Wyszukiwarka
Regulamin Polskiej Akademii Filatelistyki
Dodał admin, 2007-08-15
Polska Akademia Filatelistyki, zwana dalej Akademią, jest najwyższym organem naukowym Polskiego Związku Filatelistów.

<  1  2  3  4  5  6    >§ 10

1. Najwyższą władzą Akademii jest Walne Zgromadzenie Członków PAF.

2. Walne Zgromadzenie wybiera na okresy kadencyjne określone w statucie Polskiego Związku Filatelistów: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Akademii, którzy tworzą Prezydium Akademii odpowiedzialne przed Walnym Zgromadzeniem za całokształt spraw organizacyjnych, finansowych i wydawniczych w okresie kadencji. Walne Zgromadzenie ustala wysokość składek członkowskich.

3. Sposób wyboru członków Prezydium Akademii określa ordynacja wyborcza zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Kandydaci na członków Akademii uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

5. Prezesowi Akademii, który zakończył pełnienie tej funkcji, Walne Zgromadzenie może w przypadku stwierdzenia wybitnych zasług dla Akademii, nadać godność Prezesa Honorowego. Prezes Honorowy Akademii może uczestniczyć w pracach jej Prezydium z głosem doradczym.

§ 11

1. Co najmniej raz na dwa lata Akademia organizuje konferencję naukową.

2. W konferencjach naukowych biorą udział wszyscy członkowie Akademii oraz mogą w nich uczestniczyć również osoby nie będące członkami lub kandydatami Akademii, na warunkach określonych w zawiadomieniu o organizowaniu kolejnej konferencji, wystosowanym przez Prezydium Akademii.

3. Konferencja naukowa, w której uczestniczy ponad połowa członków krajowych, ma uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akademii w zakresie podejmowania uchwał dotyczących przyjmowania nowych członków i kandydatów Akademii oraz skreślania z listy członków zgodnie § 8 ust 1 oraz ust. 2 pkt c), a także pilnych bieżących spraw Akademii, w szczególności ustalania wysokości składek członkowskich.

Finansowanie działalności Akademii oraz jej dokumentowanie

§ 12

1. Koszty związane z działalnością Akademii pokrywane są w oparciu o corocznie ustalany i zatwierdzany preliminarz budżetowy, tworzony ze składek i darowizn. Dokumentację i rozliczenia finansowe Akademii prowadzi Zarząd Okręgu Bydgoskiego PZF.

2. Prezydium Akademii określa imienną odpowiedzialność za majątek i wyposażenie filatelistyczne związane z prowadzeniem badań naukowych, a będące własnością Akademii lub powstałe z jej środków.<  1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Paintball Paintball nie bez powodu staje się coraz popularniejszą grą zespołową w Polsce zyskując z każdym dniem nowych zwolenników, zapewnia bowiem swym graczom wyjątkowe wrażenia i niezapomnianą przygodę
  • Regulamin Polskiej Akademii Filatelistyki Polska Akademia Filatelistyki, zwana dalej Akademią, jest najwyższym organem naukowym Polskiego Związku Filatelistów.
  • Aparat cyfrowy Artykuł opisujący aparat cyfrowy jako urządeni powszechnego uzytku. Jaki ywbrać aparat cyfrowy, czy zaawansowaną lustrzankę, czy też kompaktowy aparat cyfrowy. Po co kupujemy aparat cyfrowy?
  • Młody numizmatyk Poniższy tekst skierowany jest do młodych numizmatyków. Zawarliśmy tu kilka najbardziej podstawowych rad i informacji, które mogą się przydać na drodze do poznania wiedzy numizmatycznej.
NEWSY
  • Ekstremalna rozrywka w Warszawie Już niebawem, w centrum handlowo-rozrywkowym Blue City zostanie otwarte pierwsze tej skali w Europie centrum rozrywki ekstremalnej i klub paintballowi - speedbalowy Event Club.
  • Koszty podróży służbowej to koszt pracodawcy Diety i inne należności za czas podróży służbowej wypłacone pracownikom do wysokości określonej w odrębnych przepisach, nie zostały wymienione w art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Hiphopowe błogosławieństwa Ojcowie salezjanie zaproponowali raperom przełożenie słów Chrystusa na język muzyki hiphopowej. Właśnie rozpoczęły się nagrania do awangardowej płyty "Osiem błogosławieństw".
Copyright © 2007-2009seoteka