Wyszukiwarka
Rosyjskie i Polskie skarby na liście Unesco
Dodał Administrator,
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to rejestr najwybitniejszych zabytków - zespołów i miejsc zabytkowych, pomników przyrody i obszarów chronionych


prowadzony w ramach wypełniania Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. Wpisanie obiektu czy miejsca na Listę UNESCO to wielkie wyróżnienie, promocja, i co najważniejsze, stała troska państwa i lokalnych społeczności o wartość światowego formatu.
W Starej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach Królewskich od 3 do 20 sierpnia można obejrzeć kilkadziesiąt prac powstałych w ciągu ostatnich 40 lat autorstwa fotoreporterów związanych z Rosyjską Agencją Informacyjną Nowosti dokumentujących rosyjskie dziedzictwo z listy UNESCO. Towarzyszy im wybór zdjęć Mirosława Wiśniewskiego dokumentujących polskie dziedzictwo.
Uczeni przekonują, że nadeszła ostatnia chwila, kiedy można jeszcze uratować i przekazać bezcenne dziedzictwo przyszłym pokoleniom. Świat nauki oraz przywódcy dzisiejszych państw zgodnie twierdzą, że w XXI wieku problem tzw. "krótkiej pamięci" jest nadzwyczaj poważny.
Idea ochrony dziedzictwa istniała w zasadzie od zawsze. Można ją uważać za przejaw instynktu samozachowawczego człowieka. W 1972 roku Generalna Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) stwierdziła, że dziedzictwu kulturalnemu i przyrodniczemu grozi zagłada, i to nie tylko w związku z naturalnymi uszkodzeniami, lecz przede wszystkim z powodu gwałtownego rozwoju i niekiedy nieodpowiedzialnej działalności gospodarczej człowieka.

Państwa, które podpisały Konwencję UNESCO, zobowiązały się do opieki nad znajdującym się na ich terytorium dziedzictwem kulturalnym i przyrodniczym. Konwencję podpisało 149 państw, uznając tym samym za własność światową znajdujące się na ich terytorium zabytki. Lista "skarbów UNESCO" zawiera w tej chwili 506 zabytków światowych, z czego 22 leży na terenie Rosji. Z roku na rok Lista poszerza się o kolejne skarby.
Więcej na culture.plWARTO PRZECZYTAĆ
  • Telepraca jako nowa forma zatrudnienia Telepraca to nowa forma świadczenia pracy, której powstanie jest wynikiem rozwoju technologii oraz nowych form komunikacji.
  • System ekspercki Choroby układu oddechowego System ekspercki jest to program, lub zestaw programów komputerowych wspomagający korzystanie z wiedzy i ułatwiający podejmowanie decyzji.
  • Baza danych Bazę danych można nazwać bazą informacji, ponieważ obejmuje wszelkiego rodzaju zbiory informacji, które tworzone są za pomocą kartotek, segregatorów, teczek na dokumenty, itp.
  • BHP przy obróbce ręcznej Mimo szerokiej mechanizacji i automatyzacji przemysłu niektóre podstawowe operacja przy obróbce części i wyrobów muszą być w dalszym ciągu wykonywane ręcznie.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka