Wyszukiwarka
Obniżki połączeń do sieci komórkowych dla abonentów TP
Dodał Administrator,
Prezes UKE zatwierdził projekty zmiany opłat połączeń z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych (F2M) przedłożone przez Telekomunikację Polską S.A.


W dniu 25 lipca 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził projekty zmiany opłat połączeń z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych, przedłożone przez Telekomunikację Polską S.A. w dniu 17 lipca 2007 r.  
Spółka przedłożyła Prezesowi UKE projekty zmian Cennika usług telekomunikacyjnych tp, Cennika usługi linia cyfrowa ISDN tp oraz Cennika usługi Octopus ISDN świadczonej przez TP S.A. w związku z decyzją Prezesa UKE DRTD-WUD-60502-17/2007 z dnia 2 lipca 2007 r., w której to m.in. został określony poziom maksymalnych cen połączeń F2M.
Zgodnie z deklaracjami Spółki nowe opłaty będą obowiązywały od dnia 1 września 2007 r.
 Dla połączeń do sieci operatorów PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i PTC Sp. z o.o.  opłaty w planach dla klientów indywidualnych i profilach ISDN oraz Octopus rozliczanych zgodnie z planem tp standardowym zostaną obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.
Obniżka opłat w niektórych planach telefonicznych sięga nawet 60%.
 Opłaty za połączenia do sieci operatora P4 Sp. z o.o. w zależności od planu telefonicznego i okresu taryfikacyjnego ulegną w niektórych przypadkach podwyższeniu. Proponowane zmiany spowodują  podwyżkę rzędu 5,3%-23,19%, natomiast obniżki są rzędu 9,23% - 54,61%.
TP S.A. nie została przez Prezesa UKE zobowiązana do stosowania cen maksymalnych w określonym w decyzji wymiarze, ale ceny nie mogą tego poziomu przekraczać. Spółka podniosła ceny na połączenia do operatora P4 Sp. z o.o. z własnej inicjatywy (nie przekraczają one jednak w żadnym z przypadków wysokości określonych w decyzji Prezesa UKE  dla połączeń z P4 Sp. z o.o. cen maksymalnych). Na skutek decyzji określającej ceny maksymalne dla połączeń do P4 Sp. z o.o., obecnie proponowane opłaty w stosunku do wysokości opłat zaproponowanych przez  TP S.A. we wniosku z dnia 30 marca 2007 r. zostały znacząco obniżone, jednak w stosunku do obowiązujących cenników, nie wyróżniających odrębnie połączeń do sieci operatora  P4 Sp. z o.o., zostały podwyższone. W związku z  powyższym TP S.A. będzie obowiązana do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 61 ust. 5 Pt tj. do poinformowania abonentów o zamiarze podwyższenia opłat za usługi z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego.
Z deklaracji TP S.A. zawartej w piśmie z dnia 17 lipca 2007 r. znak: CPR-/TP 126/07/07 wynika, że w zakresie obsługi technicznej jest przygotowana do zaimplementowania proponowanych cen do swoich systemów.
Jednocześnie Prezes UKE przypomina, że opłaty za połączenia do sieci komórkowych są  naliczane w wysokości właściwej dla połączeń do sieci danego operatora i obejmują również abonentów, którzy przenieśli swój numer do jego sieci.WARTO PRZECZYTAĆ
  • Handel międzynarodowy Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową.
  • Maanam Maanam – polski zespół rockowy, jeden z najpopularniejszych polskich przedstawicieli tego gatunku.
  • GPRS i HSCSD Obecne telefony umożliwiają transmisję GPRS wykorzystując od 2 do 3 kanałów, co daje maksymalne prędkości transmisji odpowiednio 26,8 kbit/s i 40,2 kbit/s.
  • Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób
NEWSY
  • TP ukarana za dane abonenta Prezes UKE nałożył 20 000 zł kary na Telekomunikację Polską S.A. za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej. W dniu 13 sierpnia 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na
  • W RAJDZIE MAGURSKIM DEBIUTUJE NOWA ZAŁOGA Prace nad programem rajdowym Fiata Punto Super 2000 w Polsce trwały od kilku miesięcy. Dziś wiadomo już na pewno, że Maciej Lubiak i Sebastian Rozwadowski oficjalnie rozpoczynają starty w barwach
  • Muzeum zamku i szpitala wojskowego na Ujazdowie Otwarcie stałej ekspozycji Muzeum zamku i szpitala wojskowego na Ujazdowi,
Copyright © 2007-2009seoteka