Wyszukiwarka
E-commerce
Dodał admin, 2008-07-04 Autor / Opracowanie: apolla
E-commerce możemy zdefiniować jako wymianę informacji handlowych i gospodarczych, oraz prowadzanie transakcji zgodnie z odpowiednimi strategiami biznesowymi za pośrednictwem sieci komputerowych

1  2  3  4  5  6    >


Nowe technologie, globalna sieć Internet, zmiany w mentalności, kulturze i wiedzy społeczeństwa pozwalają na bardzo dużą swobodę w projektowaniu i budowie różnorodnych, nowatorskich rozwiązań biznesowych. Potrzeba jest zawsze źródłem określonego pomysłu. Jednym z bardzo obiecujących obszarów w którym rodzi się wiele nowych przedsięwzięć jest Electronic Commerce (EC).
Tak więc do EC nie zalicza się nie tylko sam fakt kupna i sprzedaży towarów lub usług. W tym obszarze mamy też szereg procesów komunikacyjnych. Procesy te wchodzą i wychodzą z organizacji, oraz przebiegają pomiędzy nią a jej otoczeniem. Ich podstawową rolą jest wspieranie funkcji biznesowych danej firmy, oddziaływanie na klientów, zapewnienie współpracy z partnerami.
W takim ujęciu EC jest raczej strategią gospodarczą, która wspiera kompleksową wymianę produktów niż zbiorem konkretnych narzędzi i technologii. Produktem tutaj może być wszystko: usługa, przedmiot, informacja itp. - coś, co ma dla firmy lub jej partnera konkretną wartość.
Skrót BtoC pochodzi z angielskiego terminu Business-to-Consumer i dotyczy tych systemów, których działanie jest ukierunkowane na interakcje pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem indywidualnym. Istnieje bardzo wiele różnorodnych klas systemów które można zaliczyć do tej kategorii. Jako przykłady można podać:
• Systemy EC służące jako forum dla marketingu w sieci Internet. Tutaj zaliczamy węzły WWW typowo reklamowe, dostarczające informacji o produkcie lub marce; oraz węzły buduje społeczności skupione wokół konkretnego produktu, usługi czy też rozwiązania.
• Sklepy i giełdy Internetowe. Dają one możliwość indywidualizacji oferty pod kątem konkretnego klienta oraz ułatwiają ograniczenie kosztów logistyki i produkcji.
• Portale i huby Internetowe. Są to węzły sieci Internet będące zbiorem odnośników do informacji zlokalizowanych w innych obszarach sieci.
• Systemy których zadaniem jest dystrybucja informacji. Dostarczają informacje dotyczące albo danego obszaru funkcjonalnego (np. moda) albo geograficznego (np. Warszawa- Mokotów). Mogą się utrzymywać z reklam oraz własnych sklepów Internetowych, z abonamentu, lub też z innych źródeł, na przykład finansowania przez sponsorów. Ciekawym przykładem tego typu systemów są rozwiązania łączące funkcje informacyjne z marketingiem i budowaniem lojalności dla określonego produktu. Na przykład gazeta daje dostęp swoim subskrybentom do określonego węzła WWW z najnowszymi informacjami, komentarzami redakcyjnymi, archiwami.
Skrót BtoB pochodzi z angielskiego terminu Business-to-Business i dotyczy tych systemów, których działanie jest ukierunkowane na wymianę danych w postaci elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami - partnerami handlowymi. W tym obszarze można na przykład wyróżnić:
• Kompleksowe systemy zarządzania łańcuchem dostaw (ang. supply chain management czyli SCM)
• Narzędzia do składania zamówień z wykorzystaniem sieci Internet (online procurement czyli OP). Często tą drogą są składane zamówienia na artykuły biurowe lub inne towary bezpośrednio nie służące do produkcji.
• Systemy zarządzania kanałami dystrybucji (ang. distribution channel management DCM).
• Giełdy i brokerzy Internetowi. Są to systemy pośredniczące pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. W ramach tego typu systemów może dochodzić do sprzedaży towarów, na przykład półproduktów do produkcji chemicznej oraz usług, na przykład usługi transportowe. Giełdy mogą się utrzymywać z prowizji od transakcji lub też abonamentu.
• Systemy, których zadaniem jest dostarczanie informacji. Przykład: branżowe forum służące wymianie informacji, systemy i katalogi dostarczające informacji gospodarczej.

1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • E-commerce E-commerce możemy zdefiniować jako wymianę informacji handlowych i gospodarczych, oraz prowadzanie transakcji zgodnie z odpowiednimi strategiami biznesowymi za pośrednictwem sieci komputerowych
  • BGŻOptima - nietypowy internetowy rachunek oszczędnościowy BGŻ Optima to wirtualny oddział Banku BGŻ, jednak jego oferta jest całkiem inna niż stacjonarnego BGŻ
  • Sposoby przekazywania informacji w Internecie Tempo zmian technologicznych we współczesnym świecie jest oszałamiające. Multimedialne technologie docierają do biur, szkół oraz również do domów.
  • Bezpieczeństwo w internecie Sieć Internet w swojej pierwotnej postaci, podobnie jak i system operacyjny Unix, miała służyć przed wszystkim środowisku akademickiemu.
NEWSY
  • I Kielecki Festiwal Modelarski Pierwszy kielecki Festiwal modelarski o Puchar dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury 16-17 CZERWIEC 2007
  • Akademia Nauk ponownie broni teorii ewolucji W specjalnym raporcie członkowie Akademii oświadczyli, że żadne inne teorie dotyczące powstania i rozwoju wszechświata nie powinny być nauczane w szkołach na lekcjach przyrody.
  • Eurostars - unijny program dla firm Program jest nastawiony na szybkie rezultaty oraz efekty rynkowe. Czas realizacji projektu badawczego nie może być dłuższy niż trzy lata, zaś wdrożenie produktu powinno nastąpić w trakcie
Copyright © 2007-2009seoteka