Wyszukiwarka
Rodzaje energii alternatywnej
Dodał admin, 2009-04-13
Alternatywne źródła energii - inne niż klasyczne źródła energii, jakimi są paliwa naturalne. Należą do nich: energia słoneczna, pływów, biomasy, wiatrowa energia odnawialna

1  2  3  4  5    >

Wodna elektrownia (hydroelektrownia) elektrownia w której do napędzania prądnic elektrycznych stosuje się silniki wodne; rzeczna (przepływowa , zbiornikowa), morska (pływowa, falowa).
Elektrownie wod-ne (wykorzystują energię spadku wody; w wielu kra-jach świata wytwarzają ponad połowę energii elektrycz-nej; w 20 krajach – ponad 90%, w Norwegii – prawie 100%.
Elektrownie pływowe (wykorzystują energię przypływów i odpływów morskich).
Elektrownie słoneczne – helioelektrownia, fotoelektrownia (przetwarzające promienie słoneczne na energię elektryczną).
Elektrownie geotermiczne (wykorzystujące gorącą wodę i parę wodną, które powstają w głębi Ziemi).
Gejzer – gorące źródło wyrzucające gwałtownie, w regularnych odstępach czasu wodę i parę wodną; gejze-ry występują na obszarach wulkanicz-nie czynnych (np. na Islandii).
Elektrownie wiatrowe (są nowoczesnymi odpowiednikami dawnych wiatraków, w których poruszane wiatrem turbiny wytwarzają prąd elektryczny).
Krajobraz z wiatrakami w Holandii stopniowo prze-chodzi do historii. Służyły one głównie do wypompo-wywania wody z terenów położo-nych poniżej poziomu morza, a ponadto część energii wykorzystywano do mielenia zboża.
Trzcina cukrowa (Saccharum officinarum), wieloletnia, silnie krzewiąca się trawa pochodząca z Indii, uprawiana (plantacje) na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, źdźbła tęgie, wyso-kość około 6m, zawierające do 20% sacharozy, stanowią surowiec dla 60% światowej produkcji cukru.
Spalanie odpadków organicznych: drzewnych (kory, trocin), powstających przy produkcji rolnej (słomy, chwastów) lub śmieci pochodzących z gospodarstw domowych; ciepło służy do wytwarzania pary, która porusza generator energii elektrycznej.

Wodór – biopaliwo.
Wodór z tlenem (powietrzem) tworzy mieszankę wybuchową (tzw. mieszaninę piorunującą).
W skali świata najważniejszym źródłem energii jest ropa naftowa, przy czym połowę produktów naftowych zużywa transport (samochodowy, lotniczy, morski i kolejowy).
Drugie miejsce zajmuje węgiel (kamienny i brunatny), który jest najważniejszym surowcem do produkcji energii elektrycznej. W uprzemysłowionych krajach Europy Zachodniej wydobycie i zużycie węgla stopniowo maleje. W niektórych krajach świata mających duże zasoby węgla energetyka nadal opiera się na tym surowcu (np. w Polsce i Chinach). 

1  2  3  4  5    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Półprzewodniki W przemyśle elektronicznym najczęściej stosowanymi materiałami półprzewodnikowymi są pierwiastki krzem, german oraz związki pierwiastków arsenek galu, azotek galu, antymonek indu lub tellurek kadmu
  • Wyświetlacze ciekłokrystaliczne We wskaźnikach wykorzystuje się struktury numeryczne, w których molekuły są ułożone równolegle i mogą poruszać się w kierunku swoich osi głównych oraz obracać wokół nich.
  • Źródła energii Źródła energii pierwotnej to: konwencjonalne (organiczne) paliwa kopalne ( węgiel, ropa, gaz ), paliwo jądrowe, energia geotermiczna i tzw. odnawialne źródła energii.
  • GPS - zasada działania Procedura obliczania pozycji początkowej rozpoczyna się od określenia widzialnych satelitów. Każdy odbiornik ma w pamięci wzorce kodów PRN wszystkich satelitów (bodajże są 34 kody).
NEWSY
  • Gdańsk pomaga szpitalom Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną szpitali oraz z troski o zdrowie mieszkańców prezydent Gdańska umorzył szpitalom działającym na terenie miasta zaległości od podatku od nieruchomości
  • Infolinia dla klientów ZUS Osoby dzwoniące na infolinię mogą uzyskać informacje o celu wysyłania przez ZUS "Informacji o stanie konta w ZUS" oraz sposobach weryfikacji danych zawartych w tej informacji.
  • Polacy nie ufają biurom turystycznym ! Polacy nie ufają biurom turystycznym, a na wycieczki zagraniczne przeznaczają trzy razy mniej pieniędzy niż Węgrzy czy Estończycy i aż osiem razy mniej niż Niemcy
Copyright © 2007-2009seoteka