Wyszukiwarka
Obniżki połączeń do sieci komórkowych dla abonentów TP
Dodał Administrator,
Prezes UKE zatwierdził projekty zmiany opłat połączeń z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych (F2M) przedłożone przez Telekomunikację Polską S.A.


W dniu 25 lipca 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził projekty zmiany opłat połączeń z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych, przedłożone przez Telekomunikację Polską S.A. w dniu 17 lipca 2007 r.  
Spółka przedłożyła Prezesowi UKE projekty zmian Cennika usług telekomunikacyjnych tp, Cennika usługi linia cyfrowa ISDN tp oraz Cennika usługi Octopus ISDN świadczonej przez TP S.A. w związku z decyzją Prezesa UKE DRTD-WUD-60502-17/2007 z dnia 2 lipca 2007 r., w której to m.in. został określony poziom maksymalnych cen połączeń F2M.
Zgodnie z deklaracjami Spółki nowe opłaty będą obowiązywały od dnia 1 września 2007 r.
 Dla połączeń do sieci operatorów PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i PTC Sp. z o.o.  opłaty w planach dla klientów indywidualnych i profilach ISDN oraz Octopus rozliczanych zgodnie z planem tp standardowym zostaną obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.
Obniżka opłat w niektórych planach telefonicznych sięga nawet 60%.
 Opłaty za połączenia do sieci operatora P4 Sp. z o.o. w zależności od planu telefonicznego i okresu taryfikacyjnego ulegną w niektórych przypadkach podwyższeniu. Proponowane zmiany spowodują  podwyżkę rzędu 5,3%-23,19%, natomiast obniżki są rzędu 9,23% - 54,61%.
TP S.A. nie została przez Prezesa UKE zobowiązana do stosowania cen maksymalnych w określonym w decyzji wymiarze, ale ceny nie mogą tego poziomu przekraczać. Spółka podniosła ceny na połączenia do operatora P4 Sp. z o.o. z własnej inicjatywy (nie przekraczają one jednak w żadnym z przypadków wysokości określonych w decyzji Prezesa UKE  dla połączeń z P4 Sp. z o.o. cen maksymalnych). Na skutek decyzji określającej ceny maksymalne dla połączeń do P4 Sp. z o.o., obecnie proponowane opłaty w stosunku do wysokości opłat zaproponowanych przez  TP S.A. we wniosku z dnia 30 marca 2007 r. zostały znacząco obniżone, jednak w stosunku do obowiązujących cenników, nie wyróżniających odrębnie połączeń do sieci operatora  P4 Sp. z o.o., zostały podwyższone. W związku z  powyższym TP S.A. będzie obowiązana do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 61 ust. 5 Pt tj. do poinformowania abonentów o zamiarze podwyższenia opłat za usługi z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego.
Z deklaracji TP S.A. zawartej w piśmie z dnia 17 lipca 2007 r. znak: CPR-/TP 126/07/07 wynika, że w zakresie obsługi technicznej jest przygotowana do zaimplementowania proponowanych cen do swoich systemów.
Jednocześnie Prezes UKE przypomina, że opłaty za połączenia do sieci komórkowych są  naliczane w wysokości właściwej dla połączeń do sieci danego operatora i obejmują również abonentów, którzy przenieśli swój numer do jego sieci.WARTO PRZECZYTAĆ
  • Wpływ Banku Centralnego W Polsce do 1998 r. NBP w procesie realizacji polityki pieniężnej formułował właśnie cele pośrednie i operacyjne, przyjmując pewne specyficzne wielkości, które oprócz tego, że zachowują
  • Usługi bankowości internetowej Portale finansowe są to witryny w sieci Internet, które zawierają przeróżne informacje związane z finansami on-line, a szczególnie bankowością
  • Ruch husycki w Czechach Jan Hus był twórcą ruchu religijnego nazwanego od jego nazwiska husytyzmem. Urodził się w 1372 roku w rodzinie chłopskiej w południowych Czechach i życie nierozerwalnie złączył ze stanem duchownym
  • Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości jest procesem prowadzącym do stworzenia opinii o wartości nieruchomości
NEWSY
  • Spółki będą mogły zatrudniać więźniów Spółki z o.o. i akcyjne będą mogły zatrudniać więźniów. Zachętą dla przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności ma być zwolnienie z podatku.
  • Internet zyskuje Internet zyskuje na znaczeniu wśród polskich klientów, zastępując coraz częściej telewizję kablową i telefonię stacjonarną. Jak pokazują badania Gemiusa, Eurostatu i SMG/KRC, w latach 2002-2005
  • Plany urodzinowe Madonny Madonna znana jest z tego, że wszystko lubi mieć dopięte na ostatni guzik. Dlatego już teraz planuje 50. urodziny.
Copyright © 2007-2009seoteka