Wyszukiwarka
Koszty leasingu
Dodał admin, 2008-02-13 Autor / Opracowanie: Malgorzata Domagała
Wynagrodzenie finansującego składa się z następujących elementów: opłaty manipulacyjne z tytułu zawarcia umowy leasingu, marża, koszty finansowania, warunki zakupu przedmiotu leasingu od dostawcy


Są to podstawowe składniki kosztów pozwalające porównać dostępne na rynkach oferty. Porównanie miesięcznego obciążenia zwykle nie jest wystarczające, gdyż zależy od wielu czynników. Konstrukcja umowy leasingu pozwala na elastyczne ustalenie płatności w zależności od możliwości korzystającego, stąd wysokość miesięcznej raty zależeć będzie od wysokości opłaty wstępnej oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu .
Atrakcyjność leasingu zależy głównie od kosztów pozyskania finansowania przez leasingodawcę. Stawia to w uprzywilejowanej pozycji firmy leasingowe, które mają dostęp do tanich źródeł finansowania. Zwykle pochodzi ono od banków, które są członkami tej samej grupy kapitałowej.
Przy wyborze firmy leasingowej warto zwrócić uwagę, jakie są obciążenia wynikające z umowy, tj. łączna wysokość opłaty wstępnej, opłat okresowych oraz wartości końcowej, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu. Warto również zwrócić uwagę na zasady rozliczania świadczeń dodatkowych, tj. ubezpieczenie, podatki . Zwykle z umów leasingowych wynika, iż koszty tego rodzaju świadczeń dodatkowych obciążają w sensie ekonomicznym korzystającego. Technicznie wygląda to tak, że finansujący ponosi te koszty, a następnie dokonuje tzw. refakturowania wydatków na korzystającego. Ten ostatni nie reguluje więc kosztów bezpośrednio na rzecz zakładu ubezpieczeń lub organów gminy uprawnionych do poboru podatków lecz uiszcza je wraz z opłatami z tytułu używania przedmiotu leasingu na rzecz finansującego. Może zdarzyć się jednak sytuacja, gdy koszty te są już wkalkulowane w opłaty okresowe. W takim przypadku przy wyborze oferty należy wziąć pod uwagę taki sposób kalkulacji wynagrodzenia .
Innym elementem ważnym dla korzystającego są dodatkowe korzyści wynikające z tego, że finansujący administruje dodatkowymi kosztami. W pierwszym rzędzie należy wymienić koszty ubezpieczenia. Finansujący zwykle jako duży klient ma znacznie lepsze warunki ubezpieczenia niż korzystający, który musiałby ubezpieczyć przedmiot leasingu na własna rękę. Podobnie jest w przypadku tzw. kart paliwowych danych przez finansującego, bo cena paliwa jest niższa niż dostępna na stacjach paliwowych. Dodatkowo może mieć ona charakter stały, tj. bez względu na lokalizację stacji cena jest taka sama. Jest to istotna praktyczna korzyść dla klienta firmy leasingowej.
Również w przypadku napraw i remontów środku transportu, finansujący może mieć dostęp do znacznie tańszych usług niż korzystający.
Firmy leasingowe mogą wymagać określonej wysokości opłaty wstępnej. W zależności od możliwości finansowych przedsiębiorcy również ten czynnik powinien być brany pod uwagę przez przedsiębiorcę. Warto zwrócić uwagę, że im wyższa opłata wstępna tym niższe koszty finansowania przedmiotu leasingu ponoszone przez leasingodawcę, a tym samym wysokość łącznej sumy opłat leasingowych należnej od leasingobiorcy, powinna być niższa .WARTO PRZECZYTAĆ
  • Spółka Partnerska Przepisy dotyczące tej spółki zawierają zapis, z którego wynika, że wspólnik, który utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien z tej spółki wystąpić najpóźniej z końcem roku obrotowego
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych w firmie Większość firm w dzisiejszych czasach posiada plan zachowywania informacji i ich odtwarzania wraz z odpowiednimi procesami
  • Elektroniczne karty bankowe Elektroniczne karty bankowe są najbardziej rozpowszechnionym produktem elektronicznym na rynku bankowości w Polsce.
  • Analiza finansowa w banku Analiza finansowa to ta część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest ocena działalności banku w aspekcie finansowym.
NEWSY
  • Bezpieczny przesył danych w Windows Vista Specjalistyczny klient VPN IPSec Client od Funkwerk-EC zapewnia bezpieczny transfer danych w firmowej wirtualnej sieci prywatnej i jest kompatybilny z Windows Vista. Czy oby na pewno będzie można czuć
  • Interia odpala nowe projekty 7 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, której tematem było omówienie perspektyw rozwoju spółki. Najnowsze serwisy wprowadzane przez Interia.pl to Fulmido.pl, Grosso, Gremia.net i Wyspy.
  • Włatcy Móch atakują rynek Trwa realizacja kolejnych odcinków Włatców Móch. Trzecią odsłonę niegrzecznej kreskówki TV4 będzie można oglądać od września. Tylko na Wirtualnemedia.pl zwiastun nowej serii animowanej produkcji.
Copyright © 2007-2009seoteka