Wyszukiwarka
Procesy zbrodniarzy
Dodał admin, 2007-10-06 Autor / Opracowanie: Bednar
Po raz pierwszy problem ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa podjęto na konferencji w Moskwie 1 listopada 1943 r.

<  1  2  3  4  


Poza głównym procesem aresztowano ogółem 4 tys. osób podejrzanych o popełnianie przestępstw wojennych, spośród nich oskarżono 1440 osób, na karę śmierci skazano 265, na karę dożywotniego więzienia 140 i na krótsze kary 866 osób. Razem z osobami zmarłymi w więzieniach zginęło 1068 osób. Wśród skazanych na śmierć znajdowało się 59 generałów, 118 oficerów sztabowych i 196 osób cywilnych.
We Włoszech Komitet Wyzwolenia Narodowego utworzył Wysoki Komisariat (Alto Commissariato), który miał zająć się faszystowskimi zbrodniarzami i kolaborantami. Ale zanim powstał Komisariat już 27 kwietnia 1945 r., we wsi Dongo nad jeziorem Como, w ręce partyzantów wpadł Mussolini, jego kochanka Clara Petacci i niemal wszyscy inni przywódcy faszystowscy, jadący inna kolumną niemieckich pojazdów z zamiarem ucieczki do Szwajcarii. Po przewiezieniu ich do wsi Giuliamo di Mezzegere zostali oni wszyscy rozstrzelani, a następnie przewieziono ich ciała do Mediolanu gdzie w centrum powieszono do góry nogami na placu Loretto. Zebrały się tam wielkie tłumy lżąc nieboszczyków, opluwając i przestrzeliwując ich ciała. Wbrew pozorom nie był to akt samowolny lecz dokonany z polecenia Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Groza tej egzekucji bez sądu przyczyniła się do tego, że sprawa ukarania kolaborantów nie stała się w Italii tak ostra i tragiczna, jak we Francji, Belgii, Holandii i Norwegii. Z drugiej strony nie mogła się ona taka stać, gdyż w kraju, w którym faszyści pozostawali u władzy przez 21 lat, prawie każdy był w jakimś stopniu kolaborantem. Wg oficjalnych danych liczba egzekucji przeprowadzonych na faszystach to 1732 oskarżonych o naruszenie prawa. Po objęciu urzedu premiera przez demokratę De Gasperi’ego, Wysoki Komisariat został rozwiązany, a na jego miejsce powstał trybunał, w którym zasiadało wielu sędziów z doby Mussoliniego, co przyczyniło się do stopniowego zaniechania pociągania do odpowiedzialności faszystów i kolaborantów i już w 1948 roku wprowadzono amnestię, która objęłą wszystkoch oskarżonych i podejrzanych o naruszenie norm prawnych. Represje przeciwko faszystom nie były zbyt surowe, z wyjątkiem hierarchów, generalnie nie ograniczano im uprawnień. Tego rodzaju rozwiązanie wobec masowości ruchu faszystowskiego, a także jego ostatecznego rozkładu wewnętrznego było najbardziej odpowiednie i każde inne rozwiązanie byłoby bardzo trudne dla rządu włoskiego. Niemniej było rzeczą znamienną, że już w 1946 r. mogła powstać we Włoszech, na razie o charakterze półjawnym, partia neofaszystowska występująca jako Włoski Ruch Społeczny.
Rządy poszczególnych krajów okupowanych powołały własne organa śledcze i sądziły osoby podejrzane o popełnienie zbrodni na ich terytorium. Sądzono także kolaborantów.
We Francji powołano specjalny trybunał, który miał rozpatrywac sprawy oskarżonych o kolaboracje z okupantem niemieckim. Najgłośniejsze dwa procesy to proces Philippa Pétaina, który stał na czele marionetkowego państwa francuskiego, którego rząd miał siedzibę w Vichy, a także premiera i ministra spraw zagranicznych tego rządu – Pierre’a Laval’a. Philipp Petain po zakonczeniu wojny kilka dni przebywał w Szwajcarii, jednak z włąsnej woli wrócił do Francji, gdzie został oskarżony o kolaboracje i po procesie odbywającym się w dniach 23 VII - 15 VIII 1945 r. (Petain odmówił wszelkich zeznań) skazany na karę śmierci. Z uwagi na wcześniejsze zasługi i podeszły wiek de Gaulle zamienił wyrok na dożywocie, w wyniku czego uwięziono Petain’a na wyspie Yeu gdzie zmarł w 1951 r. Inaczej miała się sprawa Lavala, której proces odbył się w danich 5-9 X 1945, oskarżonego skazano na karę śmierci i pospiesznie rozstrzelano 15 X, aby nie wplątywać innych znanych polityków, np. Pierre’a Flandina. Spośród skazanych na śmierć należy wymienić Josepha Darnanda (3 X 1945 r.) szefa vichystowskiej milicji, oraz skazanego zaocznie (19 czerwca 1945 r.) faszystowskiego publicystę Marcela Deata, autora słynnego pytania postawionego 4 maja 1939 r. w dzienniku „Oeuvre” : Umierać za Gdańsk?. Według oficjalnych danych za kolaborację z Niemcami stracono 10 522 osoby, z czego 8 248 zostało zabitych bez sądu przez Ruch Oporu, z tego zaś 5 234 osoby podczas wojny. De Gaulle ułaskawił 1303 osoby skazane na śmierć. Na kary więzienia za kolaboracje skazano 39 900 osób, z kolei 18 tys. oskarżonych uniewinniono. Na 800 tys. urzednikow panstwowych zatrudnionych w administracji w czasie wojny 20 tys. poddano weryfikacji
Sądy belgijskie wydały około 55 tys. wyroków w sprawach oskarżonych o kolaboracje a holenderskie około 50 tys.
Najbardziej masowy charakter miały sądy odbywające się na kolaborantach w ZSRR. Oskarożono kilka milionów osób w tym dużą część stanowili jeńcy wojenni powracający z Niemiec do ojczyzny (oddanie się do niewoli było wg władz radzieckich równoznaczne ze zdradą), a także tzw. Własowcy czyli członkowie dwóch dywizji piechoty, sformowanych pod koniec 1944 z rosyjskich jeńców przez generała A.A. Własowa i Komitet Wyzwolenia Narodów Rosji, u boku Niemców. Kolaborantów pozbawiano praw obywatelskich, skazywano na kary śmierci, na obozy pracy, zsyłano na Syberię do łagrów. Represjonowano także całe narody współpracujące z nazistami jak np. Czeczeńców przesiedlonych w 1943 r. czy Tatarów


