Wyszukiwarka
Nawozy fosforowe
Dodał admin, 2008-02-21 Autor / Opracowanie: Agnieszka Michałek
Surowcem wyjściowym do produkcji nawozów fosforowych są przede wszystkim naturalne fosforany, trudno rozpuszczalne, tworzące złoża w rożnej części kuli ziemskiej.

1  2  3    >

Ze względu na geologiczne pochodzenie wyróżniamy dwa podstawowe  ich typy:
• Apatyty
• Fosforyty

Apatyty
Powstały przez wykrystalizowanie fosforanów ze stopionej magmy .Pozbawione są substancji charakterystycznych dla skał osadowych(m.in.węglanów i związków organicznych), natomiast zawierają znaczną ilość związków nie organicznych typowych dla skał metamorficznych.

Fosforyty
Fosforyty są minerałami wtórnymi, które wykrystalizowały w morzach w formie skał osadowych.zawierają wolny węglan wapnia, związki krzemu, magnezu, żelaza, i glinu a także materię organiczną oraz metale ciężkie.

Złoża fosforytów i apatytów
Największe złoża występują w:
Ameryce Północnej,Afryce Północnej: Maroko, Algieria, Rosja
W Polsce niewielkie złoża fosforytów występują w płn.-wsch. obramowaniu Gór Świętokrzyskich

Nawozy fosforowe dzielimy na:
• superfosfat prosty
• superfosfat potrójny
• mączkę fosforytową
• mączkę kostną odklejoną
• mączkę kostna  bębnowa

Nawozy fosforowe ze względu na działanie dzielimy na:
• szybko działające - rozpuszczalne w wodzie (superfosfaty);które mają szerokie zastosowanie w rolnictwie różnią się między sobą zawartością fosforu i formą.
• bardzo wolno działające - słabo rozpuszczalne w słabym kwasie cytrynowym (mączki fosforytowe i kostne).

Zawartość fosforu w glebie
• Fosfor w glebie może występować w związkach organicznych jak i mineralnych.
-Związki organiczne- fosforu to przede wszystkim:
• fityna 2 - 50% P-org.
• fosfolipidy 1 - 5% P-org.
• kwasy nukleinowe 0,2 - 2,5% P-org.
 

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Obrona cywilna Międzynarodowym znakiem Obrony cywilnej, przewidzianym w ustępie czwartym artykułu 66 Protokółu Dodatkowego do Konwencji Genewskich jest niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle.
  • Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo ekologiczne jest szansą w warunkach konkurencji z rolnictwem zachodnim zwłaszcza, że rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje do upraw.
  • Urbanizacja Przez urbanizację rozumiemy proces rozwoju miast już istniejących, wzrost liczby nowych miast oraz w rezultacie powiększanie się obszarów miejskich.
  • Hodowla strusi Pierwsze próby hodowania strusi podjęto pod koniec XIX wieku w ogrodzie zoologicznym w Marsylii. Do Niemiec sprowadził te ptaki Karl Hagenbeck - podróżnik, właściciel wielkiej cyrkowej menażerii
NEWSY
  • Miesiąc Fotografii w Krakowie 2007 Miesiąc Fotografii w Krakowie to jeden z czołowych europejskich festiwali fotografii, wydarzenie kulturalne o dużej skali i wysokiej randze artystycznej.
  • Firefox załatany, Internet Explorer dziurawy Udostępniona została nowa wersja przeglądarki Firefox, oznaczona numer 2.0.0.5. Najważniejsze nowości to poprawki usuwające niedawno wykryte, poważne luki w bezpieczeństwie.
  • Internetowy serwis aferalny Nowy serwis internetowy pozwoli ujawniać tajne dokumenty bez narażania się na odpowiedzialność karną - informuje serwis "EurekAlert."
Copyright © 2007-2009seoteka