Wyszukiwarka
Analiza wybranych banków w ramach bankowości internetowej
Dodał admin, 2009-04-13 Autor / Opracowanie: Malgorzata Domagała
Porównując ww. banki, analizie będzie podlegać interfejs systemu bankowego pracującego w trybie on-line oraz oferta kont internetowych, będących rachunkami rozliczeniowo-oszczędnościowymi.

<  1  2  3  4  5  6  7  8  


Podsumowując pracę, chciałabym podkreślić, iż banki w Polsce sukcesywnie decydują się na poszerzenie sposobu dostępu do swojej oferty oraz do rachunków bankowych. Pobudza to konkurencyjność sektora bankowego oraz jest to pewnego rodzaju pójście z duchem czasu instytucjom finansowym, a także w znacznie lepszy i pełniejszy sposób zaspakajania potrzeby ich klientom. Usługi bankowe poprzez sieć Internet są skupiane na samym kliencie i jego potrzebach, a w mniejszym stopniu na produkcie (dlatego między innymi oferta internetowa banków jest bardzo podobna). Oczywiste jest to, iż bankowość internetowa nie oznacza całkowitego wyeliminowania tradycyjnych oddziałów banku ? choć warto może zaznaczyć, iż słabnie pozycja tradycyjnych placówek. Niektóre osoby, szczególnie starsze, bardziej konserwatywne, nigdy nie przekonają się do tego typu bankowości. To samo dotyczy produktów skomplikowanych i droższych, przez co kanał dystrybucji będzie musiał być jak najkrótszy i jak najbardziej bezpośredni. Internet po prostu stanie się (i już to zrobił) jednym z atrakcyjnych kanałów dystrybucji produktów bankowych, a oferowanie przez banki różnych możliwości kontaktu z klientem jest jak najbardziej wskazane ? to przecież klient wybiera, z którego kanału dystrybucji będzie korzystał.

<  1  2  3  4  5  6  7  8  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Prawo Gospodarcze Pierwszym aktem prawnym, który w sposób odmienny od dotychczasowego regulował działalność gospodarczą była ustawa z 23.XII.1988r.
  • System Eures EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy
  • Umowne wynagrodzenie gwarancyjne Zawierając umowę w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownik zobowiązuje się pracować w danym miesiącu tyle, ile ten pełny wymiar czasu pracy w skali miesiąca wynosi.
  • Kredyty bankowe Polskie prawo bankowe uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami z umownych terminach
NEWSY
  • W RAJDZIE MAGURSKIM DEBIUTUJE NOWA ZAŁOGA Prace nad programem rajdowym Fiata Punto Super 2000 w Polsce trwały od kilku miesięcy. Dziś wiadomo już na pewno, że Maciej Lubiak i Sebastian Rozwadowski oficjalnie rozpoczynają starty w barwach
  • Światowa Wystawa Filatelistyczna w Pradze W dniach 12-14/09/2008 w Pradze odbędzie się pod patronatem FIP Światowa Wystawa Filatelistyczna obejmująca następujące klasy konkursowe:
  • Kraków bez barier Trwa konkurs „Kraków bez barier”, którego celem jest wyróżnienie najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków oraz przestrzeni publicznej w mieście.
Copyright © 2007-2009seoteka