Wyszukiwarka
Kredyty bankowe
Dodał admin, 2007-12-03 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Polskie prawo bankowe uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami z umownych terminach

1  2  3  4    >

Rodzaje kredytów:
•    Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących
•    Obrotowe – dla firm (odpowiednik k. konsumpcyjnego), na finansowanie bieżącej działalności firmy
•    Inwestycyjne – na zwiększenie rozmiarów przedsiębiorstwa, na rozwój infrastruktury, na nowe wyposażenie
•    dyskontowe – polega na wykupie weksla przed terminem jego realizacji
•    akceptacyjne – polega na akceptowaniu weksli ciągnionych (trasowanych) na klienta
•    lombardowe – udzielane pod zastaw papierów wartościowych
•    hipoteczne – ich cechą charakterystyczną jest zabezpieczenie hipoteczne
•    faktoring – skup wierzytelności wymagalnych lub niewymagalnych (przedawnionych lub nieprzedawnionych), wierzytelność kupowana po kwocie niższej przez bank
•    leasing – bank nie jest leasingodawcą, jest udziałowcem leasingodawcy, może też finansować leasingodawcę jak i leasingobiorcę
•    zobowiązaniowe – bank zobowiązuje się do pewnego świadczenia (poręczenia i gwarancji); bank gdy podpisuje umowę nie musi postawić pieniędzy do dyspozycji klienta, zrobi to, gdy klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.
•    zabezpieczone lub niezabezpieczone

Operacje kredytowe można klasyfikować pod względem płynności i metod udzielania kredytu oraz jego celu.
W przypadku płynności, istotny jest termin, na jaki bank udziela kredytu. Wg tego kryterium banki rozróżniają następujące kredyty:
•    krótkoterminowe, udzielane na okres do 1 roku,
•    średnioterminowe, z terminem spłaty od 1 do 3 lat,
•    długoterminowe, z terminem spłaty powyżej 3 lat.
Kredyty mogą być udzielane na wyraźnie określone cele. Np. kredyty inwestycyjne finansują określone zamierzenia inwestycyjne, kredyty obrotowe finansują działalność eksploatacyjną itp.

Podział kredytów konsumpcyjnych i obrotowych:
•    na rachunku bieżącym – kredyt występuje w ramach istnienia rachunku bieżącego, czyli mamy możliwość zrobienia debetu i kredytu w tym rachunku; kredyt może być odnawialny (otwarty lub inblanco – ustalony limit, do którego możemy zaciągnąć kredyt) lub nieodnawialny (przydzielany jednorazowo)

•    w rachunku kredytowym – osobny rachunek, na którym ewidencjonowane są obroty dotyczące kredytu: przydzielenie kredytu, spłata kredytu, transze kredytowe, linia kredytowa; kredyty są ściśle celowe; mogą być sezonowe; mogą być zaciągnięte w banku, w którym nie mamy konta
 

1  2  3  4    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Szkody związane z ryzykiem bankowym Pomimo najlepiej skonstruowanych przepisów prawnych, przestępcy łamią je. Jest mnóstwo przykładów w rzeczywistości, które potwierdzają tę tezę
  • Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.
  • Giełda papierów wartościowych Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, na którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów.
  • Pożyczka Extraportfel - nasza opinia Ostatnio coraz więcej pojawia się mało znanych firm tego typu. Oferują darmowe pożyczki, czy doprowadzają ludzi do ruiny? W tym artykule postaramy się przybliżyć nieco jak to wygląda w praktyce.
NEWSY
  • XI Festiwal Szekspirowski Festiwal Szekspirowski, organizowany co roku w sierpniu w Gdańsku, jest jedną z największych międzynarodowych imprez teatralnych na wybrzeżu.
  • Święto Muzyki w Polsce Święto Muzyki (fr. Fête de la Musique | ang. World Music Day) to cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca, pierwszego dnia lata Toruń - 21.VI.2007
  • Pierwsza defilada od lat To było ich święto i nareszcie mogli zaprezentować się w Warszawie w pełnej gali przed mieszkańcami stolicy jak i całęgo kraju oraz świata dzięki przekazom telewizyjnym.
Copyright © 2007-2009seoteka