Wyszukiwarka
Promieniowanie rentgenowskie
Dodał admin, 2008-04-16 Autor / Opracowanie: kakik
Promieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem elektromagnetycznym emitowanym wskutek hamowania elektronu w polu jąder atomów materiału anody w lampie rentgenowskiej.

1  2    >

Wilhelm Konrad von Rontgen (Roentgen) urodził się 27 marca 1845 roku w Lennep, w Niemczech. Początkowo kształcił się w Holandii, potem w Zurychu (Szwajcaria). W wieku 40 lat został profesorem fizyki na uniwersytecie w Wurtzburgu, 10 lat później (1885 rok) odkrył promieniowanie rengenowskie. W 1896 roku otrzymał Medal Rumforda od Towarzystwa Królewskiego w Londynie, a od 1900 roku wykładał w Monachium, gdzie prowadził również swoje prace badawcze (nie tylko promieniowanie, również fizyka kryształów, własności cieczy pod wysokimi ciśnieniami). W 1901 roku za swoje odkrycie otrzymał pierwszą Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki. Jak do tego doszło?
Roentgen badał właściwości promieni katodowych, postanowił sprawdzić czy promienie te przechodzą również przez zwykłą ściankę szklaną. Posłużył się gruszkowatą rurką Crookes’a, do której z jednej strony wprowadził katodę zakończoną niewielkim wklęsłym zwierciadłem, z boku doczepił anodę. Owinął rurkę czarnym papierem, choć sam nie wiedział dlaczego, a następnie podłączył napięcie (ok. 50 tysięcy V). Strumień elektronów skupiony w zwierciadle zaczął wydzielać promieniowanie skierowane do dna rurki. W tym momencie ustawiony w pobliżu papierowy ekran fluorescencyjny (powleczony specjalną masą) zaświecił samoistnie zielonkawym blaskiem. Zjawisko to nie zostało wywołane przez promienie katodowe (zbyt duża odległość), nie było to światło widzialne. Gdy przybliżył ekran do rurki, trzymając go w dłoni na ekranie pojawiły się kości tejże dłoni. Roentgen odkrył promienie przenikające ludzkie ciało! Nazwał je promieniami X. Pierwsza fotografia ludzkiego ciała została wykonana 22 grudnia 1895 roku. Roentgen fotografował też inne przedmioty, jak np. kawałki drutu przez drewnianą grubą deskę czy odważniki zamknięte w pudełku.

Promieniowanie rentgenowskie powstaje przy przejściach elektronów na wewnętrzne powłoki elektronowe atomu, jego długości zawarte są w przedziale 0,1 pm do ok. 50 nm, tj. między promieniowaniem gamma i ultrafioletowym. Dzieli się na miękkie (większa długość fali, mniej przenikliwe) i twarde (większa długość fali, bardziej przenikliwe).

Źródłem promieniowania X jest aparat rentgenowski, reaktor jądrowy, akcelerator a także pierwiastki promieniotwórcze i wiele obiektów astronomicznych. W aparacie rentgenowskim znajduje się lampa próżniowa lub gazowa, w której strumień elektronów pada na elektrodę zwaną anykatod. Promieniowanie rentgenowskie wytwarzane jest też przez dwie lampy: jonową oraz Coolidge’go z żarzoną katodą, która służy do wytwarzania elektronów swobodnych. Jonowa lampa rentgenowska to bańka szklana, kulista, wypełniona gazem; wewnątrz znajdują się trzy elektrody metalowe.
Do prześwietlania służy: ekran fluoryzujący, ekran rentgenologiczny, wzmacniacz elektronowy obrazu ekranowego. Ekran fluoryzujący zawiera elementy fluoryzujące, które pod wpływem promieniowania X dają obraz słabo odbierany przez siatkówkę oka, ale silnie przez błony fotograficzne. Ekran rentgenowski przetwarza promienie X w promienie widzialne.
Ciekawostką jest, że Słońce, gwiazdy i inne obiekty w przestrzeni kosmicznej (np. czarne dziury) są naturalnymi źródłami promieni X. Wokół Ziemi krążą satelity wyposażone w teleskopy wysyłające obrazy rentgenowskie z przestrzeni kosmicznej. Po przetworzeniu dają one obraz trójwymiarowy.
 

1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Skutki działania substancji toksycznych Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć.
  • SETI @ Home W SETI@Home może uczestniczyć każdy użytkownik Internetu. Wzięcie udziału w Projekcie wymaga jedynie zainstalowania na komputerze programu klienta SETI i utworzenia indywidualnego konta uczestnika
  • Zawartość kadmu i niklu w wybranych gatunkach warzyw uprawianych w ogrodach działkowych Na przestrzeni ostatnich lat wiele uwagi poświęca się skażeniu środowiska metalami ciężkimi. Za główne źródło tego zanieczyszczenia uważa się przemysłową działalność człowieka
  • Wewnętrzne tynki dekoracyjne Tynki wykorzystywane są w budownictwie od wielu tysiącleci. Niektóre ich rodzaje stosowane są w prawie niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka