Wyszukiwarka
Zasada działania systemu GSM
Dodał admin, 2007-10-14 Autor / Opracowanie: e-Remek
W typowej sieci GSM znajduje się jedno wspólne centrum zarządzania siecią, które korzysta z dwóch sprzężonych z nią baz danych.

1  2    >

Każda sieć GSM posiada jedną lub kilka central telefonicznych, które odgrywają rolę podstawowych węzłów sieci. Poszczególne centrale są połączone ze sobą międzymiastowymi łączami telefonicznymi o wysokiej przepustowości, w sposób "każdy z każdym". Podobnie jak to ma miejsce w stałej sieci telefonicznej, podstawowym zadaŹniem każdej centrali telefonicznej pracującej w sieci GSM jest realizacja połączeń pomiędzy sygnałami  pochodzącymi od różnych abonentów, zarówno z danej sieci GSM jak i z innych sieci telekomunikacyjnych.. Z każdą centralą GSM skojarzona jest komputerowa baza danych, tzw. rejestr stacji obcych. W rejestrach tych przechowywane są, aktualizowane na bieżąco, informacje o abonentach GSM przebywających chwilowo na terenie danej centrali, ale zarejestrowanych na stałe w innej centrali sieci. Dotyczy to zarówno abonentów z danej sieci GSM, ale z innego jej rejonu, jak i abonentów z innych sieci GSM, np. zagranicznych. Dzięki tym rejestrom możliwe jest prawidłowe realizowanie rozmów przychodzących do abonentów będących w podróży.
Oprócz połączeń wychodzących w stronę innych central sieci GSM, z każdej centrali GSM wychodzą promieniście połączenia o średniej przepustowości i średnim zasięgu w stronę tzw. sterowników stacji bazowych. Są to urządzenia pomocnicze koncentrujące ruch telefoniczny pomiędzy centralami sieci GSM a stacjami bazowymi zlokalizowanymi w poszczególnych komórkach sieci. Typowa centrala współpracuje z kilkunastoma sterownikami stacji bazowych. Ze sterowników stacji bazowych połączenia rozchodzą się dalej do stacji bazowych sieci komórkowej, z których każda obsługuje pojedynczą komórkę sieci GSM. Istnieje wiele wersji wykonania urządzeń stacji bazowych, zarówno do zamontowania wewnątrz budynków jak i na zewnątrz.
W praktyce, ze względów niezawodnościowych, zarówno połączenia pomiędzy centralami a sterownikami stacji bazowych jak i pomiędzy sterownikami a samymi stacjami bazowymi realizowane są często w strukturze pętli, dzięki czemu do każdego elementu sieci GSM istnieją dwie drogi połączeniowe z centralą sieci. W takiej sytuacji, w przypadku przerwania jednego z łączy stałych sieć GSM może nadal działać bez zakłóceń.W typowej sieci GSM znajduje się jedno wspólne centrum zarządzania siecią, które korzysta z dwóch sprzężonych z nią baz danych. Jedną z nich jest tzw. rejestr stacji własnych, zawierający wszystkie podstawowe informacje o poszczególnych abonentach zarejestrowanych w danej sieci GSM. W rejestrze tym wpiŹsane są m.in. kategoria abonenta, jego uprawnienia do korzystania z usług dodatkowych, informacje pozwalające na jego identyfikację itp. Informacje tego typu w zasadzie wpisywane są jednokrotnie, podczas pierwszego zgłoszenia abonenta do sieci GSM, niekiedy tylko są one modyfikowane w późniejszym okresie. Oprócz tego, w rejestrze stacji własnych przechowywana jest także modyfikowana na bieżąco przybliżona informacja o miejscu pobytu abonenta. Może być to miejsce na obszarze danej sieci lub w innym kraju, czasem na innym kontynencie. Dzięki tej informacji możliwe jest prawidłowe realizowanie połączeń do abonenta znajdującego się poza obszarem swojej macierzystej centrali GSM.
Drugim rejestrem, z którego korzysta centrum zarządzania siecią GSM jest tzw. rejestr identyfikacji terminali sprzętowych. Jest to komputerowa baza danych, w której znajdują się identyfikatory terminali GSM skradzionych lub uszkodzonych. Operator sieci GSM może w ten sposób ograniczyć skutki kradzieży terminali, może on także np. nie dopuścić do stosowania terminali niektórych producentów z uwagi na nieposiadanie przez nich homologacji.
Z centrum zarządzania siecią GSM współpracuje ściśle tzw. centrum identyfikacji. Jest to bardzo pilnie strzeżony system komputerowy, w którym przechowywane są hasła identyfikacyjne umożliwiające podjęcie decyzji, czy terminal żądający dostępu do sieci na koszt abonenta A posiada oryginalną kartę SIM wydaną abonentowi A. 

1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • WAP info Jest to standard opracowany w 1998 roku wspólnie przez wielkie firmy telekomunikacyjne, operatorów sieci telefonicznych, producentów oprogramowania oraz telefonów komórkowych, zrzeszonych w WAP Forum.
  • Fale elektromagnetyczne Fale elektromagnetyczne – rozprzestrzenianie się zaburzenia elektromagnetycznego w postaci zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku otaczającym źródło tych zaburzeń
  • WAP (Wireless Application Protocol) Większość składających się na WAP protokołów i aplikacji powstała bezpośrednio w wyniku modyfikacji bądź adaptacji istniejących protokołów internetowych, takich jak TCP/IP, HTML, HTTP.
  • Telefonia komórkowa - historia W Polsce pierwszym operatorem telefonii komórkowej systemu NMT została firma Centertel. Powstała w roku 1991r i działa jako spółka Telekomunikacji Polskiej S.A. (66%) oraz francuskiego potentata...
NEWSY
  • Polska bomba tenisowa Zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej w turnieju tenisowym Nordic Light Open w Sztokholmie określane jest przez skandynawskie media jako sensacja. W Norwegii młoda Polka nazywana jest nowa bombą tenisa.
  • Aktualności z rynku nieruchomości - sierpień 2007 W II kwartale 2007 r. po raz pierwszy od półtora roku odnotowano spadki cen mieszkań na rynku wtórnym:
  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie 2007 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie - najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych tego typu festiwali na świecie, który już na stałe wpisał się w kalendarz międzynarodowych imprez.
Copyright © 2007-2009seoteka