Wyszukiwarka
Ryzyko w inwestowaniu
Dodał admin, 2007-11-24 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Mierniki zagrożenia – jedna z metod jest wartość narażona na ryzyko czyli miara możliwych strat podawana z określonym prawdopodobieństwem dla danego okresu

1  2  3  4  5    >

RYZYKA W UJECIU KRYTERIALNYM:
1. aspekt decyzyjny – ryzyko to niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji
2. aspekt działania – ryzyko to niebezpieczeństwo niepowodzenia podjętego działania
3. aspekt planistyczny – ryzyko to założenie niezrealizowania zaplanowanych celów
4. aspekt straty – ryzyko to niebezpieczeństwo utraty majątku
5. aspekt celu – ryzyko to niebezpieczeństwo nie osiągnięcia wyznaczonych celów

RYZYKO, A NIEPEWNOŚĆ:

RYZYKO można zmierzyć, oszacować (kryterium obiektywne), NIEPEWNOŚĆ zaś daje się ocenić jedynie poziomem wiary w to, czy dane zjawisko może nastąpić (kryterium subiektywne).

F.H. KNIGHT – twórca teorii ryzyka, twierdził, że RYZYKO jest niepewnością mierzalną, natomiast niepewność oznacza niepewność niezmierzoną. Ryzyko występuje wówczas, gdy można je określić za pomocą prawdopodobieństwa
• matematycznego
• statystycznego
• szacunkowego.
W pozostałych przypadkach, gdy nie można określić ilościowo wyniku procesów czy decyzji, mamy do czynienia z niepewnością. W przypadku ryzyka liczba potencjalnych scenariuszy w zakresie kształtowania się jakiejś wielkości jest ograniczona, niepewność zaś dopuszcza możliwość zaistnienia każdego scenariusza spośród ich nieskończonej liczby.

RYZYKO (WG INNEJ LITERATURY) – DEFINICJE
• możliwość wystąpienia odchylenia wyniku decyzji od wyników planowanych (odchylenie pozytywne lub negatywne)
• możliwość pojawienia się dodatkowych zysków
• niepewność, co stanie się z zainteresowanymi środkami w przyszłości.

ETAPY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM:

1. ANALIZA RYZYKA
2. STEROWANIE RYZYKIEM
3. NADZÓR NAD RYZYKIEM
4. FINANSOWANIE
5. ADMINISTROWANIE RYZYKIEM
 

1  2  3  4  5    >


WARTO PRZECZYTAĆ
NEWSY
  • Hiphopowe błogosławieństwa Ojcowie salezjanie zaproponowali raperom przełożenie słów Chrystusa na język muzyki hiphopowej. Właśnie rozpoczęły się nagrania do awangardowej płyty "Osiem błogosławieństw".
  • Gadu-Gadu uruchamia kolejne komunikatory Strategia uruchamiania komunikatorów przez Gadu-Gadu na rynkach zagranicznych zakłada ich dostosowanie do warunków lokalnych.
  • God of War: Chains of Olympus To jak pełnowartościowy God of War, ale na konsolkę PlayStation Portable. Tak naprawdę to ta sama gra.
Copyright © 2007-2009seoteka