Wyszukiwarka
Franciszkański Ruch Ekologiczny
Dodał admin, 2007-10-31
Franciszkański Ruch Ekologiczny powstał jako organizacja nieformalna w 1986 roku po katastrofie w Czarnobylu.

1  2    >

Pierwszymi członkami i założycielami byli ludzie, którzy już na początku lat 80-ych próbowali w tamtych warunkach zwracać uwagę na związek pomiędzy stanem środowiska a naszym życiem. Pierwsze spotkania odbywały się w Kościele Ojców Franciszkanów, którzy użyczyli gościnnie miejsca na spotkania. Był to bowiem okres stanu wojennego i spotkania większej ilości osób były niedozwolone.
W Gdańsku idea ochrony środowiska znalazła szczególny oddźwięk po opublikowanu raportu Instytutu Onkologii, że gdańskie zajmuje pierwsze miejsce pod względem umieralności na nowotwory. Wiadomo, że w 80% - 90 % przyczyną powstania nowotworów jest szeroko rozumiane środowisko.
Pierwszymi akcjami o dużym zasięgu (ogólnopolskim) była walka o niedopuszczenie do budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu. Walką tą zakończyło pierwsze, i jak do tej pory jedyne wygrane, referendum (wojewódzkie) z zakresu ochrony środowiska. 86 % osób wypowiedziało się przeciwko budowie elektrowni, a tylko 8 % za budową. FRE udało się zmobilizować 4000 sympatyków, którzy pracowali w komisjach wyborczych (bezpłatnie). Wymaga podkreślenia fakt, że referendum było przeprowadzone wbrew stanowisku ówczesnego Rządu. Frekwencja w referendum była bardzo wysoka i wynosiła ponad 70 % uprawnionego społeczeństwa.
Kolejnymi sprawami, którymi zajmował się Ruch, była walka o poprawę jakości wody pitnej dla aglomeracji Trójmiasta. Niestety, sprawa ta tylko częściowo zakończyła się powodzeniem.
W 1989 roku nastąpiła rejestracja Ruchu na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach i od tego czasu Ruch posiada osobowość prawną, co znacznie ułatwia działanie.
Do dnia dzisiejszego nie udało się "załatwić" sprawy niszczenia Półwyspu Helskiego.
Inną grupą tematów była edukacja proekologiczna. Nasza organizacja rozpoczęła wydawanie jedynego jak do tej pory w Polsce dwutygodnika o nakładzie 5000 egz. przygotowywanego w części przez młodzież. Forum Ekologiczne, nasz dwutygodnik ukazuje się już 5 rok i posiada numer klasyfikacji międzynarodowej ISSN - 1425-8560.
Ruch był teł inicjatorem powołania federacji stowarzyszeń ekologicznych organizacji basenu Morza Bałtyckiego. Po 4 latach przygotowań Bałtycki Parlament Ekologiczny został powołany. W chwili obecnej zrzesza 20 organizacji z krajów bałtyckich. Jest to także jedyna pozarządowa federacja utrzymująca się całkowicie bez dotacji rządowych.
FRE doprowadził także do rejestracji sądowej federacji stowarzyszeń Polski Północnej pod nazwą Gdańskie Forum Ekologiczne w 1994r. GFE zrzesza 8 organizacji pozarządowych i koordynuje wysiłki proekologiczne w głównych grupach tematycznych, które są ustalane na spotkaniach.
W ramach Bałtyckiego Parlamentu Ekologicznego odbywają się coroczne kongresy poświęcone wymianie informacji oraz edukacji ekologicznej. Ruch przyjął na siebie wydawanie materiałów pokongresowych. Do tej pory zostało wydanych 10 tomów .
FRE we współpracy z Urzędem Wojewódzkim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy prowadzi jedną z nielicznych w Polsce, a jedyną w Polsce północnej Poradnię ekologiczną. Poradnia udziela bezpłatnie porad z zakresu ochrony środowiska i promocji zdrowia. Poradnia udziela porad także z zakresu stosowania prawa w ochronie środowiska.
FRE prowadzi kursy oraz prelekcje w szkołach z zakresu ochrony środowiska oraz promocji zdrowia.
Naszą działalność charytatywną "zalegalizowaliśmy" w 1993 roku. Walne zebranie dodało do statutu punkt zgodny z życiorysem Św. Franciszka tj. pomoc ubogim.  

1  2    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Klasyczne teorie socjologiczne W ujęciu Comte\'a filozofem pozytywnym jest ten, kto zrozumiał, że nauki przyrodnicze stworzyły doskonały wzór dochodzenia naukowego, posługuje się tylko badaniami czysto faktycznymi... (Jezebel)
  • Renta rodzinna i renta inwalidzka Pojęcie rent rodzinnych i rent inwalidzkich jest szeroko pojmowanym tematem. Są różne poglądy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.
  • Kardynał Stefan Wyszyński Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981) urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Był drugim dzieckiem państwa Wyszyńskich
  • Charles Horton Cooley Cooley od dzieciństwa był idealistą, dlatego uważał, ze jego praca badawcza powinna przyczyniać się do reform społecznych, obrony przed załamaniem systemu ekonomicznego, politycznego... (Jezebel)
NEWSY
  • Kobiety po 40-tce piją więcej alkoholu niż młodsze panie Kobiety po 40-tce częściej piją wieczorami potencjalnie szkodliwe ilości alkoholu niż ich młodsze koleżanki - ustalili naukowcy brytyjscy. Badacze z Cardiff University analizowali nawyki związane
  • Polsat w HDTV 25 maja przyszłego roku w ofercie Cyfrowego Polsatu pojawi się pierwszy kanał telewizyjny nadawany w rozdzielczości HD - będzie to Polsat Sport HD. Przedstawiciele Cyfrowego Polsatu informują,
  • ZWYCIĘŻA NAJSZYBSZY FIN W EKIPIE FORDA Ekipa Castrol-Ford po prostu zdominowała pierwszy dzień rajdu z Hirvonenem, który zwyciężał poszczególne odcinki i prowadził od samego startu oraz Grönholmem, trzymającym się zaraz na drugiej
Copyright © 2007-2009seoteka