Wyszukiwarka
Wentylacja grawitacyjna
Dodał admin, 2007-10-07 Autor / Opracowanie: HatRed
Wentylacja grawitacyjna jest to wentylacja powodująca podciśnienie w pomieszczeniu, w którym ruch powietrza jest wywołany przez energię potencjalną mas powietrza i przez energię kinetyczną wiatru.

1  2  3    >

Wentylacja naturalna może przybierać różne formy.
Infiltracja - jest to zjawisko samoczynnego napływu powietrza przez nieszczelności w drzwiach i oknach oraz pory w strukturze przegród budowlanych. Zjawiskiem odwrotnym jest eksfiltracja czyli wypływ powietrza z pomieszczenia na zewnątrz. Oba te zjawiska występują jednocześnie i mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na mikroklimat pomieszczenia. W niektórych przypadkach staramy się temu zjawisku przeciwdziałać, zwłaszcza gdy powoduje silne wyziębienie pomieszczeń.
Przewietrzanie - wykorzystując różnicę ciśnień po obu stronach przegród zewnętrznych można zwiększyć intensywność wymiany powietrza poprzez otwarcie okien lub innych otworów do tego celu przeznaczonych i wykonanych. Ten sposób wymiany powietrza może być w pewnym stopniu kontrolowany.
Higrosterowana wentylacja grawitacyjna jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wentylacji. Działają na takiej samej zasadzie jak wentylacja naturalna (różnica ciśnień), z tym że, ilość powietrza cyrkulacyjnego regulowana jest za pomocą odpowiednich urządzeń

Higrosterowanie - to uzależnienie przepływu powietrza przez elementy wentylacji od wartości wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia.
Nawiewniki i kratki higrosterowane, bez użycia i elektroniki dostosowują ilość przepływającego powietrza do rzeczywistych potrzeb. Przyjęto, że czynnikiem, który najlepiej obrazuje stan zanieczyszczenia powietrza będzie jest poziom jego wilgotności względnej, ponieważ zależy on bezpośrednio od aktywności ludzi w danym pomieszczeniu. Czujnik higroskopijny zamontowany w elementach systemu mierzy nieprzerwanie poziom wilgotności względnej w pomieszczeniach i steruje ilościami przepływającego powietrza. Dokonuje się to samoczynnie, niezawodnie, z oszczędnością energii, bez hałasu i bez ingerencji użytkowników oraz z gwarancją optymalnych warunków higienicznych. Do zbudowania mechanizmu reagującego na zmianę wilgotności wykorzystano poliamid, materiał, który powiększa swoją objętość wraz ze wzrostem wilgotności i kurczy się, gdy wilgotność maleje. Sposób działania urządzeń higrosterowanych jest prosty -jedynym „mechanizmem” regulującym jest taśma poliamidowa połączona z jedną tylko dźwignią, korygującą poziom otwarcia przepustnicy. Czujnik higroskopijny mierzy nieprzerwanie poziom wilgotności względnej i steruje ilościami przepływającego powietrza. Gdy wzrasta poziom wilgotności względnej, zarówno nawiewniki jak i kratki wyciągowe z higrosterowaniem zwiększają swoje otwarcie. W ten sposób zwiększone natężenie przepływu powietrza usuwa nadmiar pary wodnej z pomieszczenia.
Nawiewniki higrosterowane mogą być instalowane na odpowiednim gnieździe, wyfrezowanym w górnej części ramy okna (samo skrzydło lub skrzydło i ościeżnica),na kasecie żaluzji zwijanej lub w przepuście ściennym. Wymiary gniazd zależą od rodzaju nawiewnika oraz profilu okna, podawane są w opisach technicznych poszczególnych urządzeń. Nawiewniki, pomimo niewielkich rozmiarów, dostarczają odpowiednie ilości świeżego powietrza.
Idea higrosterowania polega na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako czynnika najlepiej obrazującego stan zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Dzięki przyjęciu takiego odniesienia, systemy wentylacji higrosterowanej działają tylko wówczas, gdy jest to konieczne, dostosowując ilość powietrza wentylacyjnego do aktualnych potrzeb użytkowników.
Dopływ powietrza do pomieszczenia jest zapewniony dzięki higrosterowanym nawiewnikom. Zapewnia to redukcję strat energetycznych w pomieszczeniach nie użytkowanych oraz zwiększenie wymiany powietrza w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie.
 

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Tranzystor Pierwszy tranzystor skonstruowano w 1947 roku w laboratoriach firmy Bell Telephone Laboratories. Wynalazcami są John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley.
  • W południowym Meksyku odkryto starożytną, mezoamerykańską rzeźbę "Jest piękna i z pewnością miała bardzo duże znaczenie", mówi o nowo odkrytym kamiennym monumencie archeolog z Uniwersytetu Wisconsin.
  • Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna jest to wentylacja powodująca podciśnienie w pomieszczeniu, w którym ruch powietrza jest wywołany przez energię potencjalną mas powietrza i przez energię kinetyczną wiatru.
  • Wulkany Wulkanizm rozwija się w strefach głębokich pęknięć skorupy ziemskiej. Wyróżnia się dwa typy wulkanizmu. W wydźwigniętych strefach łańcuchów górskich przeważa wulkanizm silnie eksplozyjny
NEWSY
  • ICE może uratować Ci życie ICE - właśnie pod takim hasłem coraz więcej Polaków zapisuje w komórce numer osoby, do której ratownicy powinni zadzwonić w razie wypadku.
  • Polska bomba tenisowa Zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej w turnieju tenisowym Nordic Light Open w Sztokholmie określane jest przez skandynawskie media jako sensacja. W Norwegii młoda Polka nazywana jest nowa bombą tenisa.
  • Firefox załatany, Internet Explorer dziurawy Udostępniona została nowa wersja przeglądarki Firefox, oznaczona numer 2.0.0.5. Najważniejsze nowości to poprawki usuwające niedawno wykryte, poważne luki w bezpieczeństwie.
Copyright © 2007-2009seoteka