Wyszukiwarka
Bank - pośrednik finansowy
Dodał admin, 2007-11-27 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Bank to instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące

1  2  3  4  5  6  7  8    >

ZADANIA BANKÓW:
• zapewniają dostęp do systemu płatniczego,
• gwarantują płynność finansową (depozyt na żądanie, otwarte linie kredytowe),
• przejmują na siebie ryzyko, które mogą później odsprzedać na rynku,
• oferują informacje dotyczące stopnia ryzyka,
• jako jedyni pośrednicy finansowi mają dostęp do pożyczkodawcy ostatniej instancji (BC).
KONKURENCI BANKÓW JAKO POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH:
• zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne,
• fundusze inwestycyjne,
• SKOK-i,
• domy maklerskie,
• developerzy na rynku nieruchomości,
• firmy pośrednictwa finansowego.
SYSTEMY BANKOWE
Obecnie na świecie w ramach systemu gospodarki rynkowej wykształciły się 2 odmienne systemy bankowe:
1) w Europie SYSTEM KONTYNENTALNY – domeną systemu kontynentalnego, charakterystycznego również dla Polski jest przewaga banków uniwersalnych na rynku bankowym. Banki uniwersalne rozwijają jednocześnie 3 piony:
a)    bankowość detaliczną – skierowaną na obsługę osób prywatnych,
b)    bankowość inwestycyjną – koncentrującą się na obrocie papierami wartościowymi, operacjach na rynku pieniężnym i kapitałowym, zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych,
c)    bankowość korporacyjną – czyli obsługa dużych i średnich przedsiębiorstw.
2) w USA SYSTEM ANGLOSASKI – dominują tu banki inwestycyjne i koncentrują się na:
•    szeroko pojętym doradztwie finansowym w zakresie realizacji fuzji i przejęć;
•    pozyskania kapitału;
•    analizy rynkowej;
•    gwarantowaniu emisji papierów wartościowych i ich dystrybucji;
•    obsłudze rynku wtórnego;
•    zarządzania aktywami na zlecenie;
•    organizacji finansowania dużych przedsięwzięć w tym konsorcjów kredytowych. 

1  2  3  4  5  6  7  8    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Prawo Gospodarcze Pierwszym aktem prawnym, który w sposób odmienny od dotychczasowego regulował działalność gospodarczą była ustawa z 23.XII.1988r.
  • System Eures EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy
  • Analiza zdolności kredytowej Badanie zdolności kredytowej nie jest jednorazową analizą i oceną przed udzieleniem kredytu, ale stale powtarzanym procesem, który realizują różne działy banku.
  • Powstanie pieniądza Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji.
NEWSY
  • Rosyjskie i Polskie skarby na liście Unesco Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to rejestr najwybitniejszych zabytków - zespołów i miejsc zabytkowych, pomników przyrody i obszarów chronionych
  • Nowy sposób na recykling Amerykańska firma Global Resource Corporation (GRC) opracowała innowacyjną metodę recyklingu tworzyw sztucznych. Polega ona na wykorzystaniu specjalnej mikrofalówki, do której wkłada się tworzywa.
  • XIII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Już po raz trzynasty Polska Federacja Rynku Nieruchomości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Kongresie PFRN.
Copyright © 2007-2009seoteka