Wyszukiwarka
E-commerce
Dodał admin, 2008-07-04 Autor / Opracowanie: apolla
E-commerce możemy zdefiniować jako wymianę informacji handlowych i gospodarczych, oraz prowadzanie transakcji zgodnie z odpowiednimi strategiami biznesowymi za pośrednictwem sieci komputerowych

1  2  3  4  5  6    >


Nowe technologie, globalna sieć Internet, zmiany w mentalności, kulturze i wiedzy społeczeństwa pozwalają na bardzo dużą swobodę w projektowaniu i budowie różnorodnych, nowatorskich rozwiązań biznesowych. Potrzeba jest zawsze źródłem określonego pomysłu. Jednym z bardzo obiecujących obszarów w którym rodzi się wiele nowych przedsięwzięć jest Electronic Commerce (EC).
Tak więc do EC nie zalicza się nie tylko sam fakt kupna i sprzedaży towarów lub usług. W tym obszarze mamy też szereg procesów komunikacyjnych. Procesy te wchodzą i wychodzą z organizacji, oraz przebiegają pomiędzy nią a jej otoczeniem. Ich podstawową rolą jest wspieranie funkcji biznesowych danej firmy, oddziaływanie na klientów, zapewnienie współpracy z partnerami.
W takim ujęciu EC jest raczej strategią gospodarczą, która wspiera kompleksową wymianę produktów niż zbiorem konkretnych narzędzi i technologii. Produktem tutaj może być wszystko: usługa, przedmiot, informacja itp. - coś, co ma dla firmy lub jej partnera konkretną wartość.
Skrót BtoC pochodzi z angielskiego terminu Business-to-Consumer i dotyczy tych systemów, których działanie jest ukierunkowane na interakcje pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem indywidualnym. Istnieje bardzo wiele różnorodnych klas systemów które można zaliczyć do tej kategorii. Jako przykłady można podać:
• Systemy EC służące jako forum dla marketingu w sieci Internet. Tutaj zaliczamy węzły WWW typowo reklamowe, dostarczające informacji o produkcie lub marce; oraz węzły buduje społeczności skupione wokół konkretnego produktu, usługi czy też rozwiązania.
• Sklepy i giełdy Internetowe. Dają one możliwość indywidualizacji oferty pod kątem konkretnego klienta oraz ułatwiają ograniczenie kosztów logistyki i produkcji.
• Portale i huby Internetowe. Są to węzły sieci Internet będące zbiorem odnośników do informacji zlokalizowanych w innych obszarach sieci.
• Systemy których zadaniem jest dystrybucja informacji. Dostarczają informacje dotyczące albo danego obszaru funkcjonalnego (np. moda) albo geograficznego (np. Warszawa- Mokotów). Mogą się utrzymywać z reklam oraz własnych sklepów Internetowych, z abonamentu, lub też z innych źródeł, na przykład finansowania przez sponsorów. Ciekawym przykładem tego typu systemów są rozwiązania łączące funkcje informacyjne z marketingiem i budowaniem lojalności dla określonego produktu. Na przykład gazeta daje dostęp swoim subskrybentom do określonego węzła WWW z najnowszymi informacjami, komentarzami redakcyjnymi, archiwami.
Skrót BtoB pochodzi z angielskiego terminu Business-to-Business i dotyczy tych systemów, których działanie jest ukierunkowane na wymianę danych w postaci elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami - partnerami handlowymi. W tym obszarze można na przykład wyróżnić:
• Kompleksowe systemy zarządzania łańcuchem dostaw (ang. supply chain management czyli SCM)
• Narzędzia do składania zamówień z wykorzystaniem sieci Internet (online procurement czyli OP). Często tą drogą są składane zamówienia na artykuły biurowe lub inne towary bezpośrednio nie służące do produkcji.
• Systemy zarządzania kanałami dystrybucji (ang. distribution channel management DCM).
• Giełdy i brokerzy Internetowi. Są to systemy pośredniczące pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. W ramach tego typu systemów może dochodzić do sprzedaży towarów, na przykład półproduktów do produkcji chemicznej oraz usług, na przykład usługi transportowe. Giełdy mogą się utrzymywać z prowizji od transakcji lub też abonamentu.
• Systemy, których zadaniem jest dostarczanie informacji. Przykład: branżowe forum służące wymianie informacji, systemy i katalogi dostarczające informacji gospodarczej.

1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Wpływ internetu i telefonii komórkowej na relacje międzyludzkie Jednymi z podstawowych cech Internetu jest jego globalność i masowość, a głównym jego elementem jest społeczność, która używa w poszukiwaniu informacji czy też komunikacji z innymi użytkownikami
  • Protokół FTP Od czasu gdy komputery zostały ze sobą połączone w sieć zaczęły przesyłać między sobą informacje. Obecnie, w czasach gdy Internet jest siecią globalną, różnego rodzaju pliki krążą po całym świecie.
  • E-commerce E-commerce możemy zdefiniować jako wymianę informacji handlowych i gospodarczych, oraz prowadzanie transakcji zgodnie z odpowiednimi strategiami biznesowymi za pośrednictwem sieci komputerowych
  • Bezpieczeństwo danych w bankowości internetowej Wielu ludzi, którzy nie są przekonani do bankowości internetowej, uważa pieniądz na e-koncie mniej bezpiecznym.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka