Wyszukiwarka
Ryzyko w inwestowaniu
Dodał admin, 2007-11-24 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Mierniki zagrożenia – jedna z metod jest wartość narażona na ryzyko czyli miara możliwych strat podawana z określonym prawdopodobieństwem dla danego okresu

1  2  3  4  5    >

RYZYKA W UJECIU KRYTERIALNYM:
1. aspekt decyzyjny – ryzyko to niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji
2. aspekt działania – ryzyko to niebezpieczeństwo niepowodzenia podjętego działania
3. aspekt planistyczny – ryzyko to założenie niezrealizowania zaplanowanych celów
4. aspekt straty – ryzyko to niebezpieczeństwo utraty majątku
5. aspekt celu – ryzyko to niebezpieczeństwo nie osiągnięcia wyznaczonych celów

RYZYKO, A NIEPEWNOŚĆ:

RYZYKO można zmierzyć, oszacować (kryterium obiektywne), NIEPEWNOŚĆ zaś daje się ocenić jedynie poziomem wiary w to, czy dane zjawisko może nastąpić (kryterium subiektywne).

F.H. KNIGHT – twórca teorii ryzyka, twierdził, że RYZYKO jest niepewnością mierzalną, natomiast niepewność oznacza niepewność niezmierzoną. Ryzyko występuje wówczas, gdy można je określić za pomocą prawdopodobieństwa
• matematycznego
• statystycznego
• szacunkowego.
W pozostałych przypadkach, gdy nie można określić ilościowo wyniku procesów czy decyzji, mamy do czynienia z niepewnością. W przypadku ryzyka liczba potencjalnych scenariuszy w zakresie kształtowania się jakiejś wielkości jest ograniczona, niepewność zaś dopuszcza możliwość zaistnienia każdego scenariusza spośród ich nieskończonej liczby.

RYZYKO (WG INNEJ LITERATURY) – DEFINICJE
• możliwość wystąpienia odchylenia wyniku decyzji od wyników planowanych (odchylenie pozytywne lub negatywne)
• możliwość pojawienia się dodatkowych zysków
• niepewność, co stanie się z zainteresowanymi środkami w przyszłości.

ETAPY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM:

1. ANALIZA RYZYKA
2. STEROWANIE RYZYKIEM
3. NADZÓR NAD RYZYKIEM
4. FINANSOWANIE
5. ADMINISTROWANIE RYZYKIEM
 

1  2  3  4  5    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki musi być sporządzona w formie Aktu Notarialnego. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie ustawodawca wymaga, żeby kapitał takiej spółki nie był niższy niż 50000 zł
  • Finanse bubliczne W systemie finansów publicznych centralne miejsce zajmuje budżet państwa. Wynika to nie tylko stąd, że w budżecie państwa gromadzi się i dzieli największą część środków publicznych
  • Leasing Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.
  • Szkody związane z ryzykiem bankowym Pomimo najlepiej skonstruowanych przepisów prawnych, przestępcy łamią je. Jest mnóstwo przykładów w rzeczywistości, które potwierdzają tę tezę
NEWSY
  • PR daje szansę firmie w Europie Polski przedsiębiorca może skorzystać z profesjonalnej pomocy dynamicznej ekipy składającej się z 25 narodowości, która zapewnia - w zależności od potrzeb - stałą obecność oferty firmy
  • Nowy sposób na recykling Amerykańska firma Global Resource Corporation (GRC) opracowała innowacyjną metodę recyklingu tworzyw sztucznych. Polega ona na wykorzystaniu specjalnej mikrofalówki, do której wkłada się tworzywa.
  • Nissan inwestuje w Rosji Nissan rozpoczął budowę nowej fabryki pojazdów w Sankt Petersburgu. Koszt inwestycji ma wynieść 200 mln dolarów, a otwarcie zakładu zaplanowano na początek 2009 r.
Copyright © 2007-2009seoteka