Wyszukiwarka
Handel międzynarodowy
Dodał admin, 2007-10-07 Autor / Opracowanie: Paweł Kowalewski
Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową.

1  2  3  4    >

Dlatego znajomość praw i reguł obowiązujących w tym handlu na przestrzeni wieków ma duże znaczenie dla zrozumienia mechanizmów nakręcających wzrost i stymulujących rozwój gospodarczy współcześnie. Handel Międzynarodowy umożliwia wykorzystanie większej ilości czynników wytwórczych oraz większa produkcje i konsumpcje dóbr i usług. Dlaczego kraje z sobą handlują? Odpowiedz wydaje się być rzeczywista! Kraje handlują, po to, aby zdobyć produkty i czynniki produkcyjne, których same nie mają i nie mogą produkować ta odpowiedz odsłania zaledwie rąbek rzeczywistości! Oczywiście, niektóre dobra i czynniki produkcyjne są fizycznie nieosiągalne, np. w Polce nie mamy warunków do uprawy kawy czy herbaty. Jeśli chcemy to dobro mieć, musimy je importować. Korzyści absolutne polegają na tym, ze dany kraj jest bardziej efektywniejszy w produkcji danego dobra od innego kraju komparatywne polegają na tym, ze jeden kraj może produkować dane dobro, po niższych kosztach alternatywnych od innego kraju handlujące ze sobą eksportują te dobra, w produkcji których maja korzyści komparatywne i dzięki temu osiągają korzyści. Każdy z krajów dokonuje zakupów po niższej cenie, niż ta, jaka musiałby zapłacić produkując dobro samodzielnie maja więcej produktów dzięki wymianie międzynarodowej, niż gdyby produkował obydwa dobra u siebie. Handel międzynarodowy przynosi wiec korzyści obydwu stronom teraz przykład, w którym skonfrontuje absolutne, korzyści komparatywne, czyli korzyści wynikające z handlu międzynarodowego, z krzywa możliwości produkcyjnych. W prezentowanym przykładzie posłużę się dwiema gospodarkami, które produkcja dwa dobra zatrudniając jeden czynnik produkcyjny, jakim jest praca. W Anglii każdy robotnik może wyprodukować 3 komputery albo 200 butelek wina. We Francji natomiast jeden robotnik może wyprodukować 1 komputer albo 300 butelek wina. Na podstawie tych danym mogą stwierdzić, ze Anglia może produkować komputery taniej niż Francja. Francja może zaś produkować takiej wino niż Anglia. Przedstawione różnice w kosztach świadczą o tym, ze Anglia posiada korzyści absolutne w produkcji komputerów, a Francja - w produkcji wina tych różnicach w kosztach obydwa kraje mogą skorzystać z handlu międzynarodowego.
Korzyści absolutne
Kraj produkcja komputerów produkcja wina
Anglia +3 - 200
Francja -1 +300
Efekt netto +2 +100
Aby wymiana międzynarodową była korzystna, kraje muszą posiadać korzyści absolutne. Ważne SA korzyści komparatywne i to właśnie one decydują o opłacalności specjalizacji i wymiany.
Pomimo korzyści, jakie niesie z sobą wymiana międzynarodową, żaden kraj nie może pozwolić sobie na prowadzenie zupełnie wolnego handlu bez żadnych ograniczeń. Jest wiele przyczyn powodujących, ze rządy nakładają na handel zagraniczny rożne bariery. Jeśli kraj wydaje dużo na import, w porównaniu z przychodami eksportu, to musi ograniczyć import. Niektóre gałęzie przemysłu zaliczane są do strategicznych i chronienie ich jest koniecznością. Kraj musi tez chronić się przed nieuczciwa konkurencją na rynkach międzynarodowych, polegająca na DUMPINGU, czyli sprzedaży dobra poniżej kosztów jego produkcji. Rząd może ograniczyć import stosując rożne narzędzia. Jednym z nich są taryfy, Taryfy są to podatki nakładane na dobra importowane. Powodują one wzrost ceny produktu przy każdej wielkości importu. Innym sposobem ograniczenia wielkości importu jest wyznaczenie kwot importowanych, czyli określenie konkretnej ilości dobra, jakie może być sprzedawane na rynku. Np. rząd może dopuścić na swój rynek w ciągu roku 100000 samochodów wytworzonych przez eksportenta. Rząd może ponadto wprowadzić reglamentacje dewiz, uniemożliwiając by import przekroczył wyznaczone wielkości. Innym jeszcze sposobem jest udzielenie subsydiów producentom krajowym w celu obniżenia ich kosztów produkcji i zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych przez nich produktów w stosunku do analogicznych produktów pochodzenia zagranicznego prezentujemy listę towarów, które możesz przywieźć do Polski bez cła. Większość z tych towarów można przewieźć przez granicę tylko w określonych ilościach, bardzo szczegółowo wyliczonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. (Dz.U.97/142/949) oraz innych aktach wykonawczych.  

1  2  3  4    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Finanse bubliczne W systemie finansów publicznych centralne miejsce zajmuje budżet państwa. Wynika to nie tylko stąd, że w budżecie państwa gromadzi się i dzieli największą część środków publicznych
  • Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.
  • Sztuka negocjacji W działalności gospodarczej pomiędzy współdziałającymi podmiotami powinna dominować współpraca.
  • Metody oceny projektów gospodarczych Inwestycja – jest długookresowym obarczonym ryzykiem zaangażowaniem zasobów ekonomicznych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu osiągnięcie korzyści w przyszłości.
NEWSY
  • Wybory prezydenckie w Gruzji Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili ma szansę na reelekcję w pierwszej turze, jeśli potwierdzą się wyniki sondaży exit polls.
  • Nintendo zdominowało niemiecki rynek Firma Nintendo odcisnęła w ostatnim czasie mocne piętno na niemieckim rynku gier komputerowych. W zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych gier ostatnich miesięcy, tytuły na konsole
  • Kierunek Europa Światowa turystyka ma się dobrze. W porównaniu z egzotycznymi zakątkami, Europa pozostaje wartością trwałą i ulubionym kierunkiem wyjazdów wakacyjnych Europejczyków.
Copyright © 2007-2009seoteka