Wyszukiwarka
Fale dźwiękowe
Dodał admin, 2007-10-07 Autor / Opracowanie: Paweł Kowalewski
Falą mechaniczną nazywamy zaburzenie ośrodka rozchodzące się ze stałą prędkością przenoszące energię bez przenoszenia masy źródłem fal są ciała drgające lub poruszające się z dużą prędkością


ciała te oddziaływują z cząsteczkami ośrodka przekazują im swoją energię i pobudzają je do drgań kamień wrzucony do wody Podział fal: ze względu na sposób drgań cząstek ośrodka i kierunek rozchodzenia się fali:
a) Poprzeczne gdy kierunki te są prostopadłe
b) Podłużne gdy kierunki są równoległe (fala akustyczna w powietrzu)c)
c) Złożone.
Ze względu na ośrodek; liniowe, powierzchniowe, przestrzenne. OPIS FALI długość fali to najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami mającymi tą samą fazę drgań cząstki ośrodka mają tą samą fazę jeżeli znajdują się po tej samej stronie położenia równowagi są od niego jednakowo odległe i poruszają się w tą samą stronę. Grzbiety fali to miejsca o maksymalnym wychyleniu doliny. Fala pokonuje odległość równą jej długości w tym samym czasie gdy cząsteczka ośrodka wykona jedno pełne drgnięcie. Podstawowe zjawiska falowe: odbicie fali, załamanie fali, dyfrakcja, interferencja. Odbicie zachodzi gdy fala pada na granicę dwóch ośrodków. Falą akustyczną nazywamy podłużną falę zagęszczeń ośrodka mogącą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Fale słyszalne od 16-20tyś.Hz fale o częstotliwościach niższych od 16Hz to infradźwięki o wyższych częstotliwościach od 20tyś. Hz to ultradźwięki
Wrażenia słuchowe dzielimy na tony: wrażenie słuchowe wywołane przez akustyczną falę sinusoidalną, źródło drgający kamerton, głośnik. Dźwięk: jest wrażeniem wywołanym docierającą do ucha okresową falą sinusoidalną np; instrumenty muzyczne, struny głosowe. Szmery: wrażenia słuchowe wywołane falami nie okresowymi. Do cech dźwięku należą; wysokość, prędkość, barwa, natężenie, poziom natężenia, głośność. Wysokość dźwięku zależy od jego częstotliwości prędkość dzw. Zależy od ośrodka (temp. Wilgotność)
Przykłady odbicia; echo odbicie fali morskiej o brzeg. Załamanie zmienia się długość i prędkość fali nie zmienia się częstotliwość i okres. Powierzchnia falowa: to zbiór punktów o tej samej fazie drgań. Powierzchnia znajdująca się najdalej od środka fali nazywa się czołem fali. Wektory prostopadłe do powierzchni falowych nazywa się wektorami falowymi i ze względu na kształt powierzchni falowych dzieli się na; kuliste i płaskie. Barwa dźwięku to charakterystyczne brzmienie dźwięku. Ton o najniższej częstotliwości zwany jest podstawowym. O barwie dźwięku decyduje liczba krotności tonu podstawowego oraz ich natężenie. Natężenie dźwięku jest równe ilości energii związanej z falą akustyczną jaka w ciągu jednostki czasu przepływa przez powierzchnię ustawioną prostopadle do fali. Poziom natężenia jest równy n beli gdy dane natężenie jest 10 razy większe od natężenia równego progowi słyszalnościWARTO PRZECZYTAĆ
  • Rodzaje energii alternatywnej Alternatywne źródła energii - inne niż klasyczne źródła energii, jakimi są paliwa naturalne. Należą do nich: energia słoneczna, pływów, biomasy, wiatrowa energia odnawialna
  • Źródła energii Źródła energii pierwotnej to: konwencjonalne (organiczne) paliwa kopalne ( węgiel, ropa, gaz ), paliwo jądrowe, energia geotermiczna i tzw. odnawialne źródła energii.
  • Promieniowanie UV Promieniowanie UV, nadfiolet, ultrafiolet, promieniowanie elektromagnetyczne o fali dł. 10–400 nm., nie wywołujące wrażeń wzrokowych.
  • Półprzewodniki Ważną cechą półprzewodników jest to, że ich zdolność przewodzenia zależy od wielu czynników, w tym głównie od zawartości domieszek i temperatury.
NEWSY
  • Google: targetowanie ma swoje granice Google chce, aby jego reklamy były jak najlepiej dostosowane do preferencji użytkownika. Zaznacza jednak, że nie popiera tworzenia jednego profilu na bazie różnych zachowań użytkownika w sieci.
  • Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów Szybki rozwój nauki i techniki powoduje, że osoby starsze niejednokrotnie czują się bezradne wobec nowych narzędzi komunikacji, dlatego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w
  • Bethesda uruchamia oficjalną stronę Fallout 3 Fani nadchodzącego tytułu musieli długo czekać na pojawienie się porządnej oficjalnej witryny. Teraz wreszcie jest i oferuje wszystko co powinna, a nawet więcej. Szczegóły poniżej.
Copyright © 2007-2009seoteka