Wyszukiwarka
Pranie pieniędzy
Dodał admin, 2007-10-26 Autor / Opracowanie: MonikaKulińska85
Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.

1  2  3  4  5  6    >

Zapobieganie Praniu Brudnych Pieniędzy zablokuje przepływ funduszy wywodzących się z działalności przestępczej. To z kolei ograniczy dostęp do tych funduszy przez organizacje terrorystyczne. 1st Contact uważa Pranie Brudnych Pieniędzy za poważne przestępstwo, wobec czego stosuje się do wymogów regulacyjnych stworzonych w celu zapobiegania tego typu działalności. Regulacje te wymagają:
•    Potwierdzenia tożsamości naszych Klientów
•    Przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji i identyfikacji przez okres minimum 5 lat
•    Wyznaczenia przedstawiciela odpowiedzialnego za monitorowanie oraz zgłaszanie jakichkolwiek wywołujących podejrzenia transakcji do odpowiednich organów
Ze względów bezpieczeństwa nie akceptujemy gotówki w naszym biurze, natomiast w przypadku transakcji w wysokości Ł5000 lub powyżej, nasza polityka zakłada indywidualne spotkanie z klientem.
Prosimy zrócić uwagę, że zastrzegamy sobie prawo do odmowy zrealizowania przelewu w momencie jakichkolwiek podejrzeń co do transakcji, zarówno w obliczu ewentualnego Prania Brudnych Pieniędzy jak i innej działalności przestępczej. Jednocześnie 1st Contact będzie zobowiązany do zgłoszenia w/w transakcji bez konieczności ujawnienia tego faktu klientowi.
Przekazanie fałszywych danych tożsamości lub kontaktowych równoznaczne jest z nadużyciem naszej usługi. Jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłoszenia takiego wykroczenia odpowiednim organom wobec czego mogą Państwo być poddani dochodzeniu.
1st Contact nie będzie angażował się we współpracę z kimkolwiek podejrzanym lub uczestniczącym w Praniu Brudnych Pieniędzy lub w sytuacji, kiedy fundusze pochodzą z nielegalnych źródeł

Historia polskiego ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Pierwsze uregulowania prawne pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych. Jednakże uregulowania te miały jedynie fragmentaryczny charakter i obejmowały tylko sektor bankowy. Ponadto, w tym okresie pranie pieniędzy nie było spenalizowane co znacznie utrudniało a wręcz uniemożliwiało walkę z tym zjawiskiem.
Historia ustawodawstwa:
1.    Zarządzenie nr 16/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie zasad postępowania banków w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na lokowanie w banku środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub mających z nim związek oraz przy dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę wydane na podstawie art. 100 ust. 5 pkt 2 i 3 prawa bankowego. (Zdefiniowało pranie pieniędzy, wprowadziło obowiązkową rejestracje danych; kontrowersyjne ze względu na brak jasnej wykładni postanowień zarządzenia i jednolitej interpretacji tekstu, także w zakresie definicji wpłaty).
2.    Zarządzenie Nr C/2/I/94 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności jednostek organizacyjnych NBP do wykonywania czynności mających na celu ukrycie pochodzenia środków pieniężnych z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, wydane na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim. (Załącznikiem do zarządzenia była instrukcja wskazująca na sposób realizacji zarządzenia 16/92 przez jednostki organizacyjne NBP, wprowadzająca ponadto zasady prowadzenia kontroli realizacji zarządzenia Prezesa) 

1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Środowisko Ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania,
  • Monnari Marka Monnari istnieje na polskim rynku od 1988 roku, kiedy to powstała spółka cywilna o tej samej nazwie. W kwietniu 2000 roku spółka przekształciła się w spółkę akcyjną Monnari Trade S.A
  • Nawozy fosforowe Surowcem wyjściowym do produkcji nawozów fosforowych są przede wszystkim naturalne fosforany, trudno rozpuszczalne, tworzące złoża w rożnej części kuli ziemskiej.
  • Polska wschodnia Polska Wschodnia wyróżnia się bogactwem lokalnych obyczajów oraz dziedzictwem przeszłości, znajdującym wyraz w dużej ilości zabytków i miejsc pamięci narodowej.
NEWSY
  • Poznański rynek pracy Na poznańskim rynku pracy notuje się systematyczny spadek liczby osób poszukujących pracy. Na 1000 dorosłych poznaniaków w wieku aktywności zawodowej przypadało 41 osób poszukujących pracy
  • V Bałtycki Festiwal Nauki w PBW w Gdańsku Emocje związane z tegorocznymi imprezami już za nami. W piątym, można rzec jubileuszowym Bałtyckim Festiwalu Nauki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
  • ICE może uratować Ci życie ICE - właśnie pod takim hasłem coraz więcej Polaków zapisuje w komórce numer osoby, do której ratownicy powinni zadzwonić w razie wypadku.
Copyright © 2007-2009seoteka