Wyszukiwarka
Obciążenia konstrukcji budowlanych
Dodał admin, 2007-10-08 Autor / Opracowanie: Misza
Obciążenia działające na konstrukcje budowlane można podzielić w różny sposób, przyjmując różne kryteria

1  2  3    >

 Należy przy tym pamiętać, że dane obciążenie będzie miało określone miejsce w każdym z podzbiorów wyznaczonych różnymi kryteriami. Podział obciążeń dokonano według czterech kryteriów:
• sposobu przyłożenia do konstrukcji
• dynamiki przyłożenia do konstrukcji
• czasu trwania i sposobu działania
• roli, jaką spełnia w obliczeniach statycznych

 Podział obciążeń
1. Ze względu na sposób przyłożenia do konstrukcji:
• objętościowe (np. ciężar własny betonu)
• powierzchniowe (np. ciężar wykładziny podłogowej leżącej na płycie stropowej)
• liniowe (np. ciężar ściany działowej ustawionej na stropie)
• skupione (np. obciążenie słupem innego elementu konstrukcji)

2. Ze względu na dynamikę przyłożenia do konstrukcji:
• statyczne – ich wartość zwiększa się powoli od zera do wartości maksymalnej (np. obciążenie ławy fundamentowej murowaną na niej ścianą)
• dynamiczne – ich wartość zmienia się nagle lub cyklicznie. (np. obciążenie mostu spowodowane przejeżdżającym pociągiem)
3. Ze względu na czas trwania i sposób działania
 stałe – ich wartość, kierunek i miejsce przyłożenia do konstrukcji nie zmieniają się w czasie jej wznoszenia i eksploatacji. Zaliczamy do nich ciężar własny stałych elementów konstrukcji budowli, ciężar własny gruntu w stanie rodzimym, nasypów i zasypów oraz parcie z niego wynikające.
 zmienne – ich kierunek działania, wartość lub położenie może ulegać zmianie. Obciążenia zmienne dzieli się na technologiczne oraz środowiskowe. Te pierwsze zależne są od funkcji i sposobu użytkowania budowli, zaś drugie zależne od środowiska, w którym budowla jest wzniesiona. W zależności od czasu trwania wyróżniamy obciążenia:
 zmienne w całości długotrwałe, należą do nich:
• ciężar własny tych części konstrukcji, których położenie może ulegać zmianie w czasie trwania budowli
• ciężar własny urządzeń na stałe związanych z użytkowaniem budowli (np. kotły)
 ciężar własny i parcie ciał sypkich, cieczy i gazów wypełniających urządzenia lub transportowanych przez nie w czasie użytkowania
• obciążenie gruntem budowli zagłębionych w gruncie
• obciążenie temperaturą powstałą podczas użytkowania urządzeń stałych
• parcie wody o stałym poziomie zwierciadła 

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Wulkany Wulkanizm rozwija się w strefach głębokich pęknięć skorupy ziemskiej. Wyróżnia się dwa typy wulkanizmu. W wydźwigniętych strefach łańcuchów górskich przeważa wulkanizm silnie eksplozyjny
  • Odnawialne źródła energii Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku jest olbrzymie. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej.
  • Promieniowanie UV Promieniowanie UV, nadfiolet, ultrafiolet, promieniowanie elektromagnetyczne o fali dł. 10–400 nm., nie wywołujące wrażeń wzrokowych.
  • GPS segment satelitarny Satelity są rozmieszczone na sześciu orbitach (cztery satelity na każdej), co pozwala na odbiór sygnału od pięciu do dwunastu satelitów z każdego punktu globu.
NEWSY
  • Bezpieczny przesył danych w Windows Vista Specjalistyczny klient VPN IPSec Client od Funkwerk-EC zapewnia bezpieczny transfer danych w firmowej wirtualnej sieci prywatnej i jest kompatybilny z Windows Vista. Czy oby na pewno będzie można czuć
  • Infolinia dla klientów ZUS Osoby dzwoniące na infolinię mogą uzyskać informacje o celu wysyłania przez ZUS "Informacji o stanie konta w ZUS" oraz sposobach weryfikacji danych zawartych w tej informacji.
  • KISS - odtwarzacz sieciowy KiSS 1600 Veracomp wprowadził do sprzedaży odtwarzacz sieciowy high definition - KiSS 1600. Model ten umożliwia odczyt materiału w najwyższych rozdzielczościach nie tylko z płyt umieszczanych w napędzie,
Copyright © 2007-2009seoteka