Wyszukiwarka
Franciszkański Ruch Ekologiczny
Dodał admin, 2007-10-31
Franciszkański Ruch Ekologiczny powstał jako organizacja nieformalna w 1986 roku po katastrofie w Czarnobylu.

1  2    >

Pierwszymi członkami i założycielami byli ludzie, którzy już na początku lat 80-ych próbowali w tamtych warunkach zwracać uwagę na związek pomiędzy stanem środowiska a naszym życiem. Pierwsze spotkania odbywały się w Kościele Ojców Franciszkanów, którzy użyczyli gościnnie miejsca na spotkania. Był to bowiem okres stanu wojennego i spotkania większej ilości osób były niedozwolone.
W Gdańsku idea ochrony środowiska znalazła szczególny oddźwięk po opublikowanu raportu Instytutu Onkologii, że gdańskie zajmuje pierwsze miejsce pod względem umieralności na nowotwory. Wiadomo, że w 80% - 90 % przyczyną powstania nowotworów jest szeroko rozumiane środowisko.
Pierwszymi akcjami o dużym zasięgu (ogólnopolskim) była walka o niedopuszczenie do budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu. Walką tą zakończyło pierwsze, i jak do tej pory jedyne wygrane, referendum (wojewódzkie) z zakresu ochrony środowiska. 86 % osób wypowiedziało się przeciwko budowie elektrowni, a tylko 8 % za budową. FRE udało się zmobilizować 4000 sympatyków, którzy pracowali w komisjach wyborczych (bezpłatnie). Wymaga podkreślenia fakt, że referendum było przeprowadzone wbrew stanowisku ówczesnego Rządu. Frekwencja w referendum była bardzo wysoka i wynosiła ponad 70 % uprawnionego społeczeństwa.
Kolejnymi sprawami, którymi zajmował się Ruch, była walka o poprawę jakości wody pitnej dla aglomeracji Trójmiasta. Niestety, sprawa ta tylko częściowo zakończyła się powodzeniem.
W 1989 roku nastąpiła rejestracja Ruchu na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach i od tego czasu Ruch posiada osobowość prawną, co znacznie ułatwia działanie.
Do dnia dzisiejszego nie udało się "załatwić" sprawy niszczenia Półwyspu Helskiego.
Inną grupą tematów była edukacja proekologiczna. Nasza organizacja rozpoczęła wydawanie jedynego jak do tej pory w Polsce dwutygodnika o nakładzie 5000 egz. przygotowywanego w części przez młodzież. Forum Ekologiczne, nasz dwutygodnik ukazuje się już 5 rok i posiada numer klasyfikacji międzynarodowej ISSN - 1425-8560.
Ruch był teł inicjatorem powołania federacji stowarzyszeń ekologicznych organizacji basenu Morza Bałtyckiego. Po 4 latach przygotowań Bałtycki Parlament Ekologiczny został powołany. W chwili obecnej zrzesza 20 organizacji z krajów bałtyckich. Jest to także jedyna pozarządowa federacja utrzymująca się całkowicie bez dotacji rządowych.
FRE doprowadził także do rejestracji sądowej federacji stowarzyszeń Polski Północnej pod nazwą Gdańskie Forum Ekologiczne w 1994r. GFE zrzesza 8 organizacji pozarządowych i koordynuje wysiłki proekologiczne w głównych grupach tematycznych, które są ustalane na spotkaniach.
W ramach Bałtyckiego Parlamentu Ekologicznego odbywają się coroczne kongresy poświęcone wymianie informacji oraz edukacji ekologicznej. Ruch przyjął na siebie wydawanie materiałów pokongresowych. Do tej pory zostało wydanych 10 tomów .
FRE we współpracy z Urzędem Wojewódzkim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy prowadzi jedną z nielicznych w Polsce, a jedyną w Polsce północnej Poradnię ekologiczną. Poradnia udziela bezpłatnie porad z zakresu ochrony środowiska i promocji zdrowia. Poradnia udziela porad także z zakresu stosowania prawa w ochronie środowiska.
FRE prowadzi kursy oraz prelekcje w szkołach z zakresu ochrony środowiska oraz promocji zdrowia.
Naszą działalność charytatywną "zalegalizowaliśmy" w 1993 roku. Walne zebranie dodało do statutu punkt zgodny z życiorysem Św. Franciszka tj. pomoc ubogim.  

1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Osobowość człowieka Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się.
  • Bezrobocie i sposoby waliki z nim Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.
  • Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schütza W swoich pracach Schütz rozwijał fenomenologię Edmunda Husserla, łącząc ją z rozwijaną przez Maxa Webera teorią działania oraz z amerykańskim interakcjonizmem symbolicznym. Schütz nie był... (Jezebel)
  • Władze gminy Model samorządu terytorialnego przyjęty w Rzeczypospolitej najpierw w wyniku reformy gminnej z 1990 roku, a następnie reformy samorządowej z 1998 roku nawiązuje do wielu tradycji z czasów II RP
NEWSY
  • Prace nad traktatem reformującym UE ruszają pełną parą Na konferencji międzyrządowej z udziałem przywódców państw członkowskich (23–24 lipca) rozpoczynają się negocjacje w sprawie nowego traktatu reformującego UE.
  • Pieniądze chińskie w NBP Prawie 500 sztuk monet i banknotów chińskich, magiczny chiński miecz z monet, tzw. płacidła (czyli przedmioty, których używali Chińczycy zamiast pieniędzy), a także przedmioty
  • Święto Muzyki w Polsce Święto Muzyki (fr. Fête de la Musique | ang. World Music Day) to cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca, pierwszego dnia lata Toruń - 21.VI.2007
Copyright © 2007-2009seoteka