Wyszukiwarka
Australia - charakterystyka regionu turystycznego
Dodał admin, 2007-08-08 Autor / Opracowanie: Zenon Depta
Australia jest najmniejszym kontynentem Ziemi o powierzchni niecałych 7,7 milionów km2, co stanowi około 5% ogólnej powierzchni lądów na świecie. Jest jedynym zamieszkanym kontynentem…

1  2  3  4  5  6  7  8    >

WSTĘP

Niniejsza praca ma na celu dostarczenie Czytelnikowi podstawowej wiedzy na temat kontynentu australijskiego. Opiszemy tutaj jego lokalizację i ukształtowanie poziome, budowę geologiczną, ukształtowanie terenu, gleby, stosunki wodne, klimat, florę i faunę, historię powstania Związku Australijskiego, przedstawimy jego podział administracyjny wraz z opisem walorów przyrodniczych i antropogenicznych oraz pokrótce opiszemy zagospodarowanie turystyczne. Ze względu na objętość pracy wspomniane zagadnienia będą opisane skrótowo. Większą ilość informacji można uzyskać po zapoznaniu się z bibliografią.

LOKALIZACJA I UKSZTAŁTOWANIE POZIOME
Australia jest najmniejszym kontynentem Ziemi o powierzchni niecałych 7,7 milionów km2, co stanowi około 5% ogólnej powierzchni lądów na świecie. Jest jedynym zamieszkanym kontynentem znajdującym się w całości na półkuli południowej. Jako samotny ląd wyłania się spośród wód oceanów Spokojnego i Indyjskiego Najbliżej niej leży Azja południowo-wschodnia, z którą łączy ją pomost archipelagów. Ocean Indyjski otacza Australię ze strony południowej, zachodniej i północnej zaś Ocean Spokojny oblewa ją od wschodu. Dłuższa oś kontynentu ma kierunek równoleżnikowy. Rozciągłość równoleżnikowa Australii wynosi maksymalnie 4100 km, południkowa z kolei maksymalnie 3200 km. Najdalej na północ wysunięty jest Przylądek Jork o szerokości geograficznej południowej 10°50’, a na południe Przylądek Wilsona o szerokości geograficznej południowej 39°08’. Najdalszym zachodnim krańcem Australii jest Przylądek Steep Point (113°09’ szerokości geograficznej wschodniej), a na wschodzie najdalej wysunięty jest Przylądek Byrona (153°42’ szerokości geograficznej wschodniej).

Australia, podobnie jak większość kontynentów zlokalizowanych na półkuli południowej, należy do lądów o słabo rozwiniętej linii brzegowej. Według niektórych opinii jej zarys można porównać do owalu z którego wycięto dwa fragmenty: Zatokę Karpentaria na północy i Wielką Zatokę Australijską na południu. Długość linii brzegowej wynosi około 19 700 kilometrów. Wybrzeża Australii są trudno dostępne: nizinne i bagienne na północy, riasowe na północnym zachodzie i wschodzie, klifowe na południu. Wzdłuż północno - wschodniego wybrzeża ciągnie się na długości ponad 2000 km największa na Ziemi - Wielka Rafa Koralowa.

HISTORIA POWSTANIA, BUDOWA GEOLOGICZNA I PEDOSFERA
Australia jest jednym z najstarszych kontynentów. Wraz z Afryką, Ameryką Południową, Antarktydą i Indiami stanowiła w przeszłości część Gondwany – wielkiego lądu, który powstał na przełomie prekambru i kambru na skutek rozpadu wielkiego superkontynentu zwanego Pangeą. W Australii można wyróżnić trzy wielkie obszary geologiczne:
Wyżyna Zachodnioaustralijska - zwana tarczą zachodnioaustralijską - to wypiętrzony obszar zajmujący 2/3 powierzchni kontynentu, ciągnący się aż do linii wyznaczonej od południa Wyspą Kangura a od północy Zatoką Księżniczki Charlotte.
Zbudowany jest z wielkich płatów skał starokrystalicznych i prekambryjskich. Początkowo znajdowały się tutaj góry powstałe w orogenezie kaledońskiej, które później uległy denudacji, a cały wspomniany obszar na skutek ruchów epejrogenicznych został wyniesiony kilkaset metrów w stosunku do Niziny Środkowej.
Wyżyna Zachodnioaustralijska obfituje w różnorodne surowce takie jak węgiel kamienny i brunatny, boksyty, rudy żelaza, ołowiu i cynku, miedzi, manganu, niklu, wolframu, tytanu, cyrkonu i uranu, złoto, srebro, ropa naftowa i gaz ziemny.


1  2  3  4  5  6  7  8    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Przekraczanie granicy EU Przystąpienie do Unii Europejskiej nie oznacza jednoczesnego włączenia Polski do strefy Schengen. Nie znikła więc kontrola naszych obywateli wjeżdżających do krajów UE i EOG. Od dnia 1 maja 2004
  • holandia Na wschodzie Holandia graniczy z Niemcami, na południowym zachodzie z Belgią, północno-zachodnie i północne granice kraju wyznacza wybrzeże Morza Północnego.
  • Wyżyna Kielecko - Sandomierska Wyżyna Kielecko - Sandomierska jest jedną z kilku polskich krain geograficznych, których krajobrazy zalicza się do wyżynnych. Nie stanowi ona jednak jednolitego obszaru.
  • Produkty markowe w turystyce Rozpoznawanie marki kształtuje bezpośrednio lojalność klientów wobec niej, dając jej tym samym przewagę konkurencyjną nad innymi markami (produktami) na rynku.
NEWSY
  • Coraz więcej pieniędzy na promocję w wyszukiwarkach Działająca przy IAB Polska grupa robocza „Marketing w Wyszukiwarkach” określiła obraz rynku SEM w Polsce oraz perspektywy jego wzrostu. Na rozwój rynku marketingu w wyszukiwarkach wpływa
  • Leki na nadciśnienie korzystne dla starszych Badania nad wpływem środków obniżających ciśnienie krwi u osób po 80. roku życia dały tak dobre wyniki w zapobieganiu udarom i zgonom, że je przerwano, by podać leki również grupie kontrolnej.
  • Warsztaty Grupy Roboczej SNM 20 sierpnia rozpoczynają się warsztaty Grupy Roboczej SNM „Matematyka i Komputery” dotyczące wprowadzania nowoczesnych pomocy naukowych.
Copyright © 2007-2009seoteka