Wyszukiwarka
Regulamin Polskiej Akademii Filatelistyki
Dodał admin, 2007-08-15
Polska Akademia Filatelistyki, zwana dalej Akademią, jest najwyższym organem naukowym Polskiego Związku Filatelistów.

<  1  2  3  4  5  6    >§ 8

1. Godność członka nadaje oraz powołuje na kandydata Akademii Walne Zgromadzenie lub Konferencja Naukowa Akademii posiadająca uprawnienia Walnego Zgromadzenia, na podstawie pisemnych rekomendacji co najmniej dwóch członków oraz prezentacji wybranego fragmentu dorobku badawczego osoby ubiegającej się o przyjęcie do Akademii. Decyzja zapada w głosowaniu tajnym. Listę do głosowania ustala Prezydium PAF w oparciu o dorobek rekomendowanych. Wnioski o nadanie statusu członka wspierającego przedstawia Prezydium Akademii. Akt nadania członkostwa potwierdza dyplom podpisany przez prezesa oraz sekretarza Akademii.

2. Członkostwo Akademii (w rozumieniu § 6 ust. 1) wygasa w przypadku:

a) skazania przez sąd wyrokiem prawomocnym na karę pozbawienia praw publicznych,

b) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,

c) nieprzestrzegania postanowień i wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie obowiązków określonych w § 7, ust.3, pod warunkiem potwierdzenia odnośnego faktu przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezydium lub na wniosek co najmniej trzech członków rzeczywistych Akademii; trzyletni brak aktywnego udziału w pracach Akademii, szczególnie w zakresie wynikającym z § 9, ze strony członka rzeczywistego lub kandydata PAF skutkuje automatycznie utratą członkostwa Akademii – analizę każdego takiego przypadku przeprowadza Prezydium PAF i przedstawia ją Walnemu Zgromadzeniu PAF do wiadomości,

d) śmierci członka.

§ 9

1. Podstawową formą działalności członków Akademii jest ich indywidualna aktywność badawcza, powiązana z dążeniem do upowszechniania wyników poprzez:

a) udział członków Akademii w różnych formach działalności badawczej i edukacyjnej, prowadzonych w strukturach organizacyjnych PZF oraz w szkołach wyższych i jednostkach naukowych.

b) czynny udział w konferencjach PAF,

c) kontakty członków Akademii z członkami analogicznych organizacji zagranicznych oraz członkami Europejskiej Akademii Filatelistyki.

2. Koszty związane z powyższymi formami aktywności i kontaktów nie mogą obciążać budżetu Akademii.

Władze i organizacja działalności Akademii<  1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Młody numizmatyk Poniższy tekst skierowany jest do młodych numizmatyków. Zawarliśmy tu kilka najbardziej podstawowych rad i informacji, które mogą się przydać na drodze do poznania wiedzy numizmatycznej.
  • Regulamin Polskiej Akademii Filatelistyki Polska Akademia Filatelistyki, zwana dalej Akademią, jest najwyższym organem naukowym Polskiego Związku Filatelistów.
  • Aparat cyfrowy Artykuł opisujący aparat cyfrowy jako urządeni powszechnego uzytku. Jaki ywbrać aparat cyfrowy, czy zaawansowaną lustrzankę, czy też kompaktowy aparat cyfrowy. Po co kupujemy aparat cyfrowy?
  • Paintball Paintball nie bez powodu staje się coraz popularniejszą grą zespołową w Polsce zyskując z każdym dniem nowych zwolenników, zapewnia bowiem swym graczom wyjątkowe wrażenia i niezapomnianą przygodę
NEWSY
  • Kofeina może korzystnie wpływać na kobiecą pamięć Kofeina zawarta w kawie może chronić zdolności pamięciowe u starszych kobiet - wynika z najnowszych francuskich badań, o których informuje pismo "Neurology".
  • Pierwsza defilada od lat To było ich święto i nareszcie mogli zaprezentować się w Warszawie w pełnej gali przed mieszkańcami stolicy jak i całęgo kraju oraz świata dzięki przekazom telewizyjnym.
  • Spam będzie surowiej karany Badania firmy Symantec dowodzą, że aż 59 proc. całej poczty elektronicznej wysyłanej na Świecie to spam. Sytuację tę mają zmienić nowe przepisy antyspamowe.
Copyright © 2007-2009seoteka