Wyszukiwarka
Obniżki połączeń do sieci komórkowych dla abonentów TP
Dodał Administrator,
Prezes UKE zatwierdził projekty zmiany opłat połączeń z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych (F2M) przedłożone przez Telekomunikację Polską S.A.


W dniu 25 lipca 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził projekty zmiany opłat połączeń z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych, przedłożone przez Telekomunikację Polską S.A. w dniu 17 lipca 2007 r.  
Spółka przedłożyła Prezesowi UKE projekty zmian Cennika usług telekomunikacyjnych tp, Cennika usługi linia cyfrowa ISDN tp oraz Cennika usługi Octopus ISDN świadczonej przez TP S.A. w związku z decyzją Prezesa UKE DRTD-WUD-60502-17/2007 z dnia 2 lipca 2007 r., w której to m.in. został określony poziom maksymalnych cen połączeń F2M.
Zgodnie z deklaracjami Spółki nowe opłaty będą obowiązywały od dnia 1 września 2007 r.
 Dla połączeń do sieci operatorów PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i PTC Sp. z o.o.  opłaty w planach dla klientów indywidualnych i profilach ISDN oraz Octopus rozliczanych zgodnie z planem tp standardowym zostaną obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.
Obniżka opłat w niektórych planach telefonicznych sięga nawet 60%.
 Opłaty za połączenia do sieci operatora P4 Sp. z o.o. w zależności od planu telefonicznego i okresu taryfikacyjnego ulegną w niektórych przypadkach podwyższeniu. Proponowane zmiany spowodują  podwyżkę rzędu 5,3%-23,19%, natomiast obniżki są rzędu 9,23% - 54,61%.
TP S.A. nie została przez Prezesa UKE zobowiązana do stosowania cen maksymalnych w określonym w decyzji wymiarze, ale ceny nie mogą tego poziomu przekraczać. Spółka podniosła ceny na połączenia do operatora P4 Sp. z o.o. z własnej inicjatywy (nie przekraczają one jednak w żadnym z przypadków wysokości określonych w decyzji Prezesa UKE  dla połączeń z P4 Sp. z o.o. cen maksymalnych). Na skutek decyzji określającej ceny maksymalne dla połączeń do P4 Sp. z o.o., obecnie proponowane opłaty w stosunku do wysokości opłat zaproponowanych przez  TP S.A. we wniosku z dnia 30 marca 2007 r. zostały znacząco obniżone, jednak w stosunku do obowiązujących cenników, nie wyróżniających odrębnie połączeń do sieci operatora  P4 Sp. z o.o., zostały podwyższone. W związku z  powyższym TP S.A. będzie obowiązana do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 61 ust. 5 Pt tj. do poinformowania abonentów o zamiarze podwyższenia opłat za usługi z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego.
Z deklaracji TP S.A. zawartej w piśmie z dnia 17 lipca 2007 r. znak: CPR-/TP 126/07/07 wynika, że w zakresie obsługi technicznej jest przygotowana do zaimplementowania proponowanych cen do swoich systemów.
Jednocześnie Prezes UKE przypomina, że opłaty za połączenia do sieci komórkowych są  naliczane w wysokości właściwej dla połączeń do sieci danego operatora i obejmują również abonentów, którzy przenieśli swój numer do jego sieci.WARTO PRZECZYTAĆ
  • Uzależnienie od partnera Najpiękniejszym uczuciem, czymś, do czego każdy, nawet najbardziej ponury i egoistyczny człowiek, o którym można by powiedzieć, że jest „bez serca” dąży, jest miłość.
  • Wulkany Wulkanizm rozwija się w strefach głębokich pęknięć skorupy ziemskiej. Wyróżnia się dwa typy wulkanizmu. W wydźwigniętych strefach łańcuchów górskich przeważa wulkanizm silnie eksplozyjny
  • Ustanie stosunku pracy Rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub obydwu stron stosunku pracy.
  • Przezwyciężanie dysleksji i trudności w nauce dzięki nowoczesnej technologii Dysleksja jest jedną z najczęstszych przyczyn trudności w uczeniu się u dzieci i wielu dorosłych, utrudnia czytanie, pisanie, wymowę i przyswajanie zasad ortografii.
NEWSY
  • Zlot Krótkofalowców w Suchej Rzeczce k/Augustowa Augustowski klub SP4KNB zaprasza wszystkich krótkofalowców na XIV Zlot pod nazwą "Krótkofalarska Noc Świętojańska Sucha Rzeczka '2007".
  • Dni Odporności w kolejnych miastach Pierwszy marcowy weekend we Wrocławiu i Poznaniu upłynie pod hasłem Dni odporności. W najbliższą weekend lekarze w tych miastach bezpłatnie przebadają pod tym kątem ok. 400 małych pacjentów.
  • Fiat Bravo Bravo to jedna z bardziej genialnych nazw w historii motoryzacji. Nacechowana pozytywnie już raz przyniosła szczęście Fiatowi w postaci tytułu Car Of The Year.
Copyright © 2007-2009seoteka