Wyszukiwarka
Hodowla strusi
Dodał , 2009-04-13 Autor / Opracowanie: Miakrol
Pierwsze próby hodowania strusi podjęto pod koniec XIX wieku w ogrodzie zoologicznym w Marsylii. Do Niemiec sprowadził te ptaki Karl Hagenbeck - podróżnik, właściciel wielkiej cyrkowej menażerii

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


Rozmnażanie strusi
Samica w największym okresie nieśności składa przez okres kilkunastu lat od kilkudziesięciu do ok. 100 jaj w ciągu roku. Cały jej okres nieśności wynosi ok. 40 lat. Jajo strusia afrykańskiego ma skorupę dochodzącą do 2 mm grubości.

Pisklęta maja kilogram po wykluciu i bardzo szybko rosną. W wieku około roku wysokość młodego strusia afrykańskiego przekracza już 2 m.

Rodzaje wylęgów:
1. Wyląg w klujniku: Jaja strusie przeznaczone do wylęgu powinny być zbierane codziennie, czyszczone i poddawane dezynfekcji chemicznej, bądź fizycznej. Należy je przechowywać w temperaturze 12-18 oC i wilgotności względnej 60-75%. Zebrane i zdezynfekowane już jaja po zlokalizowaniu komory powietrznej umieszcza się na specjalnych półkach. Wierzchołek jaja z komorą powietrzną należy oznakować ołówkiem, aby można je przechowywać w ustawieniu osią długą pod kątem 45 0 w stosunku do pionu i skierowane komorą powietrzną ku górze. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości jaj, najlepiej do 7 dni od zniesienia, przenosimy je do zdezynfekowanego już pomieszczenia. Najlepsze wyniki lęgów uzyskuje się przy średniej masie jaj wylęgowych ok. 1500 gram. Inkubacja właściwa trwa 41- 44 dni. Wylężone pisklęta przez co najmniej okres 1 doby powinny pozostać w klujniku do czasu całkowitego wyschnięcia. Po dokładnym ich przeglądzie należy jak najszybciej odkazić pępowinę 7% roztworem jodyny. Po czym pisklęta przenosi się do wychowalni o określonych parametrach zootechnicznych. Pierwszy okres odchowu do 3 tygodni życia ptaków włącznie jest bardzo istotny z uwagi na niewykształcony jeszcze mechanizm termoregulacji. Optymalna temperatura dla piskląt po wylęgu wynosi 33oC i następnie z każdym tygodniem obniża się o 2 ?30oC, aż do 20-22oC.

2. Wyląg naturalny: Jaja wysiadywane od zniesienia pierwszego jaja przez okres 5- 6 tyg. Rodzice wykazują silny instynkt opiekuńczy. Tworzą gniazda w formie płytkiego dołu w piasku. Każda samica składa po kilka jaj i odchodzi. Zostaje tylko jedna, która na zmianę z partnerem wysiaduje około 60 - 80 jaj. Ze względu na swe czarne pióra samiec siedzi na jajkach nocą, a samica, która dzięki swemu kolorowi gubi się w spalonej słońcem trawie - w ciągu dnia. Wysiadywanie jaj trwa ponad miesiąc. Pisklęta wykluwają się prawie jednocześnie. Podczas deszczu czy ogromnego upału chowają się pod baldachimem piór swych rodziców. Małe wyglądają zupełnie inaczej niż ich rodzice. Posiadają pasiaste brązowe upierzenie, które pozwala im na bezpieczne ukrycie się w trawie do czasu kiedy staną się samodzielne.

Odchów: w okresie niskich temperatur podczas odchowu do 6 miesiąca życia ptaków należy dogrzewać pomieszczenie. Po tym okresie odchowu strusie przyzwyczajają się do panujących warunków na fermie i mogą bez ograniczeń korzystać z wybiegów porośniętych trawą z roślinami motylkowymi. Strusie zazwyczaj tworzą stadka (1 samiec i 2 -4 samice), rzadziej żyją osobno lub parami.
Zagrożenia w chowie strusi
 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Obieg wody w przyrodzie Całkowita ilość wody w przyrodzie jest ilością stałą. Dzięki właściwości występowania w warunkach naturalnych w trzech stanach skupienia woda podlega stałemu krążeniu.
  • Ewolucja Cała ogromna różnorodność form życia występujących na naszej planecie rozwinęła się podczas długiej historii Ziemi z jednego rodzaju lub kilku rodzajów prostych organizmów.
  • Hodowla strusi Pierwsze próby hodowania strusi podjęto pod koniec XIX wieku w ogrodzie zoologicznym w Marsylii. Do Niemiec sprowadził te ptaki Karl Hagenbeck - podróżnik, właściciel wielkiej cyrkowej menażerii
  • Wizja Polski do roku 2015 Społeczeństwo polskie oczekuje zmian, które doprowadzą do wzrostu standardu życia. Temu celowi ma służyć polityka rozwojowa państwa.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka