Wyszukiwarka
Białowieża - rozwój turystyki
Dodał admin, 2007-10-14 Autor / Opracowanie: Emilka
Na terenie Białowieży istnieją znakomite warunki do uprawiania różnych form turystyki aktywnej, a w szczególności pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej.

1  2  3    >

Białowieża to nie tylko Białowieski Park Narodowy, ale równie ciekawe, a może pod niektórymi względami ciekawsze są inne rejony Puszczy z otaczającą ją zabudową. Najważniejszym kierunkiem działań jest wypromowanie jej jako obszaru niezwykle interesującego nie tylko pod względem przyrodniczym, ale także unikatowego pod względem kulturowym, z niespotykaną w innych częściach Polski różnorodnością etniczno-religijną oraz największymi i najlepiej w kraju zachowanymi zwartymi zespołami tradycyjnej drewnianej zabudowy wiejskiej. Równie ważne jest przekonanie o tym przedstawicieli lokalnych społeczności, bo tylko wówczas skłonni będą oni zaangażować się na rzecz rozwijania nowych form turystyki w miejscach i regionach uważanych dotąd za „nieturystyczne”, a także na rzecz aktywnej ochrony walorów kulturowych regionu jako niespotykanej gdzie indziej atrakcji i jednego z „magnesów” przyciągających turystów.
Białowieża to jeden z najciekawszych przyrodniczo i najmniej zanieczyszczonych regionów kraju. Posiada nie tylko wspaniałą puszczę, ale również harmonijny rolniczy krajobraz kulturowy. O jej wartości przyrodniczej świadczą liczne obszary chronione, jak Białowieski Park Narodowy (stanowiący obiekt przyrodniczy Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, jest także rezerwatem biosfery, posiada również Dyplom Europy, przyznawany przez Komisję Europejską) oraz Puszcza Białowieska – ostatni nizinny w Europie o zachowanych znacznych cechach naturalności, z ogromnym bogactwem różnorodnych zespołów roślinności leśnej, największa na świecie ostoja żubra, ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym oraz siedlisko licznych rzadkich gatunków roślin i zwierząt, w tym również chronionych konwencjami międzynarodowymi. Jest ona również jednym z najczystszych regionów Polski. Poziom zanieczyszczenia powietrza i wód, a także zagrożenia hałasem należy do najniższych w kraju. Jest to czynnik sprzyjający rozwojowi turystyki oraz działaniom ten rozwój wspomagających, jak np. produkcja zdrowej żywności.
Niezdegradowane, niemal pozbawione przemysłu środowisko naturalne przyciąga uwagę nie tylko turystów polskich, ale głównie zagranicznych. Chętnie odwiedzają Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży. Różnorodność kulturowa znajduje odbicie w działalności ośrodków kultury, sztuki i wytwórczości ludowej. Bogate niegdyś tradycje rękodzieła i rzemiosła ludowego (rzeźba w drewnie, korzenioplastyka, wyroby użytkowe z drewna, kosze z wikliny, wyroby z witek brzozowych słomy, trawy) są w regionie kontynuowane, a nawet powoli odradzają się. Na terenie Białowieży odbywa się szereg imprez folklorystycznych i kulturalnych różnej rangi, w dużej mierze związanych z kulturą mniejszości narodowych, które budzą, lub mogą wzbudzić, zainteresowanie turystów i powinny zostać wykorzystane dla promowania i wzbogaceniu oferty turystycznej regionu. Jest to przede wszystkim: Noc Kupały, Festyn Miodowy, Festyn „Peretocze” i Festiwal Przyrody „Żubrowisko” w Białowieży, a także odbywają się tu czasem Placydia - Wiosna Leśnych Ludzi.

Istniejące tu ośrodki edukacyjne oraz system ścieżek przyrodniczych stwarzają znakomite możliwości rozwoju turystyki edukacyjnej. Jednak pomimo dużego zainteresowania turystyką edukacyjną istniejące ośrodki są zbyt małe i nie dysponują bazą noclegową. Białowieża zasługuje na to, aby w oparciu o oba istniejące tam ośrodki i znakomitą kadrę naukową i edukacyjną, jaką ona dysponuje, stworzyć tam nowoczesne Europejskie Centrum Edukacji Ekologicznej, obsługujące grupy z kraju i zagranicy, z własną niedrogą bazą noclegową. Białowieża osiągnęła kres możliwości, jeśli chodzi o rozwijanie dużych obiektów bazy noclegowej i takie inwestycje w miejscowości są niecelowe. Nadmierne zagęszczenie ruchu turystycznego w rejonie Polany Białowieskiej stanowi bowiem zagrożenie dla walorów przyrodniczych Puszczy, zaś niekontrolowany rozwój infrastruktury grozi zagładą walorów kulturowych Białowieży i Polany Białowieskiej, a w perspektywie czasu może spowodować także zagrożenie dla innych walorów, które przyciągają tu turystów. Należy natomiast modernizować obiekty już istniejące, z uwzględnieniem zachowania unikatowych walorów kulturowych i krajobrazowych Polany Białowieskiej. Nie ma także przeszkód, aby rozwijać tu agroturystykę, w tym tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc noclegowych w domach drewnianych, dzięki czemu będzie można je ochronić przed zniszczeniem i dewastacją.

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Japonia Wyspiarskie położenie Kraju Wschodzącego Słońca i związane z tym geograficzne odseparowanie w zasadniczy sposób determinowało trwającą przez stulecia izolację kulturową, zakończoną w połowie XIX w.
  • Turystyka w EU Przewiduje się, że po przystąpieniu do EU w Polsce nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, co powinno korzystnie wpłynąć również na branżę turystyczną, zwiększając popyt na jej usługi
  • Turystyka kajakowa Dobrze rozwinięta sieć wodna Polski stwarza wędrówkowej turystyce kajakowej, jak rzadko gdzie indziej w Europie duże możliwości rozwoju.
  • Australia - charakterystyka regionu turystycznego Australia jest najmniejszym kontynentem Ziemi o powierzchni niecałych 7,7 milionów km2, co stanowi około 5% ogólnej powierzchni lądów na świecie. Jest jedynym zamieszkanym kontynentem…
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka