Wyszukiwarka
Różnicowy GPS
Dodał admin, 2008-01-06 Autor / Opracowanie: Jacek Tomczak - Janowski
Dla zwiększenia dokładności i pewności działania stosuje się rozszerzenie GPS o różnicowe stacje stałe (referencyjne), komunikujące się z systemem pokładowym.

1  2    >

Stacje referencyjne GPS mają precyzyjnie określone koordynaty przestrzenne. Dzięki temu, iż błędy obserwowane przez dwa odbiorniki znajdujące się w tym samym obszarze są skorelowane, stacje te na bieżąco porównując swoje współrzędne z wynikami pomiarów określają dane różnicowe, czyli po naszemu poprawki dla poszczególnychych satelitów. Systemy różnicowe zapewniają dane GPS wolne od błędów i przerw, wywołanych przez niejednorodność warstw atmosfery, opóźnień sygnałów wskutek odbić od obiektów terenowych czy okresowo powstających odchyleń w satelitarnych wzorcach czasu. Przede wszystkim jednak praktycznie znoszą działanie Selective Availability.
Pomysł korekcji różnicowej nie jest nowy - wywodzi się od okresowo wydawanych tabel korekcyjnych dla radionawigacyjnych systemów nawigacji dalekodystansowej. Nie wiem kiedy i gdzie po raz pierwszy zastosowano radiową transmisję poprawek różnicowych, ale była ona stosowana już w morskich odbiornikach systemu hiperbolicznego Omega. Zasadniczo systemy różnicowe pracują dwoma metodami:
• w czasie rzeczywistym - wprowadzając do odbiornika drogą radiową poprawki, dostarczane przez równolegle pracujący odbiornik bazowy o znanych współrzędnych anteny,
• zapamiętując rezultaty pomiarów wykonanych przy użyciu odbiornika ruchomego i bazowego i późniejsze wyliczenie danych korekcyjnych dla odbiornika ruchomego.
Największe zastosowanie praktyczne ma metoda pracy w czasie rzeczywistym. Przy jej użyciu osiąga się dokładność 0,5 - 2 m. Jej zastosowanie wymaga, oprócz odbiorników bazowych i ruchomych, kanału łaczności do transmisji poprawek.
Systemy różnicowe o dużym zasięgu są określane jako WAAS (Wide Area Augmentation System) i służą do zastosowań geodezyjnych i nawigacji ogólnej. Wprowadzenie WAAS nad obszarami lądowymi ma parę zalet nie do pogardzenia w dzisiejszym zatłoczonym świecie:
• Możliwość użycia jednego systemu jako podstawowego środka nawigacyjnego: po starcie, w trasie, do podejścia i do lądowania.
• Możliwość ustalenia precyzyjnego podejścia do każdego lotniska, jakiego dane znajdują się w pamięci systemu zarządzania lotem.
• Możliwość wytyczania dróg lotniczych nie uzależnionych od lokalizacji naziemnych pomocy radionawigacyjnych.
• Możliwość upchnięcia więcej samolotów w drogach lotniczych poprzez obniżenie separacji między samolotami, i to z zachowaniem bezpieczeństwa na dotychczasowym poziomie.
• Uproszczenie systemów nawigacyjnych samolotów komunikacyjnych (długo jeszcze tylko tych, które nie zamierzają lecieć nad terytoria, których nie stać na nowe zabawki).
• Możliwość pozbycia się ILSów klasy I, starych radiolatarni NDB i innych mało przydatnych a kosztownych rzeczy.
Jako kanał DGPS dla żeglugi są stosowane istniejące bezkierunkowe radiolatarnie brzegowe (podobne do NDB), pracujące w zakresie 285-325 kHz. Cyfrowe dane są nadawane emisją A1D przy użyciu techniki FSK (Frequency Shift Keying - jedynki i zera są różnymi tonami). Typowa prędkość transmisji wynosi 100 bitów na sekundę.
W Polsce pracują dwie stacje różnicowe: Dziwnów (54°1'N, 14°E) na 288 kHz i Rozewie (54°49'N, 18°20'E) na 311 kHz.
Dla zastosowań lotniczych przyjęto technikę pseudosatelitów (z amerykańska zwanych pseudolitami). Pseudosatelita, będący de facto naziemną stacją referencyjną, używa tej samej częstotliwości i sposobu kodowania co "normalne" satelity. Kody poszczególnych pseudosatelitów choć mają tą samą długość co kody satelitów są od nich różne i dobrane tak by uniknąć szkodliwej interferencji.

1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Sondy kosmiczne Sondy kosmiczne to bezzałogowe statki służące do badań Układu Słonecznego. Rozpędzone do drugiej prędkości kosmicznej, tak że odrywają się całkowicie od ziemskiego przyciągania
  • GPS - segment kontroli Stacje monitorujące kontrolują pozycję, prędkość i stan techniczny satelitów. Każda ze stacji może jednocześnie śledzić do 11 satelitów. Dane o odchyleniach trajektorii są wysyłane do MCS
  • Kable elektroenergetyczne Budowa kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia - astosowanie materiałów izolacyjnych
  • Energia wiatrowa Wiatr jako niewyczerpywalne źródło czystej ekologicznie energii znajduje coraz szersze zastosowanie i cieszy się coraz większym poparciem społecznym
NEWSY
  • Światowa Wystawa Filatelistyczna w Pradze W dniach 12-14/09/2008 w Pradze odbędzie się pod patronatem FIP Światowa Wystawa Filatelistyczna obejmująca następujące klasy konkursowe:
  • MWF HUNFILA’2007 w Budapeszcie Mam przyjemność poinformować, że w dniach 27.09–30.09.2007 roku odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „HUNFILA’2007” w Budapeszcie.
  • Mitsubishi Concept-cX Siedemdziesiąt lat doświadczeń koncernu Mitsubishi Motors Corporation w opracowywaniu systemów napędu na 4 koła, daje niespotykane korzyści w zakresie aktywnego bezpieczeństwa na drodze.
Copyright © 2007-2009seoteka