Wyszukiwarka
System Eures
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Arczimedes
EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy

1  2  3    >

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:
• międzynarodowe pośrednictwo pracy,
• informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.
EURES obejmuje 28 krajów: Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Polska, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo. Usługi EURES są skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach pracy lub nauki oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.
Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.
Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają:
• baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
• baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, dało Polakom możliwość korzystania z nowej usługi rynku pracy jaką jest pośrednictwo międzynarodowe w ramach sieci EURES. Usługa ta, skierowana zarówno do pracowników jak i pracodawców, ma na celu ułatwienie mobilności pracowniczej w krajach EOG.

W Polsce działalność EURES jest regulowana ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. Ustawa ta:
• określa zadania publicznych służb zatrudnienia związane udziałem w sieci EURES,
• definiuje pojęcie usługi EURES,
• określa źródła finansowania EURES w Polsce,
• definiuje krajową kadrę EURES. 

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Prawo Gospodarcze Pierwszym aktem prawnym, który w sposób odmienny od dotychczasowego regulował działalność gospodarczą była ustawa z 23.XII.1988r.
  • Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa Funkcje polityki fiskalnej są determinowane rolą państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi. Udział państwa w tych procesach jest zależny od
  • Spółka Cywilna jest to umowa , na mocy której wspólnicy poprzez działanie w sposób określony, a w szczególności poprzez wniesienie wkładów zobowiązuje się do
  • Deregulacja polskiego rynku pracy Rynek pracy jest systemem regulacji, w skład tego systemu wchodzą prawa popytu i podaży na pracę, mniej czy bardziej złożone okoliczności wyznaczające poziom wynagrodzeń,
NEWSY
  • RMF FM - muzyka najlepsza pod słońcem 21 czerwca zaczyna się lato a już dzień później ma premierę najlepsza składanka tegorocznych wakacji ! RMF FM – muzyka najlepsza pod słońcem to dwie płyty przebojów z anteny radia RMF FM.
  • SGGW rozpoczyna rekrutację W tym roku SGGW otworzyła cztery nowe kierunki: dietetykę, logistykę, informatykę i pedagogikę. Dietetykę na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji będzie mogło studiować 60 osób.
  • Trzy mln turystów przyjechało w lipcu w Tatry Dobra pogoda w lipcu sprawiła, że polskie Tatry odwiedziła rekordowa liczba turystów. Granice Tatrzańskiego Parku Narodowego przekroczyło w tym czasie ponad pół miliona osób.
Copyright © 2007-2009seoteka