Wyszukiwarka
Nowoczesne platformy przekazu informacji
Dodał admin, 2008-03-13 Autor / Opracowanie: Tomasz Wróbel
W dzisiejszych czasach dostęp do informacji, i jej powszechność stanowią jeden z warunków realizacji praw człowieka, oraz konstytucyjnych praw obywateli.

1  2  3    >

Obecnie człowiek posiada możliwości czerpania wiedzy z różnych udostępnionych mu środków informatycznych. Tak, więc obecne położenie jednostki, jeśli chodzi o dostęp do informacji, jest znacząco rozbudowany, zaś jego możliwości wzbogacane są o coraz bardziej nowsze technologie.
Współczesna technologia informacyjna wyrosła na bazie zastosowań komputerów i odgrywa przełomową rolę w działalności zawodowej pojedynczego człowieka i w życiu społeczeństw. W takim razie szczególna uwaga skupiona powinna zostać na osiągnięciach dokonanych w dziedzinie informatycznych.
Więc przede wszystkim przy rozpatrywaniu tej tematyki rozpatrywać należałoby takiego typu osiągnięcia jak:
• Internet,
• Intranet,
• Sieć bezprzewodowa LAN,
• Sieci GSM.
W kilku słowach można powiedzieć o każdym z tych wymienionych, że:
Internet:
(z angielskiego, dosł. Między sieć) - globalna ogólnoświatowa sieć komputerowa. Podwaliny pod jej powstanie położono na początku lat 60. XX wieku, kiedy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania nad możliwościami dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto badania nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować pomimo zniszczenia jej części.
Internet jest logicznie połączony w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol), jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Dostarcza, lub wykorzystuje publicznie usługi wyższego poziomu oparte na komunikacji i związanej z nią infrastrukturze.
Przyłączenie komputera do Internetu możliwe jest z wykorzystaniem wielu technologii, które pozwalają urządzeniu komunikować się z pobliską bramką posiadającą stałe połączenie z innymi systemami w Internecie. Typowe rozwiązania wykorzystują linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową) oraz bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne).
Jak się sami możemy przekonać, z powszechną możliwością korzystania z sieci przez każdego człowieka jest jeszcze jak na razie ograniczona. Wiadomo jednak, że i an to da się sposób załatwić a było to za sprawą tzw. Kawiarenek internetowych, które stały się zarazem miejscem spotkań rzeszy ludzi ?buszujących po sieci?, lecz i także ludzi znających się ze świata prawdziwego.

Jednakże jak się dowiedzieć możemy z dzienników telewizyjnych osoby, które posiadają już dostęp do ?sieci? nie zawsze wykorzystują go jedynie do celów poznawczych.
Bywają przypadki, gdy zostają naruszone zabezpieczania banków i osoba niepowołana zostaje posiadaczem wiadomości zawartych o posiadaczu konta, a także posiada możliwość zarządzania tym kontem(może dokonywać przelewów na swoje konto itp.) . Tak więc stanowi to poważne zagrożenie dla tzw. dostępności do informacji niejawnych. Stwierdzono nawet, iż czyny takie są czynami podlegającymi każe pozbawienia wolności, bądź też zasługują na wysokie grzywny.
Internet a WWW:
Internet i World Wide Web nie są synonimami: Internet jest zbiorem sieci komputerowych połączonych za pomocą kabli miedzianych, światłowodów, połączeń bezprzewodowych itp.; WWW jest zbiorem dokumentów i innych zasobów połączonych hiperłączami i URLami. WWW jest dostępne poprzez Internet, podobnie jak wiele innych usług, np. E-mail 

1  2  3    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Windows 98 System ten, opracowany i systematycznie ulepszany przez amerykańską firmę komputerową Microsoft Corporation, na początku lat dziewięćdziesiątych, wykorzystując graficzny interfejs...
  • DRAM Pojedyncza komórka DRAM składa się w rzeczywistości tylko z tranzystora i kondensatora. Z tego też względu pamięć DRAM pozwala na uzyskanie najwyższego stopnia integracji.
  • Linux Mandriva Mandriva Linux (dawniej Mandrakelinux) został stworzony w 1998 w celu uczynienia Linuksa łatwiejszym w użytkowaniu dla wszystkich. Wówczas Linux był już dobrze znany ze względu...
  • Novell Sieć lokalna NetWare firmy NOVELL - to zaawansowane oprogramowanie sieciowe umożliwiające budowę sieci lokalnych opartych na różnych rozwiązaniach sprzętowych.
NEWSY
  • Lato z bankiem centralnym w Lublinie NBP Oddział Okręgowy w Lublinie organizuje letnią akcję Lato z bankiem centralnym w dniach 12 lipca - 10 sierpnia 2007 r. przy ul. Chopina 6 w godz. 8.00 - 13.00 od poniedziałku do piątku
  • Niezwykłe monety na wielkie święto Krakowa ! Specjalna uroczystość z udziałem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wystawa monet i medali w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie, a także konkursy z bardzo cennymi nagrodami…
  • Nissan inwestuje w Rosji Nissan rozpoczął budowę nowej fabryki pojazdów w Sankt Petersburgu. Koszt inwestycji ma wynieść 200 mln dolarów, a otwarcie zakładu zaplanowano na początek 2009 r.
Copyright © 2007-2009seoteka