<  1  2  3  4  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody Specjalnością Towarzystwa jest prowadzenie edukacji ekologicznej w terenie oraz włączanie do prowadzonych działań osób nie związanych z ruchem ekologicznym ( turystów, mieszkańców, przechodniów )
  • Podstawowe pojęcia statystyki Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech i poddanych badaniom statystycznym.
  • Uzależnienie od partnera Najpiękniejszym uczuciem, czymś, do czego każdy, nawet najbardziej ponury i egoistyczny człowiek, o którym można by powiedzieć, że jest „bez serca” dąży, jest miłość.
  • Minerały Minerał - najmniejszy naturalny składnik skał budujących skorupę ziemską, w stanie stałym o określonej budowie chemicznej i fizycznej (krystalograficznej) powstały bez udziału człowieka.
NEWSY
  • Bydgoski Festiwal Muzyczny Bydgoski Festiwal Muzyczny, organizowany w 125. rocznicę urodzin i 70-lecie śmierci Artysty, W tym roku Festiwal odbędzie się pod hasłem: Karol Szymanowski i mistrzowie muzyki XX wieku.
  • Polska bomba tenisowa Zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej w turnieju tenisowym Nordic Light Open w Sztokholmie określane jest przez skandynawskie media jako sensacja. W Norwegii młoda Polka nazywana jest nowa bombą tenisa.
  • Google AdSense dla mobile web Google szuka beta testerów do swojej nowej usługi, platformy Google AdSense przygotowanej specjalnie dla urządzeń przenośnych.
Copyright © 2007-2009seoteka