Wyszukiwarka
Polityka kredytowa
Dodał admin, 2007-12-30 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Uważa się powszechnie, ze zasady działania banków powinny uniemożliwić przenoszenie ryzyka na klientów deponujących w nich swoje oszczędności. Uznaje się więc, ze ryzykiem należy obciążać właścicieli

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>

 Definicja polityki – określana jest jako konsekwentne stosowane przez kierownictwo, zorganizowanego zespołu zasad i metod zmierzających do określania celów. Ogólne pojęcie polityki wiąże się zatem z:
• istnieniem zorganizowanych grup
• celowym ich działaniem
• posługiwanie się racjonalnymi i skutecznymi zasadami i metodami działania pozwalającymi osiągnąć wyznaczony cel.
Posiadając wyznaczone cele kierownictwo każdej zorganizowanej grupy powinno kreślić metody osiągnięcia tych celów. W ten sposób kształtuje się polityka danego podmiotu w jego zamierzonym działaniu. Działalność kredytowa banków komercyjnych obciążona jest stosunkowo wysokim ryzykiem dlatego też prowadzona bez jasno określonych reguł działania prowadziła by do niepowodzeń i strat. Stąd każdy bank komercyjny musi wypracować własną politykę kredytową i konsekwentnie ja stosować.

Polityka kredytowa banku komercyjnego – zbiór zasad, wskazówek i zaleceń dotyczących wszystkich zagadnień dotyczących działalności kredytowej. Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań jak też zasad wytycznych i zaleceń dotyczącej działalności kredytowej banków określające specyfikę działalności kredytowej. Polityka kredytowa wymusza postępowania pracowników banku przy udzielaniu kredytów mając na celu kształtowanie zamierzonego portfela kredytowego na akceptowalnym poziomie ryzyka.
Polityka kredytowa w sposób bezpośredni wyznacza działania podejmowane przez banki w sferze działalności kredytowej. Kształtując politykę kredytową w określonym banku należy uwzględnić wszelkie wymagania jakie w zakresie polityki kredytowej stawia obowiązujące ustawodawstwo w tym prawo bankowe.
Podstawowe normy prawne:
• dopuszczalna koncentracja portfela kredytowego
• współczynnik wypłacalności
Podstawowe elementy polityki kredytowej:
1) Charakter działalności kredytowej oraz podstawowe cele i zadania stawiane w tej sferze działalności
2) Pożądani klienci banku
3) Zasady współpracy z klientami
4) Jakość i struktura portfela kredytowego
5) Sposób i klasyfikacja jakości kredytów i kredytobiorców
6) Polityka w zakresie doboru zabezpieczenia
7) System podejmowania decyzji kredytowych
8) Monitoring portfela kredytowego
9) Zasady postępowania z kredytami o podwyższonym ryzyku
Ad1) Określając politykę kredytową należy wyznaczyć:
• oczekiwany pozioma aktywności kredytowej (rozmiary akcji kredytowej) i tym samym znaczenie działalności kredytowej w całokształcie działalności banku
• preferencje dotyczące rodzajów udzielanych kredytów
• preferowane w obsłudze sektory społeczne i gospodarcze
• przewidywane źródła finansowania akcji kredytowej 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Czynności bankowe Tradycyjne definicje banku określają bank jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów.
  • Spółka Cywilna jest to umowa , na mocy której wspólnicy poprzez działanie w sposób określony, a w szczególności poprzez wniesienie wkładów zobowiązuje się do
  • Deregulacja polskiego rynku pracy Rynek pracy jest systemem regulacji, w skład tego systemu wchodzą prawa popytu i podaży na pracę, mniej czy bardziej złożone okoliczności wyznaczające poziom wynagrodzeń,
  • Powstanie pieniądza Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji.
NEWSY
  • Dni Odporności w kolejnych miastach Pierwszy marcowy weekend we Wrocławiu i Poznaniu upłynie pod hasłem Dni odporności. W najbliższą weekend lekarze w tych miastach bezpłatnie przebadają pod tym kątem ok. 400 małych pacjentów.
  • Eurostars - unijny program dla firm Program jest nastawiony na szybkie rezultaty oraz efekty rynkowe. Czas realizacji projektu badawczego nie może być dłuższy niż trzy lata, zaś wdrożenie produktu powinno nastąpić w trakcie
  • Zagłębie walczy o LM Piłkarski mistrz Polski Zagłębie Lubin stanie w środę przed trudnym zadaniem. Aby awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, musi wygrać na wyjeździe w rewanżu drugiej rundy ze Steauą
Copyright © 2007-2009seoteka