Wyszukiwarka
Australia - charakterystyka regionu turystycznego
Dodał admin, 2007-08-08 Autor / Opracowanie: Zenon Depta
Australia jest najmniejszym kontynentem Ziemi o powierzchni niecałych 7,7 milionów km2, co stanowi około 5% ogólnej powierzchni lądów na świecie. Jest jedynym zamieszkanym kontynentem…

1  2  3  4  5  6  7  8    >

WSTĘP

Niniejsza praca ma na celu dostarczenie Czytelnikowi podstawowej wiedzy na temat kontynentu australijskiego. Opiszemy tutaj jego lokalizację i ukształtowanie poziome, budowę geologiczną, ukształtowanie terenu, gleby, stosunki wodne, klimat, florę i faunę, historię powstania Związku Australijskiego, przedstawimy jego podział administracyjny wraz z opisem walorów przyrodniczych i antropogenicznych oraz pokrótce opiszemy zagospodarowanie turystyczne. Ze względu na objętość pracy wspomniane zagadnienia będą opisane skrótowo. Większą ilość informacji można uzyskać po zapoznaniu się z bibliografią.

LOKALIZACJA I UKSZTAŁTOWANIE POZIOME
Australia jest najmniejszym kontynentem Ziemi o powierzchni niecałych 7,7 milionów km2, co stanowi około 5% ogólnej powierzchni lądów na świecie. Jest jedynym zamieszkanym kontynentem znajdującym się w całości na półkuli południowej. Jako samotny ląd wyłania się spośród wód oceanów Spokojnego i Indyjskiego Najbliżej niej leży Azja południowo-wschodnia, z którą łączy ją pomost archipelagów. Ocean Indyjski otacza Australię ze strony południowej, zachodniej i północnej zaś Ocean Spokojny oblewa ją od wschodu. Dłuższa oś kontynentu ma kierunek równoleżnikowy. Rozciągłość równoleżnikowa Australii wynosi maksymalnie 4100 km, południkowa z kolei maksymalnie 3200 km. Najdalej na północ wysunięty jest Przylądek Jork o szerokości geograficznej południowej 10°50’, a na południe Przylądek Wilsona o szerokości geograficznej południowej 39°08’. Najdalszym zachodnim krańcem Australii jest Przylądek Steep Point (113°09’ szerokości geograficznej wschodniej), a na wschodzie najdalej wysunięty jest Przylądek Byrona (153°42’ szerokości geograficznej wschodniej).

Australia, podobnie jak większość kontynentów zlokalizowanych na półkuli południowej, należy do lądów o słabo rozwiniętej linii brzegowej. Według niektórych opinii jej zarys można porównać do owalu z którego wycięto dwa fragmenty: Zatokę Karpentaria na północy i Wielką Zatokę Australijską na południu. Długość linii brzegowej wynosi około 19 700 kilometrów. Wybrzeża Australii są trudno dostępne: nizinne i bagienne na północy, riasowe na północnym zachodzie i wschodzie, klifowe na południu. Wzdłuż północno - wschodniego wybrzeża ciągnie się na długości ponad 2000 km największa na Ziemi - Wielka Rafa Koralowa.

HISTORIA POWSTANIA, BUDOWA GEOLOGICZNA I PEDOSFERA
Australia jest jednym z najstarszych kontynentów. Wraz z Afryką, Ameryką Południową, Antarktydą i Indiami stanowiła w przeszłości część Gondwany – wielkiego lądu, który powstał na przełomie prekambru i kambru na skutek rozpadu wielkiego superkontynentu zwanego Pangeą. W Australii można wyróżnić trzy wielkie obszary geologiczne:
Wyżyna Zachodnioaustralijska - zwana tarczą zachodnioaustralijską - to wypiętrzony obszar zajmujący 2/3 powierzchni kontynentu, ciągnący się aż do linii wyznaczonej od południa Wyspą Kangura a od północy Zatoką Księżniczki Charlotte.
Zbudowany jest z wielkich płatów skał starokrystalicznych i prekambryjskich. Początkowo znajdowały się tutaj góry powstałe w orogenezie kaledońskiej, które później uległy denudacji, a cały wspomniany obszar na skutek ruchów epejrogenicznych został wyniesiony kilkaset metrów w stosunku do Niziny Środkowej.
Wyżyna Zachodnioaustralijska obfituje w różnorodne surowce takie jak węgiel kamienny i brunatny, boksyty, rudy żelaza, ołowiu i cynku, miedzi, manganu, niklu, wolframu, tytanu, cyrkonu i uranu, złoto, srebro, ropa naftowa i gaz ziemny.


1  2  3  4  5  6  7  8    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Globalizacja w turystyce Globalizacja - jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia: ekonomiczną, społeczną, polityczną, kulturową itd. w skali ogólnoświatowej.
  • Białystok Białystok będący siedzibą władz wojewódzkich jest największą aglomeracją w rejonie Polski północno-wschodniej położoną nad rzeką Białą
  • Krajoznawstwo Krajobraz – jest to złożony przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach. Stanowi go heterogeniczny fragment terenu złożony z powiązanych...
  • Włochy Półwysep Apeniński wrzyna się swym „kozaczym” konturem w basen morza śródziemnego, którego naturalne granice wybrzeży jak sięgnąć wzrokiem powlekane są lazurową wodą słonego morza
NEWSY
  • Rosyjskie i Polskie skarby na liście Unesco Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to rejestr najwybitniejszych zabytków - zespołów i miejsc zabytkowych, pomników przyrody i obszarów chronionych
  • Kara za niewykonywanie RUO Prezes UKE ukarał TP za niewykonywanie oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień.
  • Polska fotografia XX wieku Wystawa podsumowuje doświadczenia polskiej fotografii w okresie rewolucyjnych zmian ekonomicznych, politycznych i technologicznych XX wieku.
Copyright © 2007-2009seoteka