Wyszukiwarka
Analiza finansowa w banku
Dodał admin, 2007-12-02 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Analiza finansowa to ta część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest ocena działalności banku w aspekcie finansowym.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Jest źródłem informacji o sytuacji finansowej, trendach i relacjach oraz mocnych i słabych stronach działalności jednostki. ŹRÓDŁEM DANYCH DO ANALIZY FINANSOWEJ jest sprawozdawczość oraz ewidencja księgowa.
ANALIZĘ SPORZĄDZA SIĘ W CELU:
•    okresowej oceny działalności banku
•    zbadania przyczyn odchyleń od planu lub innej bazy porównawczej ze wskazaniem przyczyn i skutków oraz wpływu czynników zewnętrznych na wynik banku
•    przygotowania planów i prognoz
•    porównania z innymi bankami i oceny na tle innych banków (konkurencyjność wymaga znajomości wyników)
•    identyfikacja tych obszarów, które wymagają podjęcia działań naprawczych, ustalenia zagrożeń i wskazania sposobu ich wyeliminowania oraz identyfikacji mocnych i słabych stron.
ZAKRES ANALIZY, SZCZEGÓŁOWOŚCI WSKAŹNIKÓW ZALEŻĄ OD jej odbiorców. Mogą być nimi odbiorcy zewnętrzni jak właściciele, w tym akcjonariusze, czy potencjalni inwestorzy, czyli przyszli akcjonariusze, oraz nadzór bankowy. Odbiorcami wewnętrznymi są zarząd banku i rada nadzorcza. Mogą być nimi również klienci, a szczególnie deponenci.
BANK MOŻE RÓWNIEŻ PRZEPROWADZAĆ ANALIZĘ innego banku jako podmiotu komercyjnego lub podmiotu potencjalnego zakupu, bądź też jego akcji, czy też dla podjęcia współpracy, jednak analiza taka ograniczona jest zakresem posiadanych informacji.
ANALIZA FINANSOWA POMAGA DOKONAĆ porównania z konkurentami słabych i mocnych stron banku tj. zagrożeń, szans, zalet i atutów, czyli oceny jakościowej.
KRYTERIAMI TEGO RODZAJU ANALIZY MOGĄ BYĆ:
•    wysoki (lub niski) udział kredytów dla podmiotów niefinansowych
•    wysoka (lub niska) dynamika przyrostu depozytów
•    udział depozytów a vista
•    udział kredytów zagrożonych
•    spadek (wzrost) kosztów działania
ŹRÓDŁAMI INFORMACJI DLA PRZEPROWADZENIA ANALIZY SĄ:
•    sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości
•    sprawozdanie banku dla NBP
•    prospekt emisyjny oraz sprawozdawczość dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
•    raport i opinia biegłych rewidentów
•    ranking banków i inne informacje prasowe o działalności banków
•    informacje uzyskiwane z systemu ewidencji księgowej banku, hurtowni danych.
ANALIZA POZIOMA I PIONOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ANALIZA DOTYCZY pozycji zgodnie z układem sprawozdawczym bilansu. Pogłębiona analiza może dotyczyć:
•    STRUKTURY KREDYTÓW (w aspekcie)
•    branżowej
•    terminowej
•    kategorii ryzyka
•    koncentracji
•    STRUKTURY DEPOZYTÓW (w aspekcie)
•    terminowej
•    podmiotowej
•    koncentracji  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Akcja jest to część majątku spółki przez wykonanie którego nabywamy prawo do tego majątku. Na dowód posiadania akcji otrzymujemy dokument akcyjny zwany potocznie akcją, który legitymuje akcjonariusza...
  • Deregulacja polskiego rynku pracy Rynek pracy jest systemem regulacji, w skład tego systemu wchodzą prawa popytu i podaży na pracę, mniej czy bardziej złożone okoliczności wyznaczające poziom wynagrodzeń,
  • Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi, tzn. instrumentami o terminie realizacji dłuższym niż rok
  • Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce Głównymi instytucjami ubezpieczeniowymi w Polsce są:
NEWSY
  • PR daje szansę firmie w Europie Polski przedsiębiorca może skorzystać z profesjonalnej pomocy dynamicznej ekipy składającej się z 25 narodowości, która zapewnia - w zależności od potrzeb - stałą obecność oferty firmy
  • Notebook ICom Prestige Book 7320 na najnowszej platformie Santa Rosa Firma ICom wprowadziła na rynek nowy model komputera przenośnego – Prestige Book 7320, opartego na najnowszej platformie mobilnej firmy Intel pod nazwą kodową „Santa Rosa”.
  • Piractwo Digi TV w Nagravision 2 CAS6 Rumuńska platforma Digi TV ma problemy z piractwem - system Nagravision 2 CAS6 został po raz pierwszy złamany - trwało to krótko, bo zaraz nastąpiła reakcja i skończyło się pirackie oglądanie.
Copyright © 2007-2009seoteka