Wyszukiwarka
System Eures
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Arczimedes
EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy

1  2  3    >

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:
• międzynarodowe pośrednictwo pracy,
• informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.
EURES obejmuje 28 krajów: Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Polska, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo. Usługi EURES są skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach pracy lub nauki oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.
Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.
Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają:
• baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
• baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, dało Polakom możliwość korzystania z nowej usługi rynku pracy jaką jest pośrednictwo międzynarodowe w ramach sieci EURES. Usługa ta, skierowana zarówno do pracowników jak i pracodawców, ma na celu ułatwienie mobilności pracowniczej w krajach EOG.

W Polsce działalność EURES jest regulowana ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. Ustawa ta:
• określa zadania publicznych służb zatrudnienia związane udziałem w sieci EURES,
• definiuje pojęcie usługi EURES,
• określa źródła finansowania EURES w Polsce,
• definiuje krajową kadrę EURES. 

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Zabezpieczenia kredytu bankowego Podstawowym warunkiem otrzymania przez kredytobiorcę kredytu bankowego jest przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń
  • Plan finansowy banku PLAN FINANSOWY jest jednocześnie prognozą stanu i instrumentem zarządzania. Musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne - sytuację makroekonomiczną, stan prawny, normy ostrożnościowe
  • Rodzaje bankowości elektronicznej Bankowość elektroniczna dzieli się na pewne rodzaje. Kryteria stosowane przy tym podziale także mogą być różne, jednak podstawowym kryterium jest zastosowanie środka elektronicznego
  • Pożyczka Ekspreskasa w Ferratum Bank - nasza opinia Firmy pożyczkowe działają często pod wieloma markami. Strategia ta ma na calu poszerzanie rynku, czy manipulacje i zmylanie klientów?
NEWSY
  • Beenhakker wybierze stadion Widzewa Listkiewicz jasno daje do zrozumienia, że jedno z dwóch październikowych spotkań zostanie rozegrane w Łodzi. Które? - Zależy nam tylko na meczu w eliminacjach Euro. Gdy Leo Beenhakker gościł w
  • Konferencje Wydawnictwa MAC EDUKACJA 19 maja zakończył się majowy cykl spotkań współorganizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „EDUKATOR” (jednostkę doskonalenia zawodowego nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia
  • KISS - odtwarzacz sieciowy KiSS 1600 Veracomp wprowadził do sprzedaży odtwarzacz sieciowy high definition - KiSS 1600. Model ten umożliwia odczyt materiału w najwyższych rozdzielczościach nie tylko z płyt umieszczanych w napędzie,
Copyright © 2007-2009seoteka