Wyszukiwarka
Baza danych
Dodał admin, 2009-04-13 Autor / Opracowanie: violka875
Bazę danych można nazwać bazą informacji, ponieważ obejmuje wszelkiego rodzaju zbiory informacji, które tworzone są za pomocą kartotek, segregatorów, teczek na dokumenty, itp.

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


Najważniejsze z zastosowań makropoleceń:
- wykonanie dowolnego polecenia z dowolnego menu dostępnego w Accessie
- stworzenie indywidualnego paska menu wraz z poleceniami dla dowolnego formularza
- obsługa systemowych pól dialogowych, emulacja działań z użyciem klawiatury
- wyświetlanie własnych pól dialogowych z komunikatami
- sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
- zmiana wartości danych w dowolnych detalach formularzy i niektórych detalach raportów
- zmiana wartości prawie wszystkich atrybutów formularzy, raportów, ich sekcji i znajdujących się na nich detali
- filtrowanie wierszy wyświetlanych w formularzu, dowolna zmiana wiersza bieżącego, wyszukiwanie wierszy według wyspecyfikowanych kryteriów
- otwieranie i zamykanie formularzy, drukowanie raportów, uruchamianie zapytań wyszukujących i modyfikujących, automatyczne dostarczanie danych dla zapytań z parametrem
- uruchamianie innych aplikacji, zarówno dla Windows, jak i dla DOS-u, wymiana danych pomiędzy aplikacjami, import, eksport i dołączanie tabel innych baz danych, arkuszy roboczych i plików tekstowych
- uruchamianie i zatrzymywanie makropoleceń, anulowanie zdarzenia, które uruchomiło makropoleceniem, „zamrożenie” ekranu na czas działania makropolecenia, zatrzymanie aplikacji.
7. Moduły
Moduły są to zbiory procedur i funkcji napisane w języku Access Basic.)
KLUCZ PODSTAWOWY
Klucz podstawowy: jest najważniejszym ze wszystkich kluczy. To on reprezentuje całą tabelą w bazie danych. Musi też spełniać wszystkie te same kryteria, co klucz kandydujący. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie relacji pomiędzy tabelami.
Klucz podstawowy wybieramy spośród kluczy kandydujących. Zasady definiowania klucza podstawowego:
1.    Każda tabela powinna posiadać dokładnie jeden klucz podstawowy ( kluczy kandydujących może być kilka);
2.    Wszystkie klucze podstawowe w bazie danych muszą się od siebie różnić - dwie tabele nie mogą posiadać identycznego klucza podstawowego.
KLUCZ OBCY
Klucz obcy wykorzystywany jest do tworzenia relacji pomiędzy parą tabel. Jest on kombinacją jednego lub więcej atrybutów przedstawionych w dwóch lub większej liczbie relacji.

 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Układy cyfrowe w technice komputerowej W prostych urządzeniach automatyki powszechnie stosowane są układy elektryczne, wykorzystujące przekaźniki jako podstawowe elementy przełączające.
  • UNIX System operacyjny Unix jest obok systemu MS-DOS i Windows jednym z najpopularniejszych obecnie systemów operacyjnych. Jest to system, który został napisany przez Kena Thompsona...
  • Bezprzewodowe sieci oraz jej protokoły i standarty Sieć bezprzewodowa używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do wysyłania i odbierania danych z jednego punktu dostępowego do drugiego przez medium, jakim...
  • Pętle w Pascalu i ich porównanie Pętla jest to instrukcja lub zestaw instrukcji do wykonania przez program pod określonym warunkiem. Jak sama nazwa wskazuje powtarza pewną czynność określoną ilość razy, działa dopóki... (Marcin D.)
NEWSY
  • Akademia Nauk ponownie broni teorii ewolucji W specjalnym raporcie członkowie Akademii oświadczyli, że żadne inne teorie dotyczące powstania i rozwoju wszechświata nie powinny być nauczane w szkołach na lekcjach przyrody.
  • Telewizor FullHD Loewe Loewe zaprezentował 46-calowy telewizor LCD serii Individual Compose. Urządzenie wyposażone w matrycę o pełnej rozdzielczości HD można doposażyć wg. własnych upodobań
  • ICE może uratować Ci życie ICE - właśnie pod takim hasłem coraz więcej Polaków zapisuje w komórce numer osoby, do której ratownicy powinni zadzwonić w razie wypadku.
Copyright © 2007-2009seoteka