Wyszukiwarka
Polityka kredytowa
Dodał admin, 2007-12-30 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Uważa się powszechnie, ze zasady działania banków powinny uniemożliwić przenoszenie ryzyka na klientów deponujących w nich swoje oszczędności. Uznaje się więc, ze ryzykiem należy obciążać właścicieli

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>

 Definicja polityki – określana jest jako konsekwentne stosowane przez kierownictwo, zorganizowanego zespołu zasad i metod zmierzających do określania celów. Ogólne pojęcie polityki wiąże się zatem z:
• istnieniem zorganizowanych grup
• celowym ich działaniem
• posługiwanie się racjonalnymi i skutecznymi zasadami i metodami działania pozwalającymi osiągnąć wyznaczony cel.
Posiadając wyznaczone cele kierownictwo każdej zorganizowanej grupy powinno kreślić metody osiągnięcia tych celów. W ten sposób kształtuje się polityka danego podmiotu w jego zamierzonym działaniu. Działalność kredytowa banków komercyjnych obciążona jest stosunkowo wysokim ryzykiem dlatego też prowadzona bez jasno określonych reguł działania prowadziła by do niepowodzeń i strat. Stąd każdy bank komercyjny musi wypracować własną politykę kredytową i konsekwentnie ja stosować.

Polityka kredytowa banku komercyjnego – zbiór zasad, wskazówek i zaleceń dotyczących wszystkich zagadnień dotyczących działalności kredytowej. Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań jak też zasad wytycznych i zaleceń dotyczącej działalności kredytowej banków określające specyfikę działalności kredytowej. Polityka kredytowa wymusza postępowania pracowników banku przy udzielaniu kredytów mając na celu kształtowanie zamierzonego portfela kredytowego na akceptowalnym poziomie ryzyka.
Polityka kredytowa w sposób bezpośredni wyznacza działania podejmowane przez banki w sferze działalności kredytowej. Kształtując politykę kredytową w określonym banku należy uwzględnić wszelkie wymagania jakie w zakresie polityki kredytowej stawia obowiązujące ustawodawstwo w tym prawo bankowe.
Podstawowe normy prawne:
• dopuszczalna koncentracja portfela kredytowego
• współczynnik wypłacalności
Podstawowe elementy polityki kredytowej:
1) Charakter działalności kredytowej oraz podstawowe cele i zadania stawiane w tej sferze działalności
2) Pożądani klienci banku
3) Zasady współpracy z klientami
4) Jakość i struktura portfela kredytowego
5) Sposób i klasyfikacja jakości kredytów i kredytobiorców
6) Polityka w zakresie doboru zabezpieczenia
7) System podejmowania decyzji kredytowych
8) Monitoring portfela kredytowego
9) Zasady postępowania z kredytami o podwyższonym ryzyku
Ad1) Określając politykę kredytową należy wyznaczyć:
• oczekiwany pozioma aktywności kredytowej (rozmiary akcji kredytowej) i tym samym znaczenie działalności kredytowej w całokształcie działalności banku
• preferencje dotyczące rodzajów udzielanych kredytów
• preferowane w obsłudze sektory społeczne i gospodarcze
• przewidywane źródła finansowania akcji kredytowej 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Spółka Partnerska Przepisy dotyczące tej spółki zawierają zapis, z którego wynika, że wspólnik, który utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien z tej spółki wystąpić najpóźniej z końcem roku obrotowego
  • Fundusz inwestycyjny Jak inwestować w fundusz inwestycyjny. Kilka porad dotyczących inwestowania w produkty fiansowe.
  • Rozwój Polski wschodniej Zwiększenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej wymaga nie tylko środków finansowych, ale również zastosowania nowoczesnych instrumentów polityki regionalnej
  • Spółka Komandytowa Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie. Prawo prowadzenia spółki w tej spółce mają komplementariusze, nie mają go zaś komandytariusze.
NEWSY
  • Satelitarna fuzja we Francji Francuski koncern zbrojeniowy Thales przejmuje biznes satelitarny od koncernu telekomunikacyjnego Alcatel.
  • Polacy odkryli tajemnicę katalizatorów Polskie badania pozwoliły na pełniejsze zrozumienie działania katalizatorów, między innymi tych stosowanych w układach wydechowych samochodów, dzięki czemu możliwe będzie tworzenie bardziej wydajnych
  • Kraków z myślą o przyszłych mamach Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkające na terenie Krakowa kobiety w ciąży na bezpłatne wykłady i ćwiczenia realizowane w ramach „Szkół rodzenia”.
Copyright © 2007-2009seoteka