Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego. Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. Realizując ten cel, Komisja Nadzoru Bankowego oraz - działający w strukturze NBP - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego sprawują nadzór nad sektorem bankowym i zapewniają bezpieczeństwo środków powierzonych bankom. Ponadto NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Marketing partnerski Marketing partnerski wymaga współpracy wszystkich działów w przedsiębiorstwie w wysiłkach, które maja służyć jak najlepszej obsłudze klienta.
  • Budżetowanie w banku Budżetowanie inwestycji wymaga rozstrzygnięcia, który z długofalowych projektów należy podjąć oraz jak go sfinansować
  • Giełda papierów wartościowych Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, na którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów.
  • Bankowość elektroniczna Rynek finansowy rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dzieje się tak, między innymi, dzięki szybkiemu rozwojowi technologii elektronicznej i informatycznej.
NEWSY
  • Kraków bez barier Trwa konkurs „Kraków bez barier”, którego celem jest wyróżnienie najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków oraz przestrzeni publicznej w mieście.
  • Styczniowe niebo Styczeń szykuje nam wiele atrakcji: wysokie maksimum aktywności Kwadrantydów, jasną kometę 8P/Tuttle, wciąż jasnego Marsa i zbliżającego się do opozycji Saturna
  • Rząd stara się filtrować internet Według raportu ogłoszonego o północy przez sojusz wyższych uczelni \
Copyright © 2007-2009seoteka