Wyszukiwarka
Ocena biznes planu jako podstawa udzielania kredytów inwestycyjnych przez bank
Dodał admin, 2007-12-03 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Firma (kredytobiorca) musi przekonać bank, że przyznanie jej kredytu nie stwarza dla banku ryzyka finansowego, lub, iż to ryzyko jest na minimalnym poziomie.

1  2  3  4  5  6    >

Wniosek kredytowy – jest to pisemna prośba o udzielenie pożyczki lub kredytu. Dokument taki jest najczęściej sporządzany wg pewnych schematów, opartych na regulaminach i procedurach stosowanych przez banki. Dlatego w różnych bankach takie dokumenty będą miały różna formę ale treść w nich zawarta będzie wszędzie podobna.
 
Przyjmując wniosek banki muszą wiedzieć:

•    kto się stara o kredyt
•    w jakiej wysokości
•    na jakim rynku działa nasza firma
•    kto jest naszym klientem
•    na co będą przeznaczone pieniądze
•    na jak długo chce pożyczyć pieniądze
•    jaka jest kondycja finansowa wnioskodawcy
•    jakie wyniki (dochody) osiągał w latach ubiegłych
•    jakie przychody szacowane są w przyszłości
•    jaką wnioskodawca posiada płynność finansową i jaką będzie posiadał po udzieleniu kredytu
•    czym kredyt będzie zabezpieczony
•    o innych okolicznościach mających wpływ na udzielany kredyt

Te i inne informacje, najczęściej w formie wypełniania specjalnych pól i tabelek umieszcza się we wniosku kredytowym. Razem z wnioskiem składa się komplet innych dokumentów (poniżej).
Zatem wraz z wnioskiem kredytowym ekwipunek potencjalnego kredytobiorcy najczęściej powinien zawierać:
•    wszystkie dokumenty rejestracyjne firmy
•    zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS
•    ostatnie deklaracje podatkowe świadczące, że osiąga przychody i dochody (najczęściej trzy lub sześć plus roczna za ostatni rok)
•    zaświadczenia o dochodach z innych źródeł
•    opinię banku prowadzącego rachunek bankowy
•    wykaz zabezpieczeń, których można udzielić; banki najchętniej widzą zastaw na lokatach, mniej chętnie na nieruchomościach i wierzytelnościach, całkiem niechętnie na ruchomościach - wyjątkiem są tu kredyty celowe na rzecz ruchomą - stanowi ona wtedy dodatkowe zabezpieczenie kredytu; banki chętnie przyjmują poręczenia firm i osób lepiej sytuowanych lub innych banków.
Jak zatem analitycy (nie tylko bankowi) oceniają wnioskodawcę? Każdy bank i instytucja finansowa ma swoje kryteria. Są one jednak do siebie podobne. Najistotniejszym wskaźnikiem branym pod uwagę jest tzw. – zdolność kredytowa – czyli po prostu zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu. Najistotniejszą cechą zdolności kredytowej jest to aby móc stale i systematycznie spłacać zaciągnięte zobowiązanie przez okres kredytowania. Czyli innymi słowy, miesięczne – pewne i udokumentowane dochody, muszą pokrywać podstawowe koszty utrzymania rodziny (życie), opłaty stałe (energia, czynsz, alimenty itp.) oraz oczywiście ratę i odsetki od zaciągniętego kredytu. Po tych „obciążeniach” powinny zostać jeszcze jakieś pieniądze. Im więcej ich „zostaje” tym większą mamy szansę na otrzymanie kredytu. 

1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Wpływ Banku Centralnego W Polsce do 1998 r. NBP w procesie realizacji polityki pieniężnej formułował właśnie cele pośrednie i operacyjne, przyjmując pewne specyficzne wielkości, które oprócz tego, że zachowują
  • Rozwój bankowości w Polsce Pierwszymi w Polsce bankami w ścisłym tego słowa zna¬czeniu były organizowane przez kościół banki pobożne - monter pietatis. Instytucje tego typu powstały we Włoszech w XV wieku.
  • Giełda i jej podział Giełdy występujące w obrocie ekonomicznym można w oparciu o różnorodne kryteria klasyfikować w różne grupy. Najczęściej stosowanym kryterium jest przedmiot obrotu giełdy.
  • Polski sektor bankowy System bankowy w Polsce w obecnym kształcie odpowiada rozwiązaniom występującym w krajach o rozwiniętych systemach finansowych. Jest on efektem przemian, które dokonywały się w latach 90.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka