Wyszukiwarka
Warsztaty Grupy Roboczej SNM
Dodał Administrator,
20 sierpnia rozpoczynają się warsztaty Grupy Roboczej SNM „Matematyka i Komputery” dotyczące wprowadzania nowoczesnych pomocy naukowych.


O coraz większej popularności takich warsztatów świadczy fakt, że większość miejsc została zajęta jeszcze na miesiąc przed warsztatami.
Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów będzie "Technologia Informacyjna na egzaminie czyli nowe podejście do zadań egzaminacyjnych" i temu zagadnieniu zostanie poświęcony wykład inaugurujący wygłoszony przez prof. Henryka Kąkola. To właśnie wprowadzenie zmian w egzaminach byłoby najsilniejszym impulsem do zmian w programie nauczania i w podręcznikach.
W ciągu 4 dni szkoleń nauczyciele będą mogli wziąć udział w 22 warsztatach dotyczących Technologii Informacyjnej w nauczaniu matematyki. Zajęcia przeprowadzone zostaną przez członków Grupy Roboczej SNM „Matematyka i Komputery” i wieloletnich praktyków wdrażania Technologii Informacyjnej m.in. ze szkół z Międzynarodową Maturą. Podzielą się oni z pozostałymi uczestnikami swoimi osiągnięciami i wieloletnim doświadczeniem w wykorzystywaniu Technologii Informacyjnej w nauczaniu szkolnym.
Warsztaty będą prowadzone w dwóch blokach tematycznych, z czego jeden będzie dotyczyć wykorzystania kalkulatorów naukowych i graficznych, a drugi będzie związanych z użyciem komputerów.
Na warsztatach kalkulatorowych zostaną przedstawione m.in. przykłady zastosowania kalkulatorów w szkolnictwie średnim w USA i możliwości wprowadzaniu matematyki finansowej na kalkulatorach w Polsce. Uczestnicy dowiedzą się również w którym momencie edukacji w szkole podstawowej zacząć wprowadzać kalkulatory, by jak najefektywniej uczyć matematyki.
Podczas warsztatów komputerowych uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozwiązywać zadania maturalne przy wykorzystaniu programów C.a R. i Winplot, czy jak tworzyć i wykorzystywać wykresy funkcji w Excel podczas zajęć matematyki.
Szkolenia nauczycieli pod kątem wykorzystania kalkulatorów graficznych i naukowych, oraz komputerów są jednym z elementów wdrażania Technologii Informacyjnej do szkół.
„Dzięki naszym warsztatom, nauczyciele mogą wzbogacać swój warsztat metodyczny i zajęcia prowadzić w sposób bardziej efektywny i atrakcyjny. Technologia informacyjna staje się częścią naszego życia i codziennej pracy, dlatego warto wdrażać ją do nauczania już od najmłodszych lat. Technologia informacyjna to przyszłość dla matematyki i szkolnictwa. Powinno się już teraz zacząć przygotowywać nauczycieli do zmian w nauczaniu, które powinny nastąpić w niedługim czasie. Swoją wypowiedź zakończę bardzo wymowną sentencją autorstwa R. Howe: „Sukces tradycyjnego nauczania przyczynił się do powstania opartej na matematyce technologii, która z kolei stworzyła sytuację, w jakiej tradycyjne nauczanie już nie jest odpowiednie.” ”- komentuje Janina Duda, nauczyciel Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Zabrzu i długoletni członek Grupy Roboczej SNM „Matematyka i Komputery”

Więcej na oswiata.org.pl







WARTO PRZECZYTAĆ
  • Gospodarka odpadami Każdy niezagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny) nabywa właściwości odpadu.
  • Zatrucie ołowiem MMetale są w środowisku bardzo rozpowszechnione. W rudach i skalach górotworu występują najczęściej w postaci tlenków.
  • Polityka bezpieczeństwa w Bartex Holding S.A. Obecne realia, które zmuszają do gromadzenia i przetwarzania wielkich ilości danych, wymuszają na przedsiębiorstwie odpowiednie nimi zarządzanie i ochronę
  • Wyświetlacze ciekłokrystaliczne We wskaźnikach wykorzystuje się struktury numeryczne, w których molekuły są ułożone równolegle i mogą poruszać się w kierunku swoich osi głównych oraz obracać wokół nich.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka