Wyszukiwarka
Analiza wybranych banków w ramach bankowości internetowej
Dodał admin, 2009-04-13 Autor / Opracowanie: Malgorzata Domagała
Porównując ww. banki, analizie będzie podlegać interfejs systemu bankowego pracującego w trybie on-line oraz oferta kont internetowych, będących rachunkami rozliczeniowo-oszczędnościowymi.

<  1  2  3  4  5  6  7  8    >

Dostęp do konta przez Internet został wybrany jako najwygodniejszy przez mieszkańców Europy, co prezentuje wykres poniżej.

Informacje zawarte w tej pracy obrazują nam jakie przeobrażenie przeszły banki w przeciągu ostatnich 20 ? 30 lat.
Niegdyś Bank był uprzywilejowaną instytucją trochę ponad wszystkimi innymi. Bankierzy niedbali wówczas o klienta i jego potrzeby. Jednak rozwój technologii, rozwój samego konsumenta spowodował że bank tak jak każda inna firma musi już zacząć walczyć o swojego klienta.
Z pomocą w tej walce bankom przychodzi marketing i technika. To właśnie konkurencyjność na rynku poprzez oferowanie nowych usług jest najważniejszym atutem w walce o pozycje wśród banków.
Po latach stagnacji, bankowość w chwili obecnej używa wszystkich możliwych nowinek technicznych w celu uatrakcyjnienia swojej oferty.
Praca ta miała na celu scharakteryzowanie nowych kanałów dystrybucji bankowości, przedstawienie zasadę działania marketingu bankowego oraz co najważniejsze prezentacje oferty bankowości elektronicznej naszych rodzimych banków.
Podczas pisania tej pracy korzystałam zarówno z książek teoretycznych jak i z własnej wiedzy nabytej przez te parę lat używania e-konta. Wiele informacji pochodzi z stron firmowych banków oraz z czasopism poruszających ten temat.
Rozwój bankowości elektronicznej, a co za tym idzie internetowej, nie jest pozbawiony błędów. Braku odpowiedniego i wystarczającego bezpieczeństwa może odstraszać klientów. Problemem rozwoju bankowości internetowej w Polsce jest brak zaufania do banków.
Jak możemy wyciągnąć wnioski z ostatniego rozdziału tej pracy, banki internetowe (czy też banki oferujące usługi internetowe) w Polsce naprawdę mogą się pochwalić światowymi rodzajami zabezpieczeń. Dlatego nie ma podstaw bać się o środki w nim zgromadzone. Myślę, że najistotniejszym problemem bezpieczeństwa jest komputer użytkownika i jego odpowiednie zabezpieczenie. Społeczeństwo nie jest wystarczająco wyedukowane o Internecie oraz sposobom bronienia się przed zagrożeniami, jakie ta sieć stwarza.

<  1  2  3  4  5  6  7  8    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Formy rozliczeń bankowych Formy i tryb rozliczeń pieniężnych ustala prezes NBP. Podmioty gospodarcze i inne osoby prawne, a także osoby fizyczne gromadzą swe środki pieniężne na rachunkach bankowych
  • Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców, Polska musi wykonać ogromny wysiłek zbudowania bądź zmodernizowania niezbędnej infrastruktury
  • Spółka Partnerska Przepisy dotyczące tej spółki zawierają zapis, z którego wynika, że wspólnik, który utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien z tej spółki wystąpić najpóźniej z końcem roku obrotowego
  • Rozwój Polski wschodniej Zwiększenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej wymaga nie tylko środków finansowych, ale również zastosowania nowoczesnych instrumentów polityki regionalnej
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka